PODACI EKIP-A

Prenijeto 20.000 telefonskih brojeva

„Uslugu prenosa telefonskih brojeva u Crnoj Gori operatori su počeli da pružaju 1. decembra 2011. Do sada je izvršeno 20.000 prenosa telefonskih brojeva. Između mobilnih mreža izvršeno je 17.682 prenosa, dok je između fiksnih mreža izvršeno 2.318 prenosa telefonskih brojeva“, saopštio je Sekulić
0 komentar(a)
Zoran Sekulić, Foto: Arhiva Vijesti
Zoran Sekulić, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 11.02.2019. 23:16h

U Crnoj Gori je, od početka usluge prenosivosti brojeva, prenijeto njih 20 hiljada, saopštio je izvršni direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), Zoran Sekulić.

„Uslugu prenosa telefonskih brojeva u Crnoj Gori operatori su počeli da pružaju 1. decembra 2011. godine. Do sada je izvršeno 20.000 prenosa telefonskih brojeva. Između mobilnih mreža izvršeno je 17.682 prenosa, dok je između fiksnih mreža izvršeno 2.318 prenosa telefonskih brojeva“, saopštio je Sekulić.

Kako je rekao, u mobilnim mrežama najviše brojeva je prenešeno u mobilnu mrežu Crnogorskog Telekoma, 7.618 brojeva ili 43 odsto.

 U mobilnu mrežu Mtela prenešeno je 6.085 ili 34 odsto, dok je u mobilnu mrežu Telenora prenešeno 3.979 brojeva ili 23 odsto od ukupno prenešenih brojeva između mobilnih mreža.

„Iz fiksne mreže Crnogorskog Telekoma u fiksnu mrežu Mtela prenešeno je 1.768 brojeva, u fiksnu mrežu Telenora 511 brojeva i u Telemach fiksnu mrežu 37 brojeva, dok su 2 broja prenešena iz Mtel-a u fiksnu mrežu Crnogorskog Telekoma“, saopštio je Sekulić.

Prema njegovim riječima, pretplatnik koji želi da promijeni operatora podnosi zahtjev operatoru kod kojeg želi da prenese broj, što se ujedno smatra i zahtjevom za raskid ugovora sa „starim“.

Zahtjev za prenos telefonskog broja za maloljetna lica podnosi roditelj ili staratelj.

 Sekulić je podsjetio da uz zahtjev za prenos broja fizička lica dostavljaju na uvid važeći identifikacioni dokument, a pravna lica rješenje o registraciji iz CRPS Crne Gore.

„Uz zahtjev za prenos broja se dostavlja i dokaz o plaćenom mjesečnom računu za pružene usluge kod operatora iz čije se mreže prenosi broj. Operatori korisnicima ne naplaćuju naknadu za prenošenje telefonskog broja“, dodao je on.

 Sekulić je saopšštio da, kada pretplatnik podnese zahtjev počinje procedura prenosa broja i pokrenuti postupak se ne može obustaviti.

„Ako su ispunjeni svi uslovi za prenos broja, koji su propisani Pravilnikom o prenosivosti brojeva pretplatniku se određuje datum prenosa broja, koji ne može biti duži od tri radna dana od momenta podnošenja zahtjeva. Pretplatnik neće moći da koristi elektronske komunikacione usluge na dan prenosa broja u periodu od 13 do 16 sati“, kazao je on.

 Sekulić je dodao da pretplatnik može ponovo da prenese svoj broj nakon tri mjeseca od poslednjeg prenosa, a ukoliko zahtjev za prenos broja bude odbijen, pretplatnik može da podnese žalbu Agenciji.

 Sekulić je rekao da usluga prenosivosti telefonskih brojeva korisnicima elektronskih komunikacionih usluga treba da, kroz pospješivanje konkurencije, obezbijedi povoljnije uslove korišćenja usluga i njihov bolji kvalitet.

„Operatori suočeni sa mogućnošću da korisnik promjeni operatora, a da pri tome zadrži telefonski broj, moraju stalno poboljšavati svoje usluge. Da bi zadržali postojeće i pridobili nove korisnike operatori nude sve bolje uslove korišćenja usluga, snižavaju cijene usluga koje pružaju, povećaju njihov kvalitet i daju druge povoljnosti za korisnike“, kazao je on.