Program za 16 - 22 april 2021.

Petak 16.04.2021.
06:30
Boje jutra
emisija
09:30
Studio moderna
telešop
10:00
Vijesti u 10
informativa
10:05
Meteo centar u 10
emisija
10:06
Zabranjena jabuka,r
serija
10:55
TV Shop
telešop
11:10
TV Shop
telešop
11:35
Studio moderna
telešop
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Načisto sa Petrom komnenićem,r
talk show
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:06
Zauvijek tvoja,r
serija
15:00
Boje dana
emisija
15:40
U okovima ljubavi,r
serija
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:50
Meteo centar
emisija
16:55
U okovima ljubavi
serija
17:30
Zabranjena jabuka
serija
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Zauvijek tvoja
serija
20:00
Gospodin Lazar
film
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centfar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Ubice fazana
film
00:30
Stanica krsta,r
film
02:15
Boje dana,r
emisija
03:00
Pjesma za društvo,r
koncert
04:10
Žrtve ljubavi,r
serija
05:20
Gorka osveta
serija
Subota 17.04.2021.
07:00
Nuki i prijatelji
dječija serija
07:40
Pčelica,r
dječija emisija
08:50
Snovi, kuća, dom,r
magazin
09:25
TV Shop
telešop
09:40
TV Shop studio
telešop
10:00
TV Shop
telešop
10:15
Gospodin Lazar,r
film
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Život sa morem,r
magazin
12:40
Biljana za vas,r
magazin
13:30
Za volanom,r
magazin
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:07
Reflektor,r
talk show
16:00
Pčelica
dječija emisija
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:40
Meteo centar
emisija
16:45
Pčelica
dječija emisija
17:55
Snovi, kuća, dom
magazin
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Biljana za vas
emisija
20:00
Glavni sastojak
film
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Dom za tinejdžere
film
00:00
Ubice fazana,r
film
02:00
Pjesma za društvo,r
muzički program
03:10
Život sa morem,r
magazin
03:40
Bez granica,r
magazin
05:30
Pčelica,r
Dječija emisija
06:10
Gorka osveta
serija
Nedjelja 18.04.2021.
09:45
Priča o princezi Kaguja
film
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Dnevnica,r
emisija
13:00
Bez granica,r
magazin
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:07
Načisto sa Petrom Komnenićem,r
talk show
15:40
Život sa morem
magazin
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:40
Meteo centar
emisija
16:45
Za volanom
magazine
17:15
Kinestezija
magazin
17:30
Biljana za vas,r
magazin
18:00
M:tech,r
magazin
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Genijalni mladi um
film
21:00
Pjesma za društvo
koncert
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Savršeni sastanak
film
00:15
Dom za tinejdžere,r
film
01:45
Pjesma za društvo,r
koncert
03:00
Biljana za vas,r
magazine
03:45
Film,r
05:40
Gorka osveta
serija
07:00
Nuki i prijatelji
crtana serija
08:15
Pčelica,r
dječija emisija
Ponedjeljak 19.04.2021.
06:30
Boje jutra
emisija
09:30
Studio moderna
telešop
10:00
Vijesti u 10
informativa
10:05
Meteo centar u 10
emisija
10:06
Zabranjena jabuka,r
serija
10:50
TV Shop
telešop
11:05
TV Shop
telešop
11:20
TV Shop
telešop
11:40
Studio moderna
telešop
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Genijalni mladi um,r
film
13:57
Filmopis
emisija
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:06
Zauvijek tvoja,r
serija
15:00
Boje dana
emisija
15:40
U okovima ljubavi,r
serija
15:25
Filmopis
emisija
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:50
Meteo centar
emisija
16:55
U okovima ljubavi
serija
17:30
Zabranjena jabuka
serija
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Zauvijek tvoja
serija
20:00
Bez granica
magazin
21:00
Dokumentarni program
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
More smrti
film
00:20
Bez granica,r
magazin
01:00
Savršeni sastanak,r
film
02:45
Boje dana,r
emisija
03:30
Sport,r
emisija
04:25
Ljubav u okovima,r
serija
05:10
Gorka osveta
serija
Utorak 20.04.2021.
06:30
Boje jutra
emisija
09:30
Studio moderna
telešop
10:00
Vijesti u 10
informativa
10:05
Meteo centar u 10
emisija
10:06
Zabranjena jabuka,r
serija
10:50
TV Shop
telešop
11:40
Studio moderna
telešop
11:57
Filmopis
emisija
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Bez granica,r
magazin
13:00
Za volanom,r
magazin
13:40
TV Shop
telešop
13:57
Filmopis
emisija
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:06
Zauvijek tvoja,r
serija
15:00
Boje dana
emisija
15:40
U okovima ljubavi,r
serija
15:25
Filmopis
emisija
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:50
Meteo centar
emisija
16:55
U okovima ljubavi
serija
17:30
Zabranjena jabuka
serija
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Zauvijek tvoja
serija
20:00
Reflektor
talk show
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Mandarine
film
00:00
Reflektor,r
talk show
01:50
Boje dana,r
emisija
02:40
More smrti,r
film
04:40
Ljubav u okovima,r
serija
05:25
Gorka osveta
serija
Srijeda 21.04.2021.
19:10
Zauvijek tvoja
serija
20:00
Dnevnica
emisija
21:00
Dokumentarni program
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Depresija i drugovi
film
00:10
Dnevnica,r
emisija
01:10
Mandarine,r
film
02:45
Boje dana,r
emisija
04:15
Ljubav u okovima,r
serija
05:00
Gorka osveta
serija
06:30
Boje jutra
emisija
09:30
Studio moderna
telešop
10:00
Vijesti u 10
informativa
10:05
Meteo centar u 10
emisija
10:06
Zabranjena jabuka,r
serija
10:50
TV Shop
telešop
11:40
Studio moderna
telešop
11:57
Filmopis
emisija
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Reflektor,r
talk show
14:57
Filmopis
emisija
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:06
Zauvijek tvoja,r
serija
15:00
Boje dana
emisija
15:40
U okovima ljubavi,r
serija
15:25
Filmopis
emisija
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:50
Meteo centar
emisija
16:55
U okovima ljubavi
serija
17:30
M:tech
magazin
17:50
Zabranjena jabuka
serija
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
Četvrtak 22.04.2021.
06:30
Boje jutra
emisija
09:30
Studio moderna
telešop
10:00
Vijesti u 10
informativa
10:05
Meteo centar u 10
emisija
10:06
Zabranjena jabuka,r
serija
10:50
TV Shop
telešop
11:05
TV Shop
telešop
11:20
Moja polisa,r
magazin
11:40
Studio moderna
telešop
11:57
Filmopis
emisija
12:00
Vijesti u 12
informativa
12:05
Meteo centar u 12
emisija
12:06
Dnevnica,r
emisija
13:00
Dokumentarni program,r
film
13:40
TV Shop
telešop
13:57
Filmopis
emisija
14:00
Vijesti u 2
informativa
14:05
Meteo centar u 2
emisija
14:06
Zauvijek tvoja,r
serija
15:00
Boje dana
emisija
15:40
U okovima ljubavi,r
serija
15:25
Filmopis
emisija
16:30
Vijesti u pola 5
informativa
16:50
Meteo centar
emisija
16:55
U okovima ljubavi
serija
17:30
Zabranjena jabuka
serija
18:30
Vijesti u pola 7
informativa
19:07
Meteo centar
emisija
19:10
Zauvijek tvoja
serija
20:00
Načisto sa Petrom Komnenićem
talk show
22:00
Vijesti u 10
informativa
22:13
Meteo centar u 10
emisija
22:15
Sport
emisija
22:30
Brightonska stijena
film
00:30
Načisto sa Petrom Komnenićem,r
talk show
02:20
Depresija i drugovi,r
film
04:00
Boje dana,r
emisija
04:55
Ljubav u okovima,r
serija
05:40
Gorka osveta
serija