fiksna telefonija

Agencija ne čini ništa da suzbije monopol Telekoma

Administrativni odbor je saslušao 11 kandidata koji su se prijavili za dva slobodna mjesta člana Savjeta EKIP-a
0 komentar(a)
Ažurirano: 10.04.2012. 15:10h

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) preduzima zakašnjele mjere za stimulisanje konkurencije, ne čini ništa u suzbijanju monopola na tržištu fiksne telefonije i nema relevantne eksperte i kompetentne zaposlene, ocijenili su kandidati za člana Savjeta te institucije.

Administrativni odbor Skupštine obavio je konsultativno saslušanje 11 kandidata koji su se prijavili za dva slobodna mjesta člana Savjeta EKIP-a. Oni su predstavili svoje biografije, iznijeli mišljenja o trenutnoj situaciji u Agenciji i predložili moguće načine rješavanja određenih problema.

Članovi parlamentarnog tijela trebalo je da utvrde listu kandidata koji ispunjavaju zakonske uslove za imenovanje, kao i da utvrde Predlog odluke o imenovanju, međutim to je odloženo za narednu sjednicu, kako bi se ostavilo više vremena za odlučivanje i sabrali utisci sa današnjeg saslušanja.

Poslanik Socijalističke narodne partije (SNP), Vasilije Lalošević, kazao je da je inicirao konsultativno saslušanje svih kandidata jer su dva mjesta u Savjetu EKIP-a vrlo značajna posebno u kako kaže „u ovim ludim vremenima“ kada je Agencija imala veoma dosta spornih odluka.

„Smatram da u Savjet EKIP-a tu treba odrediti ljude koji znaju i koji imaju šta da ponude i koji će promijeniti dosadašnji rad jedne Agencije koja je po meni bila učmala i koja je dosta ljage nanijela Crnoj Gori u smislu racionalnog i domaćinskog ponašanja“, rekao je Lalošević.

Sjednica Administrativnog odbora

Telekom sa 98 odsto učešća

Jedan od kandidata, Momčilo Kojović, kazao je da Crnogorski Telekom na polju fiksne telefonije ima 98 odsto učešća, a u distribuciji interneta 83,6 odsto u ADSL-u, ne računajući učešće kod mobilnih operatora.

Kojović je ocijenio da će ADSL tehnologija za oko deset godina da se svede na nivo dial up-a.

On je ocijenio da će ADSL tehnologija za oko deset godina da se svede na nivo dial up-a.

Većina kandidata je ocijenila da EKIP preduzima određene mjere za stimulisanje konkurencije, ali da su one nažalost zakašnjele.

„Sadašnje regulatorne mjere EKIP-a su zakašnjele i ne daju nikakve rezultate na stimulisnaju konkurencije. Svi operatori gube tržišnu trku u korist Telekoma“, zajednička je ocijena većine kandidata.

Kojović: Nema relevantnih eksperata

Kojović smatra da u EKIP-u ne postoje relevantni eksperti i da ljudi koji tamo rade nijesu kompetentni.

„Po meni član Savjeta Agencije i dobar dio kadra mora imati ekspertska znanja iz telekomukacija i iz oblasti ekonomije i prava“, rekao je Kojović.

Kandidat Dejan Jovanović smatra da operatori u pretplatničkim ugovorima uvijek nastoje da zamagle ono što je dobro za potrošač, a da istaknu ono što je dobro za njih. On je kazao da je tu odlučujuća uloga EKIP-a.

„Po meni član Savjeta Agencije i dobar dio kadra mora imati ekspertska znanja iz telekomukacija i iz oblasti ekonomije i prava“, rekao je Kojović.

On je objasnio da je ponuda toliko raznolika ali i maglovita.

„I najvećem stručnjaku teško se opredijeliti koji operator daje napovoljnije uslove“, rekao je Jovanović i kazao da bi EKIP trebalo da, kao što imaju druge zemlje, ponudi kakulatore cijena za potrošače gdje bi se zavisno od potreba ukucali podaci i kalkulator bi automatski pokazao koji operator nudi najpovoljniji paket.

Jovanović je kazao i da EKIP ima preveliki broj zaposlenih na šta je, kako smatra, uticala nemogućnost njenog rukovodstva da se odupre pritiscima zapošljavanja.

„Slabi administrativni kapaciteti do govori o alarmantnom stanju kako se u stvari popunjavaju kadrovi u Agenciji“, rekao je on.

Kandidati za člana Savjeta

Kandidatkinja Vukotićeva kćerka

Poslanika Pokreta za promjene (PzP), Koču Pavlovića zanimalo je kako kandidati ocjenjuju „predimenzioniranost“ EKIP-a kao i njen dosadašnji rad.

On je pitao i jednog od kandidata, Milicu Vukotić, kćerku profesora Veselina Vukotića, da mu da dokaz koji potvrđuje da ona ima pet godina iskustva na poslovima iz područja elektronskih komunikcija, kako je to zahtijevano konkursom.

„S obzirom na to da ste već tri godine proveli u Savjetu Agencije one se mogu računati kao period koji pripada ovim poslovima iz područja elekronskih komunikacija, ali Vas molim da mi pomognete da u Vašoj radnoj biografiji prepoznamo gdje se u periodu od 2002 do 2008. godine nalaze te nedostajuće dvije godine Vašeg bavljenja tim poslovima“, kazao je Pavlović.

Vukotić je navela da posjeduje teorijska znanja koja ima mali broj ljudi u Crnoj Gori, posebno o metodama regulacije cijena, analizi relevantnih tržišta, računovodstvenom odvajanju i o troškovnom računovodstvu.

Pavlović je kazao da i dalje smatra da Vukotić nema nigdje dokaz o formalno odrađenih pet godina rada.

Pavlović je kazao da i dalje smatra da Vukotić nema nigdje dokaz o formalno odrađenih pet godina rada.

Jedan od kandidata, Nikola Radunović, koji je i član crnogorske muzičke grupe Perper, magistrirao je u oblasti elektrotehnike i ekonomije i smatra da je potrebna dodatna zaštita potrošača, bolja efikasnost reklama operatora i smanjivanje broja zaposlenih u EKIP-u.

Ovo je drugi konkurs za izbor članova Savjeta EKIP-a. Prethodni je poništen zbog toga što je raspisan i zaključen u vrijeme trajanja vanrednog stanja pa je postojala mogućnost da neko od zainteresovanih nije bio informisan i nije mogao da se prijavi.

Na prvi konkurs osim Ane Radonjić i Milice Vukotić, kojima je jedan mandat u Savjetu istekao prije nekoliko mjeseci, prijavili su se i Danijela Papić, Dejan Jovanović i Predrag Boljević.

Galerija