OBILJEŽILI DECENIJU POSTOJANJA

Predstavljena Bijela knjiga Savjeta stranih investitora

Vladavina prava već osam godina u Bijeloj knjizi o investicionoj klimi u Crnoj Gori konstatno bilježi nisku ocjenu
685 pregleda 0 komentar(a)

To što je indeks lakoće poslovanja u Crnoj Gori u 2018. blago porastao u odnosu na godinu prije i na skali od 1 do 10 iznosi 6,49 pokazuje da se ukupan poslovni ambijent unapređuje, ali ne dovoljno brzo.

"Reforme koje su implementirane ili nijesu dale očekivane rezultate, tako da je u narednom periodu potrebno intenzivirati aktivnosti na implementaciji reformi", kaže Ivan Radulović, izvršni direktor Savjeta stranih investitora.

Savjet stranih investitora analizirao je uticaj ukupno šest kategorija na njihovo poslovanje: tržište rada, zapošljavanje, razvoj nekretnina, oporezivanje, korporativno upravljanje, vladavina prava.

Vladavina prava i prošle godine je nisko ocijenjena u Bijeloj knjizi o investicionoj klimi. Sada je 5.57, malo više nego prethodnih sedam godina, kada je bilo oko pet. Najviša ocjena je 10.

"Mišljenja smo da je vladavina prava jedan od osnovnih preduslova za dalje unaprjeđenje poslovnog ambijenta i da je neophodno intenzivirati reforme u toj oblasti", ističe Radulović.

Sistemska reforma je, tvrde strani investitori, potrebna i u oblasti tržišta rada i zapošljavanja koje je lošije ocijenjeno nego 2017. godine - sa 5,32. Akcenat stavljaju na izradu novog Zakona o radu.

"Ono što izaziva zabrinutost naših članova jeste da predmetni zakon predstavlja korak unazad i da će uticati negativno na poslovni ambijent. Predvidljiv poslovni ambijent je preduslov za dalje unaprjeđenje i čestim izmjenama propisa donosioci odluka utiču negativno na sveukupan poslovni ambijent i njegovu sigurnost", kaže Radulović.

U devetoj Bijeloj knjizi navodi se da su najbolje rezultate ostvarili sektori telekomunikacija, turizma i bankarstva, ali su za razliku od prošle godine njihove ocjene manje od 7. Najlošije su ocijenjeni proizvodnja, trgovina i transport.

"Želim da naglasimo koliko je bitan pravovremeni i profesionalni dijalog za sve zainteresovane strane kako bi postigli sve ono za šta se mi zalažemo za transparentan i konkurentan ekonomski okvir koji bi poslužio kao dobar temelj za naš budući prosperitet", ističe Kristof Šoen, predsjednik Savjeta stranih investitora.

Iz bankarskog sektora napominju da je važno zaštititi se od prevara svih vrsta i uspostaviti sistem upozorenja. Ističu i da je potrebno da se poboljša i razvija transparentno tržište novca i ujedini tržište kapitala.

"Trenutno se naplaćuju jako visoke bankarske naknade, ali se i sada stremi ka tome da se one smanje. To bi dovelo do značajnog poboljšanja kvaliteta", navodi Pol Kovač, član Odbora Savjeta stranih investicija.

Objavljivanjem devetog izdanja Bijele knjige, Savjet stranih investitora obilježio je deceniju postojanja.