IZVJEŠTAJ EVROPSKOG KOMITETA POKAZAO:

Uhapšene osobe u CG i dalje u riziku da će ih policajci zlostavljati

Iz NVO sektora poručuju da vlasti moraju pokazati odlučnost u suzbijanju zlostavljanja i strogo kazniti sve policajce koji prekorače službena ovlašćenja.
3166 pregleda 1 komentar(a)
Detalj iz 2015. kada su pripadnici SAJ pretukli Milorada Martinovića, Foto: Screenshot/TV Vijesti
Detalj iz 2015. kada su pripadnici SAJ pretukli Milorada Martinovića, Foto: Screenshot/TV Vijesti

Nedavni izvještaj Evropskog komiteta protiv torture pokazao je da se osobe lišene slobode u Crnoj Gori i dalje nalaze u ozbiljnom riziku da će ih policijski službenici zlostavljati.

Zato iz NVO sektora poručuju da vlasti moraju pokazati odlučnost u suzbijanju zlostavljanja i strogo kazniti sve policajce koji prekorače službena ovlašćenja.

Podaci Uprave policije pokazuju da je u prošloj godini, zbog teže povrede službene dužnosti, kažnjen jedan policijski sluzbenik dok se disciplinski postupci vode protiv njih sedam.

Kultura policijskog zlostavljanja nije djelotvorno suzbijena, i osobe lišene slobode u Crnoj Gori i dalje se nalaze u ozbiljnom riziku da će ih policijski službenici zlostavljati.

To se navodi u izvještaju Evropskog komiteta za sprječavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja o stanju u zatvorima u Crnoj Gori.

"Primili smo više prijava za zlostavljanje počinjeno od strane policijskih službenika, odnosno da su građani udarani, šamarani, da je na njima korišćen elektro šoker. Saopšteno nam je da se ovo desilo ili za vrijeme hapšenja ili za vrijeme ispitivanja radi iznuđivanja priznanja. Zaključujemo da su u Crnoj Gori lica lišena slobode pod značajnim rizikom od zlostavljanja, i zato postoji potreba da menadžment policije sprovede višestruku strategiju za borbu protiv ove pojave", navodi se u izvještaju Evropskog komiteta.

U Građanskoj alijansi razlog zbog kog Crna Gora i dalje dobija ovakve ocjene sa međunarodnih adresa vide u tome sto policijski službenici, kada prekorače ovlašćenja, o tome ćute.

"Čini mi se da više nema vremena da građani Crne Gore iz bilo kog razloga imaju ovakvu Upravu policije gdje pojedinci krše njihova prava i mogu to činiti kada god požele. Državne instutucije su došle u mat poziciju ne mogu ništa da urade jer službenici kada prekorače ovlašćenje ćute i navodno tužilaštvo zbog te ćutnje ne može da procesuira i identifikuje odgovorne službenike za torturu", istakao je Milan Radović iz NVO Građanska alijansa.

Ipak, u policiji tvrde da uvijek kada postoji sumnja da je policijski službenik neprofesionalno radio, postupaju po zakonu dodajućí da vrlo odgovorno tretiraju ovaj izvještaj.

"U 2018. godini, kažnjen je jedan policijski službenik zbog prekoračenja ovlašćenja i izrečena mu je disciplinska mjera – novčana kazna. Osim toga, disciplinski postupci, se vode protiv ukupno sedam policijskih službenika, zbog teže povrede službene dužnosti. Protiv ovih policijskih službenika pokrenuti su i krivični postupci koji su u toku", saopšteno je iz Uprave policije.

Iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije poručuju da moramo izgraditi policijsku kulturu koja ne prihvata solidarisanje sa službenicima koji zlostavljaju građane.

"Ovakav dokument bi mogao da predstavlja i buduću strategiju za rad same policijske organizacije. Treba da ga doživimo kao realan presjek stanja i vrstu upozorenja na to da treba da obratimo pažnju da bismo ostvarili bolje poštovanje ljudskih prava", kazao je Aleksandar Zeković iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

Tužilaštvo prije svih drugih mora da podigne svoje kapacitete i ako treba dobije veće nadležnosti u kažnjavaju ovih pojava, zaključuju u Građanskoj alijansi.