U Budvi obolijevaju samo radnici na budžetu

U TV Budva za vrijeme DPS vlasti brojni zaposleni koristili su višemjesečna bolovanja, za šta su naknadno donosili iz budvanskog Doma zdravlja dokumente kojima su pravdali svoje loše zdravstveno stanje
304 pregleda 0 komentar(a)
Opština Budva, Foto: Vuk Lajović
Opština Budva, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 07.11.2018. 20:39h

Vršilac dužnosti izvršnog direktora Radio Televizija Budva Rade Tabaš odbio je da dostavi podatke ko je od radnika u toj medijskoj kući u protekle četiri godine koristio bolovanja, u kojem vremenskom periodu i da li je dostavio adekvatnu medicinsku dokumentaciju.

Tabaš se, odgovarajući na zahtjev „Vijesti“ na osnovu slobodnog pristupa informacijama, u svjetlu sumnji da su radnici lokalnog javnog servisa zloupotrebljavali bolovanja, pozvao na to da je Zakonom o slobodnom pristupu informacijama propisano da „organ vlasti može ograničiti pristup informaciji ili dijelu informacija, ako je to u interesu zaštite privatnosti od objelodanjivanja podataka predviđenih zakonom kojim se uređuje zaštita podataka od ličnosti“.

“Članom 9 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti navedene su posebne kategorije ličnih podataka, između ostalog i podaci koji se odnose na zdravstveno stanje“, naveo je Tabaš u obrazloženju zbog čega nije dostavio podatke.

On tvrdi da od kada je on stupio na tu funkciju, od aprila 2017, nije bilo nepravilnosti i zloupotrebe bolovanja zaposlenih u RTV Budva, te stoga nije bilo prijava nadležnim institucijama.

Opština Budva je još ranije najavila da je nadležnoj inspekciji prijavila da se prekontrolišu bolovanja, kako zaposlenih u lokalnoj administraciji, tako i u Komunalnoj policiji, RTV Budva, te institucijama kulture.

Upravo u TV Budva za vrijeme DPS vlasti brojni zaposleni koristili su višemjesečna bolovanja, posebno tokom ljetnjih mjeseci, za šta su naknadno donosili iz budvanskog Doma zdravlja dokumente kojima su pravdali svoje loše zdravstveno stanje. To se nastavilo i kasnije, pa se procjenjuje da je za četiri godine na bolovanje potrošeno više od šest godina, koliko su pojedini radnici odsustvovali. Mnogi od njih imaju opravdanja zbog bolesti, ali ima i onih, što je javna tajna, koji na par mjeseci odlaze na bolovanja, pa se potom vraćaju i ponovo odlaze na bolovanje, za šta dobijaju od papire od ljekara.

850 hiljada eura prebaciće Opština Budva ove godine na račun RTV Budva, što je najviše u protekloj deceniji

Očekuje se da će zdravstveni inspektori, kada to menadžment kuće nije uradio, da prekontroliše da li su brojna bolovanja uzimana u protekle četiri godine ispravna.

Zdravstveni inspektori kaznili su budvanski Dom zdravlja i v.d. direktorku Vesnu Vučetić novčanim kaznama, nakon što su kontrolom utvrdili nepravilnosti u vođenju medicinske dokumentacije od izabranih ljekara koji su otvorili bolovanja za pet zaposlenih u Turističkoj organizaciji Budve.

Direktor Turističke organizacije Mladen Franović tražio je od inspekcije da se preispitaju bolovanja pet radnika.

Inspektori su predložili eksternu kontrolu kvaliteta rada izabranih ljekara koji su otvarali bolovanja.

I dok se bolovanja u Opštini, te brojnim preduzećima, ustanovama kulture i medijima koriste, interesantno je da se zaposleni u privatnim preduzećima na teritoriji Budve praktično ne razbolijevaju, i malo je onih koji otvaraju bolovanja u budvanskom Domu zdravlja.