Ćalović Marković: Postoji mogućnost da je Vladin avion zloupotrebljavan u privatne svrhe, Vlada treba da objavi podatke

Jovoviću nije jasno zbog čega sadašnja generalna sekretarka ne želi da sa ovih podataka skine oznaku “interno”, iako je Upravni sud poništio odbijanje zahtjeva za slobodan pristup informacijama

22481 pregleda 15 komentar(a)
Foto: Printscreen YouTube
Foto: Printscreen YouTube

Iako je transparentnost podataka jedno od najisticanijih obećanja nove vlasti, da ta praksa izostaje uvjerio se novinar "Vijesti" Mihailo Jovović prilikom istraživanja tajnih letova Vladinim avionom, za koje ne postoji zvanično obrazloženje ko je i sa kojom svrhom u vrijeme vlasti DPS-a putovao.

Te podatke internim je proglasila generalna sekretarka Vlade Duška Markovića, a da ih kriju od javnosti nastavili su i generalni sekretari nove Vlade.

"Generalni sekretar Vlade Zdravka Krivokapića Božo Milonjić je produžio taj dvogodišnji period važenja oznake tajnosti “interno”. Sud je Upravni po mojoj tužbi poništio rješenja kojim se meni odbijaju zahtjevi za SPI koji se nalaze u tim dokumentima o letovima državnog aviona, ali nova generalna sekretarka Žana Praščević Milačić nije postupila po toj sudskoj odluci u kojoj stoji da oni moraju donijeti novo rješenje zakonito", kazao je Jovović.

Jovoviću nije jasno zbog čega sadašnja generalna sekretarka ne želi da sa ovih podataka skine oznaku “interno”, iako je Upravni sud poništio odbijanje zahtjeva za slobodan pristup informacijama.

"I sam sud je u obrazloženju svojih presuda po mojim tužbama protiv Generalnog sekretarijata naveo da se u ovom slučaju ne može stavljati oznaka “interno” koja se stavlja samo ako bi objelodanjivanje tih informacija, po zakonu, štetilo funkcionisanju tog organa. Kažem, mogu da pretpostavim, jedini racionalan razlog je da oni ne žele da se dokumentacija o letovima njihovih funkcionera tim avionom objelodani", objašnjava.

Da je obrazloženje Generalnog sekretarijata kojim se ocjenjuje da bi otkrivanje podataka o letovima moglo ugroziti bezbjednost štićenih ličnosti besmisleno smatra i rukovoditeljka stručnog tima Nacionalnog savjeta za borbu protiv visoke korupcije Vanja Ćalović Marković.

"Ono bi možda moglo da stoji u slučaju štićenih ličnosti vezano za letove koji se planiraju, ali nakon što su oni izvršeni, ne postoji nikakva mogućnost teorijska da ti podaci na bilo koji način posluže da se ta štićena ličnost povrijedi. Nakon što se letovi dese, ti podaci mogu samo da pokažu da li je taj avion korišćen u svrhe u koje je trebalo, odnosno u službene ili privatne svrhe", smatra Ćalović Marković.

Zbog toga je transparentnost podataka o letovoma Vladinim avionom i bivših i sadašnjih funkcionera jedna od preporuka koje je Nacionalni savjet za borbu protiv visoke korupcije usvojio na sjednici održanoj u petak

"Postoji mogućnost da je ta imovina bila zloupotrebljavana u privatne svrhe i to je jedan dodatni razlog zbog koga smatram da ova Vlada treba da objavi podatke i o onome što se dešavalo, ali i onome što se ubuduće dešava kako bismo prevenirali eventualne zloupotrebe državnih sredstava, u ovom slučaju, Vladinog aviona."

Iako, kada je riječ o dostupnosti podataka, Ćalović Marković kaže da u određenim segmentima ima napretka, transparentnost institucija još nije na nivou koji se očekuje što je, kako objašnjava, posljedica više faktora.

"Mislim da u nekim slučajevima nemamo ljude koji imaju iskustvo u državnoj upravi koji imaju razumijevanja koliko je značajno da podaci budu objavljeni i imamo ljude koji ne znaju ni puno o tome na koji način su ti organi ranije funkcionisali i oni ne shvataju koliki je značaj toga da tim podacima konačno javnost može da pristupi i u smislu otkrivanja prethodnih slučajeva zloupotreba, ali i u smislu prevencije sledećih i vrlo vjerovatno imamo jedan broj ljudi koji ne žele da objavljuju te podatke, zato što ne žele da objave na koji način oni troše taj državni novac", smatra Ćalović Marković.

Vlada bi, zaključuje, morala da bude jasnija u postavljanju prioriteta, pogotovo kada je riječ o borbi protiv korupcije, zbog čega očekuje da će preporuke Savjeta za borbu protiv visoke korupcije biti usvojene i primijenjene u što kraćem roku.

Bonus video: