Program za 29 april - 6 maj 2021.

Četvrtak 29.04.2021.
06:30
Boje jutra
emisija
09:30
Studio moderna
telešop
09:57
Filmopis
emisija
10:00
Vijesti u 10
informativa
10:05
Meteo centar u 10
emisija
10:06
Zabranjena jabuka,r
serija
10:50
TV Shop
telešop
11:05
TV Shop
telešop
11:20
Moja polisa,r
magazin
11:40
Studio moderna
telešop
11:57
Filmopis
emisija
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Dnevnica,r
emisija
13:00
Dokumentarni program,r
film
13:40
TV Shop
telešop
13:57
Filmopis
emisija
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:06
Zauvijek tvoja,r
serija
15:00
Boje dana
emisija
15:40
U okovima ljubavi,r
serija
15:25
Filmopis
emisija
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:50
Meteo centar
emisija
16:55
U okovima ljubavi
serija
17:30
Zabranjena jabuka
serija
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Zauvijek tvoja
serija
20:00
Načisto sa Petrom Komnenićem
talk show
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Koliba straha
film
00:10
Načisto sa Petrom Komnenićem,r
talk show
02:00
Volter,r
film
03:25
Boje dana,r
emisija
04:15
Ljubav u okovima,r
serija
05:00
Gorka osveta
serija
Petak 30.04.2021.
01:50
Boje dana,r
emisija
02:40
Popodnevne strasti,r
film
04:35
U okovima ljubavi,r
serija
05:20
Gorka osveta
serija
06:30
Boje jutra
emisija
09:30
Studio moderna
telešop
09:57
Filmopis
magazin
10:00
Vijesti u 10
informativa
10:05
Meteo centar u 10
emisija
10:06
Zabranjena jabuka,r
serija
10:45
TV Shop
telešop
11:00
TV Shop
telešop
11:15
Kinestezija,r
magazin
11:35
Studio moderna
telešop
11:57
Filmopis
magazin
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Načisto sa Petrom komnenićem,r
talk show
13:57
Filmopis
magazin
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:06
Zauvijek tvoja,r
serija
15:00
Boje dana
emisija
15:40
U okovima ljubavi,r
serija
16:27
Filmopis
magazin
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:50
Meteo centar
emisija
16:55
U okovima ljubavi
serija
17:35
Zabranjena jabuka
serija
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Zauvijek tvoja
serija
20:10
Princeze u provodu
film
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centfar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Druga šansa
film
00:05
Koliba straha,
film
Subota 01.05.2021.
07:00
Nuki i prijatelji
dječija serija
07:40
Pčelica,r
dječija emisija
08:15
Snovi, kuća, dom,r
magazin
08:45
M:tech,r
magazin
09:10
TV Shop
telešop
09:25
TV Shop studio
telešop
09:45
TV Shop
telešop
09:59
Filmopis
emisija
10:00
Princeze u provodu,r
film
11:35
Kinestezija,r
magazine
11:58
Filmopis
emisija
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Život sa morem,r
magazin
12:40
Biljana za vas,r
magazin
13:05
Za volanom,r
magazine
13:57
Filmopis
emisija
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:07
Reflektor,r
talk show
16:27
Filmopis
emisija
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:40
Meteo centar
emisija
16:45
Pčelica
dječija emisija
17:20
Kinestezija
magazin
17:55
Snovi, kuća, dom
magazin
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Biljana za vas
emisija
20:00
Kod kuće je sunčano
film
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Savršen plan
film
00:00
Druga šansa,r
film
01:40
Pjesma za društvo,r
muzički program
02:40
Život sa morem,r
magazin
03:10
Bez granica,r
magazine
04:05
Biljana za vas,r
magazine
04:40
Pčelica,r
dječija emisija
05:25
Gorka osveta
serija
Nedjelja 02.05.2021.
07:00
Nuki i prijatelji
crtana serija
07:30
Pčelica,r
dječija emisija
08:05
Snovi, kuća, dom,r
magazine
08:35
Preživjeti u divljini
film
09:57
Filmopis
emisija
10:00
Kod kuće je sunčano,r
film
11:35
Kinestezija,r
magazin
11:57
Filmopis
emisija
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Dnevnica,r
emisija
13:00
Bez granica,r
magazine
13:57
Filmopis
emisija
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:07
Načisto sa Petrom Komnenićem,r
talk show
15:40
Život sa morem
magazine
16:27
Filmopis
emisija
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:40
Meteo centar
emisija
16:45
Za volanom
magazine
17:20
Kinestezija
magazin
17:30
Biljana za vas,r
magazin
18:00
M:tech,r
magazin
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Jesen u vinogradu
film
20:50
Pjesma za društvo
koncert
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Neka pada kiša
film
00:10
Savršen plan,r
film
01:35
Pjesma za društvo,r
koncert
02:30
Biljana za vas,r
magazin
03:05
Koliba straha,r
film
04:40
Gorka osveta
serija
Ponedjeljak 03.05.2021.
06:30
Boje jutra
emisija
09:30
Studio moderna
telešop
09:57
Filmopis
emisija
10:00
Vijesti u 10
informativa
10:05
Meteo centar u 10
emisija
10:06
Zabranjena jabuka,r
serija
10:45
TV Shop
telešop
11:15
Kinestezija,r
magazin
11:35
Studio moderna
telešop
11:57
Filmopis
emisija
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Jesen u vinogradu,r
film
13:40
TV Shop
telešop
13:57
Filmopis
emisija
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:06
Zauvijek tvoja,r
serija
14:50
Boje dana
emisija
15:40
U okovima ljubavi,r
serija
15:27
Filmopis
emisija
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:50
Meteo centar
emisija
16:55
U okovima ljubavi
serija
17:35
Zabranjena jabuka
serija
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Zauvijek tvoja
serija
20:00
Bez granica
magazin
21:00
Dokumentarni program
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Bez odgovora
film
00:40
Bez granica,r
magazin
01:30
Neka pada kiša,r
film
03:00
Boje dana,r
emisija
03:40
Snovi, kuća, dom,r
magazin
04:05
Ljubav u okovima,r
serija
04:45
Gorka osveta
serija
Utorak 04.05.2021.
10:45
TV Shop
telešop
11:00
M:tech,r
magazin
11:40
Studio moderna
telešop
11:57
Filmopis
emisija
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Bez granica,r
magazin
13:00
Za volanom,r
magazin
13:40
TV Shop
telešop
13:57
Filmopis
emisija
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:06
Zauvijek tvoja,r
serija
14:50
Boje dana
emisija
15:40
U okovima ljubavi,r
serija
15:25
Filmopis
emisija
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:50
Meteo centar
emisija
16:55
U okovima ljubavi
serija
17:35
Zabranjena jabuka
serija
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Zauvijek tvoja
serija
20:00
Reflektor
talk show
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Nedostupna
film
00:05
Reflektor,r
talk show
01:55
Bez odgovora,r
film
04:00
Boje dana,r
emisija
04:45
Ljubav u okovima,r
serija
05:30
Gorka osveta
serija
06:30
Boje jutra
emisija
09:30
Studio moderna
telešop
09:57
Filmopis
emisija
10:00
Vijesti u 10
informativa
10:05
Meteo centar u 10
emisija
10:06
Zabranjena jabuka,r
serija
Srijeda 05.05.2021.
06:30
Boje jutra
emisija
09:30
Studio moderna
telešop
09:57
Filmopis
emisija
10:00
Vijesti u 10
informativa
10:05
Meteo centar u 10
emisija
10:06
Zabranjena jabuka,r
serija
10:45
TV Shop
telešop
11:00
Snovi, kuća, dom,r
magazine
11:20
TV Shop
telešop
11:35
Studio moderna
telešop
11:57
Filmopis
emisija
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Reflektor,r
talk show
14:57
Filmopis
emisija
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:06
Zauvijek tvoja,r
serija
14:50
Boje dana
emisija
15:40
U okovima ljubavi,r
serija
15:25
Filmopis
emisija
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:50
Meteo centar
emisija
16:55
U okovima ljubavi
serija
17:30
M:tech
magazin
17:50
Zabranjena jabuka
serija
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Zauvijek tvoja
serija
20:00
Dnevnica
emisija
21:00
Dokumentarni program
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Šema za tri večeri
film
00:10
Dnevnica,r
emisija
01:10
Nedostupna,r
film
02:45
Boje dana,r
emisija
03:20
Pjesma za društvo,r
koncert
04:10
Ljubav u okovima,r
serija
04:50
Gorka osveta
serija