SNIMCI MANS-A

Kompanija CRBC otvorila još jednu nelegalnu deponiju: Obala Drcke devastirana nasutim pijeskom i kamenom

Na snimcima se takođe vidi i da je izvođač radova na najmanje dvije lokacije postavio kanale za odvod otpadnih voda direktno u rijeku Drcku i dalje u Taru
1071 pregleda 0 komentar(a)

Novi snimci Istraživačkog centra MANS-a pokazuju da je CRBC umjesto odvoženja iskopanog građevinskog otpada na za to predviđenu lokaciju, ovaj otpad nelegalno deponovao na poljoprivredno zemljište uz rijeku Drcku, pritoku rijeke Tare. U tom dijelu, obala Drcke je devastirana nasutim pijeskom i kamenom.

Na snimcima se takođe vidi i da je izvođač radova na najmanje dvije lokacije postavio kanale za odvod otpadnih voda direktno u rijeku Drcku i dalje u Taru. Na ovim kanalima nisu primijećeni uređaji za prečišćavanje otpadnih voda.

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu na ovoj lokaciju ne predviđa otvaranje deponije, a osim toga ovim dokumentom se „strogo zabranjuje odlaganje viška materijala iz iskopa u korita potoka i rijeka na obale rijeka i na poljoprivredno zemljište.

Iz MANS-a upozoravaju da se bez jasno utvrđene odgovornosti ne može očekivati da će se prekinuti sa, kako ocjenjuju, devastacijom Tare:

"U Vladi Crne Gore, konkretno u resornom ministarstvu, zaštita životne sredine, nisu zainteresovani da se sprovedu zakoni i propisi ove države, gdje se time, praktički, šalje poruka CRBC – u da će mu date potpuno odriješene ruke da na terenu može raditi ono što zaista želi. Ono što je, također, veliki problem, mi ne možemo znati da li je bilo kakva inspekcija uradila bilo što kada je u pitanju zaštita Tare i zaštita prirode oko gradilišta, jer ja ću podsjetiti da kompletan inspekcijiski nadzor kada je u pitanju izvođenje radova na autoputu, država je proglasila za državnu tajnu", rekao je Dejan Milovac iz MANS-a.

Otkriće o novoj deponiji dolazi svega nekoliko dana nakon izvještaja UNESCO-a u kome se kritikuje izgradnja autoputa u koritu zaštićene rijeke Tare, uz poruku nadležnima da pod hitno moraju procijeniti uticaj građevinskih radova na ekološki status rijeke, I donijeti plan sanacije i sprječavanja težih posljedica po rijeku nizvodno.

U MANS-u smatraju da izvjestaj UNESCO-a ali ni prethodna upozorenja i preporuke iz Brisela za sada nisu dali rezultate:

"Znači, da ne samo što imamo novu deponiju koju smo zabilježili, da se i na postojećoj deponijama, o kojima je MANS pričao prošle godine, takođe nastavljaju radovi, odnosno deponuje se novi materijal, što je u suprotnosti sa stanovništvom. To su bile preporuke i evropskog parlamenta i njihove rezolucije, evropske komisije u izvještaju o Crnoj Gori", kazao je Milovac.

Iz Ministarstva održivog razvoja i turizma se ni nakon sedmicu dana nisu oglasili povodom ocjena o devastaciji Tare iznijetih u izvještaju UNESCO-a.

Preporučujemo za Vas