Green Home: Šta seizmološki brodovi rade van licenciranih operativnih blokova za istraživanje nafte?

"Siromašna biodiverzitetska istraživanja i monitoring morskih vrsta i staništa rađena za potrebe referentnog stanja u području blokova i zona uticaja gube i to malo smisla što su imali"
219 pregleda 0 komentar(a)
istraživanje nafte Ulcinj, Foto: Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora
istraživanje nafte Ulcinj, Foto: Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora
Ažurirano: 22.11.2018. 12:32h

Nevladina organizacija Green Home dostavila je Upravi za inspekcijske poslove i Upravi pomorske sigurnosti zahtjev za izvršenje kontrole i inspekcijskog nadzora nad kretanjem geofizičkih brodova "Polar Empress" "Ocean Merimad" i "7-Waves" obzirom da se od 9. novembra do najavljenih istraživanja 16. novembra i danas, ova plovila za seizmološka istraživanja kreću, rade markaciju i druge, kako su naveli iz ove NVO, "nepoznate aktivnosti i van dozvoljenih operativnih blokova".

"Putem satelitskog praćenja moguće je vidjeti česta i planirana zaustavljanja brodova tokom pravolinijskog kretanja koja ne samo da izlaze iz dozvoljenih blokova nego obuhvataju polovinu svih operativnih blokova u Crnoj Gori. "Institut Plavi svijet" iz Lošinja, Hrvatska je već nekoliko dana javno upozoravao vezano za aktivnosti ovih brodova u Crnoj Gori, dok od Uprave pomorske sigurnosti, Agencije za ugljovodonike i drugih nadležnih institucija dobijamo kao građani opšte i neupotrebljive informacije. Bilo bi dobro da se fokusiraju u narednom na odgovor šta ovi brodovi rade van licenciranih blokova? Koliko stručnih osoba za pitanja morskog biodiverziteta iz obje Uprave nadzire i kontroliše istraživanja svakodnevno? i Koliko nepravilnosti je do sada procesuirano?", navode iz NVO Green Home

Dodaju da su operacije istraživanja prema priloženim mapama "ozbiljno zastranile i van blokova treba da se klasifikuju kao nelegalne aktivnosti".

"Siromašna biodiverzitetska istraživanja i monitoring morskih vrsta i staništa rađena za potrebe referentnog stanja u području blokova i zona uticaja gube i to malo smisla što su imali. Posljedice nedovoljne kontrole na samom početku aktivnosti seizmoloških istraživanja već ozbiljno govore o tome koliko smo nespremni i nemoćni da sa državnog nivoa iskontrolišemo strane mega naftaške investicije. A pored nepoznatog uticaja na živi svijet, radnjama je došlo do ozbiljnog kršenja međunarodnih sporazuma, konvencija  kao što su ACCOMBAMS, MARPOL i EU Direktiva što će tek doći u fokus".

Iz NVO Green Home apeluju na nadležne institucije da hitno stanu na kraj "ovim nedozvoljenim aktivnostima".

"Te učine javnim podatke o dosadašnjem monitoringu stanja životne sredine i biodiverziteta, kao i naloženim prekršajnim i drugim mjerama. Vlada Crne Gore treba hitno da uvede moratorijum na istraživanje nafte i gasa iz podmorja obzirom na visoke rizike koji se iz dana u dan sve više potvrđuju", zaključuje se u saopštenju NVO Green Home.

Preporučujemo za Vas