Program za 10. - 16. janaur 2020.

615 pregleda 0 komentar(a)

PETAK 10.01.2020.

06:30

Boje jutra

emisija

09:30

Studio moderna

telešop

10:00

Vijesti u 10

informativa

10:05

Meteo centar u 10

emisija

10:06

Zauvijek tvoja,r

serija

10:55

TV Shop

telešop

11:10

Hoću kući,r

serija

11:40

Studio moderna

telešop

12:00

Vijesti u 12

informativa

12:05

Meteo centar u 12

emisija

12:06

Božićno vjenčanje,r

film

13:40

TV Shop

telešop

14:00

Vijesti u 2

informativa

14:05

Meteo centar u 2

emisija

14:06

Velvet kolekcija,r

serija

15:00

Boje dana

emisija

15:35

Pčelica,r

dječija emisija

16:30

Vijesti u pola 5

informativa

16:50

Meteo centar

emisija

16:55

Velvet kolekcija

serija

17:50

Pčelica,r

dječija emisija

18:30

Vijesti u pola 7

informativa

19:07

Meteo centar

emisija

19:10

Zauvijek tvoja

serija

20:00

Božić sa korgijem

film

22:00

Vijesti u 10

informativa

22:13

Meteo centar u 10

emisija

22:15

Sport

emisija

22:30

Varljivo sunce

film

00:30

Na granici,r

film

02:30

Sirotište,r

film

04:30

Ljubavna pjesma za Bobi Longa,r

film

06:15

Zauvijek tvoja,r

serija

SUBOTA 11.01.2020.

07:00

Prodavnica najmanjih ljubimaca,r

serija za djecu

08:20

Engri birds

crtana serija

08:45

Bejblejd

crtana serija

09:10

Snovi, kuća, dom,r

magazin

09:40

TV Shop mne

telešop

09:55

TV Shop studio

telešop

10:15

TV Shop mne

telešop

10:30

48 božićnih želja,r

film

12:00

Vijesti u 12

informativa

12:05

Meteo centar u 12

emisija

12:06

Život sa morem,r

magazin

12:50

Biljana za vas,r

magazin

13:30

Za volanom,r

magazine

14:00

Vijesti u 2

informativa

14:05

Meteo centar u 2

emisija

14:07

Kutija,r

film

16:00

Koncert 

muzika

16:30

Vijesti u pola 5

informativa

16:38

Meteo centar

emisija

16:45

Pčelica

dječija emisija

18:00

Snovi, kuća, dom

magazin

18:30

Vijesti u pola 7

informativa

19:07

Meteo centar

emisija

19:10

Biljana za vas

magazin

20:00

Skoro prijatelji

film

22:00

Vijesti u 10

informativa

22:13

Meteo centar u 10

emisija

22:15

Sport

emisija

22:30

Izdajnik

film

00:30

Sve za bebu,r

film

02:10

Ljubavna pjesma za Bobi Longa,r

film

04:10

Varljivo sunce 2,r

film

06:30

Biljana za vas,r

magazin

NEDJELJA  12.01.2020.

07:00

Prodavnica namanjih ljubimaca

serija za djecu

08:00

Pčelica,r

dječija emisija

09:15

Casko putovanje,r

film

10:30

Božićno selo,r

film

12:00

Vijesti u 12

informativa

12:05

Meteo centar u 12

emisja

12:06

Kutija,r

film

14:00

Vijesti u 2

informativa

14:05

Meteo centar u 2

emisija

14:07

Božić sa korgijem,r

film

15:50

Život sa morem

magazin

16:30

Vijesti u pola 5

informativa

16:40

Meteo centar u pola 5

emisija

16:45

Za volanom

magazine

17:15

Biljana za vas,r

emisija

18:00

M:tech,r

magazin

18:30

Vijesti u pola 7

informativa

19:07

Meteo centar

emisija

19:10

Novine

serija

20:00

Vikend u Parizu

film

22:00

Vijesti u 10

informativa

22:13

Meteo centar u 10

emisija

22:15

Sport

emisija

22:30

Bezbjednosti nije garantovana,r

film

00:00

Izdajnik,r

film

02:00

Magija na ostrvu Bel,r

film

04:00

Skoro prijatelji,r

film

05:40

Zauvijek tvoja,r

serija

PONEDJELJAK 13.01.2020.

06:30

Boje jutra

emisija

09:30

Studio moderna

telešop

10:00

Vijesti u 10

informativa

10:05

Meteo centar u 10

emisija

10:06

Zauvijek tvoja,r

serija

10:55

TV Shop

telešop

11:10

Hoću kući,r

serija

11:40

Studio moderna

telešop

12:00

Vijesti u 12

informativa

12:05

Meteo centar u 12

emisija

12:06

Zamrznuti u ljubavi,r

film

13:40

TV Shop

telešop

14:00

Vijesti u 2

informativa

14:05

Meteo centar u 2

emisija

14:06

Velvet,r

serija

15:00

Boje dana

emisija

15:40

Koncert

muzika

16:30

Vijesti u pola 5

informativa

16:48

Meteo centar

emisija

16:50

Geopolitika

magazin

17:00

Velvet kolekcija

serija

18:30

Vijesti u pola 7

informativa

19:07

Meteo centar

emisija

19:10

Zauvijek tvoja

serija

20:00

Bez granica

magazine

21:00

Dokumentarni program

film

22:00

Vijesti u 10

informativa

22:13

Meteo centar u 10

emisija

22:15

Sport

emisija

22:30

Grinberg

film

00:25

Bez granica,r

magazine

01:15

Skoro prijatelji,r

film

03:00

Boje dana,r

emisija

03:30

Život sa morem,r

magazin

04:55

Velvet kolekcija,r

serija

05:40

Zauvijek tvoja,r

serija

UTORAK   14.01.2020.

06:30

Boje jutra

emisija

09:30

Studio moderna

telešop

10:00

Vijesti u 10

informativa

10:05

Meteo centar u 10

emisija

10:06

Zauvijek tvoja,r

serija

10:55

TV Shop

telešop

11:10

Hoću kući,r

serija

11:40

Studio moderna

telešop

12:00

Vijesti u 12

informativa

12:05

Meteo centar u 12

emisija

12:06

Geopolitika,r

magazine

12:15

Bez granica,r

magazine

13:00

Za volanom,r

magazin

13:40

TV Shop

telešop

14:00

Vijesti u 2

informativa

14:05

Meteo centar u 2

emisija

14:06

Velvet,r

serija

15:00

Boje dana

emisija

15:40

Hoću kući

serija

16:30

Vijesti u pola 5

informativa

16:50

Meteo centar

emisija

16:55

Velvet kolekcija

serija

18:30

Vijesti u pola 7

informativa

19:07

Meteo centar

emisija

19:10

Zauvijek tvoja

serija

20:00

Reflektor

talk show

22:00

Vijesti u 10

informativa

22:13

Meteo centar u 10

emisija

22:15

Sport

emisija

22:30

Urlik

film

00:05

Reflektor,r

talk show

02:00

Grinberg,r

film

03:40

Boje dana,r

emisija

04:55

Velvet kolekcija,r

serija

05:40

Zauvijek tvoja,r

serija

SRIJEDA 15.01.2020.

06:30

Boje jutra

emisija

09:30

Studio moderna

telešop

10:00

Vijesti u 10

informativa

10:05

Meteo centar u 10

emisija

10:06

Zauvijek tvoja,r

serija

10:55

TV Shop

telešop

11:10

Hoću kući,r

serija

11:40

Studio moderna

telešop

12:00

Vijesti u 12

informativa

12:05

Meteo centar u 12

emisija

12:06

Reflektor,r

talk show

13:40

TV Shop

telešop

14:00

Vijesti u 2

informativa

14:05

Meteo centar u 2

emisija

14:06

Velvet,r

serija

15:00

Boje dana

emisija

15:40

Hoću kući

serija

16:30

Vijesti u pola 5

informativa

16:50

Meteo centar

emisija

16:55

Velvet kolekcija

serija

17:30

M:tech

magazin

18:30

Vijesti u pola 7

informativa

19:07

Meteo centar

emisija

19:10

Zauvijek tvoja

serija

20:00

Dnevnica

emisija

21:00

PutokaZZZ

magazine

21:20

Dokumentarni program

22:00

Vijesti u 10

informativa

22:13

Meteo centar u 10

emisija

22:15

Sport

emisija

22:30

Zavisni o seksu

film

00:25

Dnevnica,r

emisija

01:25

Urlik,r

film

03:10

Boje dana,r

emisija

03:40

Snovi, kuča. Dom,r

magazin

04:55

Velvet kolekcija,r

serija

05:40

Zauvijek tvoja,r

serija

ČETVRTAK 16.01.2020.

06:30

Boje jutra

emisija

09:30

Studio moderna

telešop

10:00

Vijesti u 10

informativa

10:05

Meteo centar u 10

emisija

10:06

Zauvijek tvoja,r

serija

10:55

TV Shop

telešop

11:10

Hoću kući,r

serija

11:40

Studio moderna

telešop

12:00

Vijesti u 12

informativa

12:05

Meteo centar u 12

emisija

12:06

Dnevnica,r

emisija

13:10

Snovi, kuća, dom,r

magazine

13:40

TV Shop

telešop

14:00

Vijesti u 2

informativa

14:05

Meteo centar u 2

emisija

14:06

Velvet,r

serija

15:00

Boje dana

emisija

15:40

Hoću kući

serija

16:30

Vijesti u pola 5

informativa

16:50

Meteo centar

emisija

16:55

Velvet kolekcija

serija

18:30

Vijesti u pola 7

informativa

19:07

Meteo centar

emisija

19:10

Zauvijek tvoja

serija

20:00

Načisto sa Petrom Komnenićem

talk show

22:00

Vijesti u 10

informativa

22:13

Meteo centar u 10

emisija

22:15

Sport

emisija

22:30

Diplomatija

film

00:05

Načisto sa Petrom Komnenićem,r

talk show

02:00

Zavisni o seksu,r

film

04:55

Velvet kolekcija,r

serija

05:40

Zauvijek tvoja,r

serija