Problemi u praksi

Opšti kolektivni ugovor

Zakon o radu nailazi na mnogo problema u implementaciji, dok je Opštem kelektivnom ugovoru prije više od godinu istekao rok. Sindikati se spore oko tehničkih detalja.
0 komentar(a)
Ažurirano: 19.02.2019. 12:34h