Pažin: Presude Evropskog suda su uvijek korist za Crnu Goru

"Pravno ruho evropskom identitetu daje praksa Evropskog suda za ljudska prava, kojeg još nazivamo i savješću Evrope ujedinjene u različitostima,“ naveo je Pažin
73 pregleda 0 komentar(a)
Zoran Pažin, Foto: Gov.me
Zoran Pažin, Foto: Gov.me
Ažurirano: 23.11.2018. 13:44h

Presude Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru predstavljaju pravu riznicu pravnog znanja koje nas usmjerava i osvjetljava pravce u kojima treba razvijati crnogorski pravni poredak, saopštio je potpredsjednik Vlade Zoran Pažin.

"Svaka presuda Evropskog suda za ljudska prava kojom je utvrđena povreda nekih od ljudskih prava i sloboda je u korist Crne Gore, jer nam pomaže da spoznajući sopstvene slabosti unutar našeg pravnog sistema te slabosti uklanjamo i razvijamo svoj pravni sistem u korist naših građana", naglasio je Pažin.

U uvodnom obraćanju na konferenciji Vrhovnog suda i AIRE centra iz Londona na temu izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru danas u Podgorici, Pažin je ocijenio da je široki društveni konsezus o potrebi prihvatanja i poštovanja ljudskih prava i sloboda neophodan uslov evropske perspektive Crne Gore.

Naglasio je da su vrijednosti Savjeta Evrope, najstarije panevropske međunarodne organizacije, poput istinske demokratije, ljudskih prava i sloboda i vladavne prava, zapravo izraz zajedničkog evropskog identiteta 47 država članica Savjeta Evrope.

"Pravno ruho evropskom identitetu daje praksa Evropskog suda za ljudska prava, kojeg još nazivamo i savješću Evrope ujedinjene u različitostima,“ naveo je Pažin, dodajući da upravo praksa Evropskog suda za ljudska prava predstavlja danas evropski pravni poredak.

Ukazao je da pravo projedinca da pred Evropskim sudom zatraži zaštitu svojih ljudskih prava i sloboda, utvrđeno članom 34 Evropske konvencije o ljudskim pravima, uvelo revolucionarnu novinu u međunarodne odnose i međunarodno pravo, jer je time građanin, pojedinac, po prvi put postao subjekt međunarodnog prava.

"Ne samo da je građanin, pojedinac, subjekt međunarodnog prava, nego je on postao u procesnom smislu pred Evropskim sudom ravnopravan sa najbogatijom od država, sa najsnažnijom od vlada".

Ocijenio je da, u tom kontekstu, Analiza presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru, koju su pripremili Vrhovni sud Crne Gore i Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, dragocjen dokument.

"Koristim priliku da se zahvalim i čestitam autorima na predanom radu u kojem su pokazali ne samo dobro poznavanje prakse Evropskog suda, nego i nacionalnog prava. Ne smijemo ni u jednom trenutku zaboraviti da je samo na dobro poznavanje nacionalnog prava moguće kalemiti međunarodne pravne standarde, ne i obrnuto,“ zaključio je Pažin.

Preporučujemo za Vas