MJU radi na pripremi kampanje kako bi elektronske usluge približili građanima

Kroz portal će, navodi on, moći da se kroz sistem za elektronsku identifikaciju autentifikuju i koriste neke usluge koje pružaju državne institucije koje kroz sistem za razmjenu podataka međusobno razmjenjuju. Polović je rekao i da će prvo omogućiti elektronsko plaćanje taksi

3861 pregleda 3 komentar(a)

Ministarstvo javne uprave radi na pripremanju komunikacione kampanje koja će biti usmjerena na afirmaciju elektronskih usluga od strane od strane građana Crne Gore. Paralelno sa tim radi se na impelemntaciji nekoliko digitalnih platformi upravo za pružanje tih vrsta usluga.

To je u Bojama jutra rekao Dušan Polović, generalni direktor Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise.

Istakao je da digitalizacija javne uprave traje već neki period, ali da sada stavljaju fokus na nju.

"Kroz projekat finansiran od strane EU čiju impelementaciju radi UNDP za novi portal elektronske uprave, unapređenje sistema za razmjenu podataka između državnih organa i pružanje nekih 10 elektronskih usluga. To je onaj koncept koji od starta pokušavamo da implementiramo, da građani usluge mogu da vrše sa bilo kog mjesta u bilo koje vrijeme", objasnio je Polović.

Kroz portal će, navodi on, moći da se kroz sistem za elektronsku identifikaciju autentifikuju i koriste neke usluge koje pružaju državne institucije koje kroz sistem za razmjenu podataka međusovno razmjenjuju.

"I na kraju ukoliko ima taksi, i njih mogu da plate kroz Nacionalni elektronski sitem za plaćanje taksi. Važan projekat je i CA projekat koji treba da omogući elektronski potpis, elektronski pečat i elektronsku dostavu".

Polović je rekao i da će prvo omogućiti elektronsko plaćanje taksi.

"Taj sistem je integrisan sa CBCG i bankama i u potpunosti bezbjedan i lagan za upotrebu. U testnoj fazi je i očekujemo da bude u upotrebi do kraja januara", zaključio je Polović.