Ćalović Marković: Ima još Milovih letova bez objašnjenja

Osim neobjašnjenih putovanja Đukanovića državnim avionom u Švajcarsku, za njegove letove na neke druge destinacije nije bilo službenog povoda i osnova koji je moguće utvrditi na osnovu zvaničnih podataka, rekla je Vanja Ćalović Marković

65629 pregleda 72 komentar(a)
Tražiće skidanje oznake tajnosti sa podataka o korišćenju aviona: Ćalović Marković i Abazović, Foto: Luka Zeković
Tražiće skidanje oznake tajnosti sa podataka o korišćenju aviona: Ćalović Marković i Abazović, Foto: Luka Zeković

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore dostavio je predsjedniku Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou podatke o letovima državnog aviona od kraja novembra 2018. do 23. septembra 2021. godine, ali ta dokumentacija i dalje nosi oznaku tajnosti “interno”, koju je odredila bivša generalna sekretarka Nataša Pešić, a produžio njen nasljednik Božo Milonjić.

”Tražiću da Savjet na narednoj sjednici preporuči Vladi skidanje oznake tajnosti sa podataka o korišćenju aviona Vlade Crne Gore”, rekla je juče “Vijestima” Vanja Ćalović Marković, rukovoditeljka stručnog tima Savjeta, čiji je predsjednik potpredsjednik Vlade Dritan Abazović.

Ona je rekla i da je u ranijem dopisu premijeru Zdravku Krivokapiću “predložila da Generalni sekretarijat Vlade objavi te podatke jer se oni odnose na korišćenje državne imovine i građani imaju pravo da znaju kako se njom raspolaže”.

”Dodatno sam (premijeru) ukazala da podaci koji se odnose na period od kraja 2018. godine do danas, a koji su mi dostavljeni nakon više mjeseci čekanja, pokazuju da postoji više letova javnih funkcionera za koje se ne može utvrditi službeni razlog”, rekla je Ćalović Marković.

”Vijesti” su utvrdile da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najmanje tri puta boravio u Ženevi 2019. godine a da razlog tih putovanja nije poznat, a nadležni gotovo dvije i po godine odbijaju da “Vijestima” objelodane podatke o tim i još dvanaest neobjašnjenih letova državnim avionom u oblast Ženevskog jezera od juna 2016. do marta 2020. godine.

Đukanović
Đukanovićfoto: BORIS PEJOVIC

”Tu je posebno sporno više letova predsjednika Crne Gore za Švajcarsku, imajući u vidu činjenicu da se upravo u toj državi nalazila kompanija koja je upravljala skrivenim trastom Mila Đukanovića i njegovog sina. Dodatno, i za njegove letove na neke druge destinacije nije bilo službenog povoda i osnova koji je moguće utvrditi na osnovu zvaničnih podataka”, rekla je ona.

Predsjednik Savjeta je dokumentaciju tražio u martu, dok je generalni sekretar bio Milonjić, a odgovor sa djelimičnom dokumentacijom dobio početkom oktobra, vidi se iz prepiske GSV i njega, koju je “Vijestima” dostavila Ćalović Marković. Milonjić je “uporno propuštao da nam ih dostavi”, rekla je ona. Iz prepiske sa GSV, vidi se da je Avio servis svu dokumentaciju koju ima dostavio Milonjiću 7. aprila 2021. godine.

Ćalović Marković je rekla da je obrazloženje za nepotpunu dokumentaciju bilo da se brojna dokumenta o korišćenju državnog aviona uništavaju u veoma kratkim rokovima.

Iz prepiske predsjednika Savjeta i GSV vidi se da se samo dnevnik letjenja čuva trajno, tehničko-letačka dokumentacija 3 mjeseca a nalozi za let dvije godine.

”Što se tiče dokumenta ocjene opravdanosti korišćenja aviona, ovim dokumentom ne raspolaže Avio servis i koliko mi je poznato ovakva vrsta evidencije se ne vodi. Naime uputstvo o uslovima i načinu korišćenja aviona kojim raspolaže GSV sadrži interne procedure kojima se vrši ocjena opravdanosti, na osnovu čega se odobrava ili ne odobrava korišćenje vazduhoplova”, stoji u dopisu šefa Avio servisa Milutina Nikolića GSV-u, koji je proslijeđen predsjedniku Savjeta.

Uputstvom je predviđeno da predsjednici države, parlamenta i Vlade, koji su i štićene ličnosti, mogu besplatno koristiti avion za službena putovanja, dok ostali visoki državni zvaničnici i organi, moraju da plate sve troškove korišćenje aviona iz sopstvenih budžeta, ako im se odobri upotreba aviona.

Prema Uputstvu, “interna procedura” za odobravanje upotrebe državnog aviona, počinje zahtjevom nekog od tri predsjednika ili drugih državnih funkcionera GSV-u.

U obrascu zahtjeva, pored naziva (organa), odnosno imena i prezimena podnosioca, dana i časa polaska i povratka, relacije leta sa svim međuslijetanjima, imena, prezimena i funkcije korisnika, postoji rubrika u kojoj se upisuje svrha leta. Upravo ti dokumenti nedostaju.

”Tako su uništeni spiskovi putnika, kao i obrazloženja za korišćenje aviona Vlade, a takva praksa se i dalje nastavlja jer propisi kojima se određuju rokovi čuvanja podataka nisu promijenjeni od kada je imenovana aktuelna Vlada. Pošto su i brojna druga dokumenta koja mogu ukazivati na korupciju uništena jer su propisani izuzetno kratki rokovi čuvanja, predložila sam da Savjet na sljedećoj sjednici preporuči svim ministarstvima i Generalnom sekretarijatu Vlade za izvrše reviziju i produže rokove čuvanja podataka”, rekla je Ćalović Marković.

Rješenje o tajnosti letova “nestalo” iz arhive GSV-a?

Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore ne može u arhivi da pronađe rješenje kojim je bivša generalna sekretarka Nataša Pešić označila tajnom svu dokumentaciju o letovima državnog aviona iz 2019. godine, vidi se iz prepiske GSV-a i Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou.

To je prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti” razlog kojim generalna sekretarka Žana Praščević Milačić objašnjava zašto ne može da skine oznaku tajnosti “INTERNO” sa te dokumentacije.

Ona je prije nekoliko dana predsjednika Savjeta obavijestila da je rok tajnosti stepena “INTERNO” produžen na još dvije godine rješenjem bivšeg GS Boža Milonjića.

Oznaku tajnosti “INTERNO” na svu dokumentaciju o letovima državnog aviona Pešićeva je odredila 1. marta 2019. godine, a Milonjić je to produžio 24. februara 2021.

Nije jasno kad je iz arhive “nestalo”, ako je ikad postojalo iako je zavedeno, rješenje Nataše Pešić, odnosno da li je Milonjić imao uvid u to rješenje kada je produžavao rok tajnosti.

Praščević Milačić nije odgovorila na poziv novinara da komentariše prepisku GSV i predjsednika Savjeta, a broj telefona Milonjića dostupan redakciji, na koji je novinar komunicirao sa njim ranije, nije više u funkciji.

Upravni sud je u dvije presude poništio rješenja GSV-a, kojima je “Vijestima” odbijen slobodan pristup informacijama o dva Đukanovićeva leta u Ženevu po zahtjevima iz maja i jula 2019. Te zahtjeve “Vijesti” GSV je odbio, pozivajući se na rješenje Nataše Pešić, kako bi se izbjegli “bezbjednosni rizici za štićene ličnosti”.

Presudama je osporena i zakonitost rješenja o određivanju stepena tajnosti “INTERNO” za sve dokumente o letovima državnog aviona. Takav stepen tajnosti se po zakonu određuje samo za podatke “čijim bi otkrivanjem nastupile štetne posljedice za ostvarivanje funkcije organa” a ne zbog bezbjednosti štićenih ličnosti ili nacionalne bezbjednosti.

Samim tim je nezakonita i odluka Milonjića da produži rok tajnosti podataka iz Uputstva, smatraju pravni eksperti koje su “Vijesti” kontaktirale, pa nema smetnji da generalna sekretarka Žana Praščević Milačić dostavi ili objavi dokumentaciju o letovima.

Bonus video: