VRIJEME ZA REFORME

MMF: Finansijski sistem Kine ugrožen lošim kreditiranjem

Finansijski sistem Kine izložen je lošem kreditiranju, eksploziji nenaplativnih kredita i padu cijena nekretnina
0 komentar(a)
Ažurirano: 15.11.2011. 11:28h

U svom prvom izvještaju koji se odnosi na procjenu finansijskog sistema druge po veličini privrede svijeta, MMF ocjenjuje da "značajno" miješanje vlade u rad banaka loše utiče na uvođenje tržišnih mehanizama i na dobro rukovođenje.

Veoma brz rast kredita od izbijanja finansijske krize u svijetu 2008, izazvao je ogromno zaduživanje brojnih preduzeća, kompanija i lokalnih vlada što bi moglo da dovede do njihove nesolventnosti ako privredni rast nastavi da usporava a cijene nekretnina da padaju, ocjenjuje MMF.

Iako je finansijski sektor za sada ostao "uglavnom snažan", loša politika odobravanja kredita i druge slabosti moraju biti otklonjene, smatra Džonatan Fihter pomoćnik direktora Odjeljanja za kapitalna i monetarna tržišta MMF.

"Iako postojeća struktura omogućava štednju i visok nivo likvidnosti, ona takođe stvara opasnost od pogrešnog usmjeravanja kapitala i do formiranja tzv. mjehura od sapunice, prije svega u sektoru nekretnina", rekao je Fihter koji je rukovodio izradom izvještaja o kineskom finansijskom sektoru.

Kina je jedna od 25 "država od sistemskog značaja" koje su odobrile da se o njihovim finansijskim sektorima prave obavezne finansijske procjene najmanje jednom u pet godina, podsjeća MMF.

Ova međunarona finansijska organizacija takođe navodi i 29 preporuka o načinima na koje Kina može da poboljša svoj finansijski sistem.

Preporučujemo za Vas