Tor Vensland

Najsmrtonosnija godina za Palestince

Globus

Najsmrtonosnija godina za Palestince

30. Oktobar 2022, 06:45 h 18