analiza komisije Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Gradnja u Miločerskom parku: Niz nepravilnosti, rješenja definisana kako odgovara investitorima

Komisija je utvrdila i da, prema Prostornom planu Opštine Budva, raspisivanje konkursa za Miločerski park uopšte nije bilo predviđeno. Zbog toga iz Ministarstva najavljuju preispitivanje pravne valjanosti odluka za gradnju hotelskog rizorta Miločer

43101 pregleda 179 reakcija 25 komentar(a)
Miločerski park, Foto: Screenshot/TV Vijesti
Miločerski park, Foto: Screenshot/TV Vijesti

Dok predsjednik države Milo Đukanović obavještava javnost kako investitori sa Svetog Stefana i Miločera pokreću arbitraže, a hotelski operatori razmišljaju da napuste Crnu Goru, Komisija za analizu gradnje u Miločerskom parku ukazuje na niz nepravilnosti.

Prilikom konkursa za gradnju hotelskog rizorta u Miločeru nijesu poštovana obavezujuća rješenja planova višeg i nižeg reda, već su definisana u skladu sa zahtjevima investitora, pokazuje preliminarni nalaz Komisije Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, saopšteno je TV Vijesti iz ovog vladinog resora.

Komisija je utvrdila i da, prema Prostornom planu Opštine Budva, raspisivanje konkursa za Miločerski park uopšte nije bilo predviđeno.

Zbog toga iz Ministarstva najavljuju preispitivanje pravne valjanosti odluka za gradnju hotelskog rizorta Miločer.

Preliminarni izvještaj Komisije za analizu gradnje u Miločerskom parku, pokazuje kako je u momentu raspisivanja konkursa za urbanističko-arhitektonsko rješenje hotelskog rizorta Miločer postojala planska dokumentacija višeg reda, koja je za taj konkurs morala biti obavezujuća.

To su - Prostorni plan područja posebne namjene za Morsko dobro, Izmjene i dopune Prostornog plana opštine Budva, Generalni urbanistički plan Kamenovo - Buljarica i DUP Kamenovo – Podličak.

Međutim, kako je TV Vijesti saopšteno iz Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma, Komisija je utvrdila da sadržaji, parametri i kapaciteti za izgradnju, dati u Programskom zadatku za raspisivanje javnog konkursa, u značajnoj mjeri nijesu proistekli iz ovih planskih dokumenata, već su, kako je navedeno u Projektnom zadatku za konkurs, definisani u skladu sa zahtjevima investitora, odnosno operatora.

"Tako je, npr. namjena turizam planirana na pojedinim lokacijama koje su prema Izmjenama i dopunama Prostornog plana opštine Budva bile predviđene za zelenilo, mješovitu namjenu i postojeće naseljske strukture. Takođe, na dvije lokacije koje su Planom za Morsko dobro bile predviđene za plaže i zelenilo, konkursom je planirana turistička i ugostiteljska namjena", saopšteno je iz Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma.

Osim toga, Komisija je utvrdila da su konkursom obuhvaćeni i djelovi dvije katastarske parcele koje su se nalazile u tada važećem DUP-u Pržno - Kamenovo za dio Pržno – Podličak.

"Sve ovo ukazuje da kroz konkurs nisu poštovana obavezujuća planska rješenja iz planova višeg reda, ali da nisu uzeta u obzir ni rješenja iz važećih planova nižeg reda", rekli su iz Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma.

Uz to, prema Prostornom Planu Opštine Budva, raspisivanje konkursa za Miločerski park uopšte nije bilo ni predviđeno, već samo za područje Buljarice, Drobnog pijeska, Jaza, Lučica i Kamenova.

Komisija dalje konstatuje kako je, na osnovu tako sprovedenog konkursa, te Odluke o urbanističko–arhitektonskom rješenju hotelskog rizorta Miločer, kojom je propisano da to rješenje predstavlja sastavni dio Prostornog plana opštine Budva, bivse Ministarstvo održivog razvoja i turizma, na zahtjev investitora, izdalo urbanističko-tehničke uslove koji su postali osnov za izradu projektne dokumentacije.

"Usvojeno urbanističko rješenje, koje nije moglo biti osnov za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, naročito nakon prestanka primjene Prostornog plana opštine Budva, kroz izmjenu Odluke, implementirano je, međutim, najprije u Prostorni plan Crne Gore kao planski dokument šire teritorijalne cjeline, a kasnije i u Prostorni plan posebne namjene za obalno područje Crne Gore, sa ciljem da se njegovo važenje produži", poručili su iz Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma.

Budući da lokacija za hotelski rizort Miločer nije određena u skladu sa smjernicama tadašnjeg Prostornog plana opštine Budva, što je bio uslov prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, iz Ministarstva najavljuju preispitivanje pravne valjanosti Odluke o određivanju lokacije za hotelski rizort – Miločer, a samim tim i Odluke o urbanističko –arhitektonskom rješenju za taj objekat

"Ministarstvo će dodatno preispitati i donijeti konačan stav o tome da li je prestankom primjene Prostornog plana opštine Budva 31.12.2015. godine, čiji je sastavni dio bilo usvojeno urbanističko–arhitektonsko rješenje, prestala mogućnost primjene i kasnijeg „oživljavanja“ ovog rješenja kroz dva planska dokumenta", naveli su iz Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma.

Iz Ministasrstva poručuju da će, s obzirom na direktnu vezu između ugovora za Sveti Stefan i Miločer i ugovora za Kraljičinu plažu, te mogućih posljedica raskida tih dokumenata, nastojati da, u cilju zaštite interesa države, obezbijede tumačenje ekspertskog pravnog tima, u saradnji sa Ministarstvom finansija, Zaštitnikom imovinsko-pravnih interesa Crne Gore i Upravom za nekretnine.