Legenda o palati Tre sorelle - Vijesti.me
Priča o nesrećnoj ljubavi tri sestre koje su bile zaljubljene u istog mornara

Legenda o palati Tre sorelle

Nedavno je u Italiji u arhivima pronađena dokumentacija o izgradnji palate koja bi mogla promijeniti naša uvjerenja da je ova kuća najprije bila u vlasništvu čuvene porodice Buća

Legenda o palati Tre sorelle koja se nalazi u Prčanju, je u stvari priča o nesrećnoj ljubavi tri sestre koje su bile zaljubljene u istog mornara. Samim tim su se izolovale u posebnim djelovima kuće, i čekajući pomorca, dočekale starost. Kako bi jedna od sestara umrla, druge bi zazidale njen prozor, a kada je treća umrla, nije bilo nikog ko bi to uradio sa njenim prozorom. Dugo je ova palata bila i prepoznatljiva po dva zazidana prozora i jednom otvorenom. Međutim, kako je vremenom mijenjala vlasnike, tako su je oni preuređivali po svom ukusu, te danas u stvari ima samo jedan zazidani prozor, što odskače od čuvene priče koja stoji iza ove palate. Nedavno je u Italiji u arhivima pronađena dokumentacija o izgradnji palate koja bi mogla promijeniti naša uvjerenja da je ova kuća najprije bila u vlasništvu čuvene porodice Buća.

Pogledajte prilog iz Boja jutra.