U ZZZCG sumnjaju na zloupotrebe prilikom isplaćivanja subvencija za zapošljavanje OSI

DRI je, između ostalog, utvrdila da isplate subvencija zarada lica sa invalidtitetom tokom 2020. godine, nisu adekvatno pravdane

14863 pregleda 21 komentar(a)
Foto: Luka Zeković
Foto: Luka Zeković

Od 2014. godine, kada je osnovan Fond za profesionalnu rehabilitaciju i donijeta mjera subvencije za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, država je poslodavcima za te svrhe isplatila gotovo 29 miliona eura. U evidenciji Zavoda međutim nema podataka o osobama sa invaliditetom za koje su poslodavci dobijali subvencije , ali je u ovom trenutku svaka peta nezaposlena, upravo osoba sa invaliditetom.

"Zavod za zapošljavanje ne vodi evidenciju o licima sa invaliditetom zaposlenim kod poslodavaca koji su korisnici subvencija. Sredstva namijenjena za subvencije zarada OSI dodjeljuju se poslodavcima koji zapošljavaju lica sa invaliditetom, pa se shodno tome i evidencija o utrošenim sredstvima vodi po poslodavcima koji su korisnici prava definisanih Zakonom", kazao je Folić.

Činjenica da Zavod nema podatke o osobama sa invaliditetom zaposlenim na osnovu dobijenih subvencija, kao ni uvid u raspodjelu tih sredstava poslodavcima, otvara prostor za sumnju da se novac zloupotrebljava.

O tome svjedoči i posljednji Izvještaj Državne revizorske institucije, kaže v.d. direktora Zavoda za zapošljavanje.

"DRI je, između ostalog, utvrdila da isplate subvencija zarada lica sa invalidtitetom tokom 2020. godine, nisu adekvatno pravdane. Uvidom u dio dokumentacije za pravdanje isplata subvencija zarada lica sa invaliditetom utvrđeno je da za isplate u iznosu od 211.395,75 eura ne postoji adekvatan dokaz na osnovu kojeg je izvršena isplata subvencije te da izdatak u iznosu od 18.117,45 eura nije dokumentovan, dakle postoji samo nalog za isplatu", ističe Folić.

Revizija je utvrdila i da su pojedini poslodavci ostvarili subvenicije na zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u mjesečnim iznosima za jedno lice do čak dvije i po hiljade eura.

Folić pretpostavlja da su upravo ovakve sumnjive radnje dovele i do rasta poslodavaca koji apliciraju za subvencije.

"2014. godine 71 poslodavac je ostvarivao pravo na subvenciju zarade za 89 OSI, za šta je utrošeno 357.604,94 eura. Na dan 09.11.2021. godine, 1.180 poslodavaca ostvaruje pravo na subvenciju zarade za 1.943 zaposlena lica sa invaliditetom, za šta je, za 11 mjeseci, utrošeno 7.943,880,38 eura", rekao je v.d. direktora Zavoda za zapošljavanje.

Kako bi dodjela subvencija za zapošljavanje osoba sa invaliditetom postala transparentnija, u okviru Ministarstva ekonomskog razvoja formirana je radna grupa koja koja priprema novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji I zapošljavanju lica sa invaliditetom. Tome će pomoći i planirana digitalizacija.

Bonus video: