Pao tender CEDIS-a vrijedan oko 770 hiljada eura

CEDIS je prethodno kao najpovoljniju na tenderu izabrao ponudu budvanske firme Electro Team, ponudu podgoričke firme PTT Inženjering DOO ocijenio kao ispravnu i drugorangiranu, dok je ponuda žalioca- firme Raduč DOO Nikšić odbijena kao neispravna
158 pregleda 0 komentar(a)
CEDIS, Foto: Cedis.me
CEDIS, Foto: Cedis.me
Ažurirano: 08.12.2018. 03:58h

Komisija za kontrolu postupka javnih nabvki poništila je, po službenoj dužnosti, tender Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) vezano za nabavku građevinskih radova na održavanju distributivnih objekata u Regionu I (Nikšić i Plužine) tekuće i havarijsko održavanje, uz zaključivanje okvirnog sporazuma od 24 mjeseca.

Na tenderu procijenjene vrijednosti 769.533 eura, Državna komisija će u roku od 15 dana, po pravosnažnosti njenog rješenja, vratiti 7.695.33 eura firmi Raduč DOO koja se žalila na ovaj tender. Ona je, takođe, obavezala naručioca sporne nabavke CEDIS da žaliocu nadoknadi troškove sastavljanja žalbe u iznosu od 968 eura.

CEDIS je prethodno kao najpovoljniju na tenderu izabrao ponudu budvanske firme Electro Team, ponudu podgoričke firme PTT Inženjering DOO ocijenio kao ispravnu i drugorangiranu, dok je ponuda žalioca- firme Raduč DOO Nikšić odbijena kao neispravna.  

Ne ulazeći u žalbene navode Raduč DOO Nikšić, Državna komisija je poništila tender zbog bitne povrede odredbi Zakona o javnim nabavkama koja je mogla da dovede do diskriminacije zainteresovanih ponuđača ili do ograničenja tržišne konkurencije.

“Iz navedenog činjeničnog stanja proizilazi da naručilac nije na potpun i jasan način definisao rok izvršenja ugovora za prvu godinu okvirnog sporazuma, ted a svakako, ovako nedefinisan rok, ostavlja realnu mogućnost da prvorangirani ponuđač bude doveden u povoljniji položaj u odnosu na ostale ponuđače jer bi predmetne radove za prvu godinu trajanja Okvirnog sporazuma izvodio do dostizanja finansijskog limita procijenjene vrijednosti nabavke za prvu godinu primjene okvirnog sporazuma”, ističe se između ostalog u rješenju Državne komisije koje je potpiao njen predsjednik Zoran Živković.