Sjedjenje tokom himne i rad za praznik je isto

Vlada u izmjene Zakona o državnim praznicima nije uvela kazne za rad tokom praznika, iako je i on zabranjen bez posebne dozvole Ministarstva ekonomije koje ih pet godina ne izdaje
86 pregleda 10 komentar(a)
prodavačica, supermarket, market, prodavnica, Foto: Shutterstock
prodavačica, supermarket, market, prodavnica, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 09.10.2018. 09:44h

Vlada i nadležna ministarstva i dalje odbijaju da riješe pitanje rada ili nerada za dana državnih praznika, prebacujući odgovornost jedni na druge, dok ispašta desetine hiljada radnika čiji poslodavci radom za praznike krše zakon i time pokazuju nepoštovanje države.

Vlada je prošle sedmice usvojila predloge izmjena Zakona o državnim praznicima kojim uvodi kazne i do dvije hiljade eura za neustajanje na himnu, ali su ponovo izbjegli da rješe pitanje ko može da radi tokom praznika niti su uvedene kazne za poslodavce koji rade za praznik bez dozvole iako je i to kršenje zakona i nepoštovanje države.

Zakonom o državnim praznicima iz 2013. godine, na predlog poslanika SDP-a, definisano je da su dani državnih praznika neradni, osim za mali broj izuzetaka, ali to u praksi nije zaživjelo jer Ministarstvo ekonomije još nije uradilo podzakonske akte, na koje ih je obavezao zakon, i za koje je rok za njihovo donošenje bio 60 dana.

Iz Ministarstva ekonomije obrazlažu da nijesu nadležni za pitanja iz velikog broja oblasti u kojima posluju privredni subjekti koji mogu podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za rad.

Član Socijalnog savjeta Bojan Zeković uputio je prošle sedmice zahtjev ministru rada i socijalnog staranja i predsjedniku Socijalnog savjeta Kemalu Purišću da ovo tjelo konačno raspravlja o preporukama kojima bi se definisalo pravo radnika na slobodne dane tokom državnih praznika.

“Podsjećam Vas da sam Socijalnom savjetu, a nakon insistiranja na rješavanju ovog pitanja na svakoj sjednici, još 12. jula 2017. godine, u skladu sa postignutim dogovorom, poslao predlog preporuka koje bi usvojio Socijalni savjet i uputio Vladi Crne Gore. Sve navedeno je imalo za cilj prekidanje prakse nezakonitog rada koji Vlada godinama toleriše i kršeći svoje zakonske obaveze prećutno podržava. Uprkos mojim nastojanjima, kojima su podršku pružali i kolege iz sindikata, Socijalni savjet u ovom mandatu i za gotovo dvije godine vašeg predsjedavanja nije napravio niti jedan korak u pravcu zaustavljanja kršenja prava radnika na koje ukazuje i Ombudsman, ali i guranja poslodavaca u zonu kršenja zakona bez njihove krivice”, naveo je Zeković u pismu koji je ministru ponovo poslao preporuke od prošle godine.

Da Ministarstvo ekonomije nije izvršilo svoju obavezu utvrdio je još u julu 2016. godine Zaštitnik ljudskih prava i sloboda (Ombudsman) Šućko Baković, rješavajući po pritužbi Unije slobodnih sindikata. On je u mišljenju naveo da Ministarstvo „uskraćuje pravo subjektima (kojima priroda djelatnosti ili tehnologija rada zahtijevaju neprekidan rad) da u skladu sa zakonom dobiju dozvolu za rad i organizuju rad u praznične dane“. To, po ocjeni Ombudsmana, za posljedicu ima da ti subjekti „samovlasno organizuju rad u praznične dane“, ali to čine i drugi subjekti „iako njihova priroda djelatnosti ili tehnologija rada ne zahtijevaju neprekidan rad... nezakonito obavezujući svoje zaposlene da rade u te dane kršeći njihova prava“.

Zeković navodi da Ministarstvo pet godine ne izvršava zakonsku obavezu, pravdajući to „nesprovodivošću zakona povodom čijeg donošenja nijesu konsultovani“, a da istovremeno ne iniciraju izmjenu zakona za koji kažu da je neprimjenljiv, već se odlučuju za nepoštovanje zakona kao „rješenje“.

“Takvoj praksi i nepoštovanju zakona koja za posljedicu ima ugrožavanje prava desetina hiljada radnika i guranje poslodavaca u zonu kršenja zakona bez njihove krivice se mora stati na kraj. Smatramo da je nedopustivo i protivno samom smislu državnih praznika da na taj dan većina zaposlenih radi, a da im se saglasno važećem Opštem kolektivnom ugovoru za rad na praznične dane obračuna zarada uvećana 150%, dok se veoma često se ni ta obaveza ne izvršava”, kazao je Zeković navodeći da državni praznici predstavljaju dio identiteta jedne države, obilježje njene tradicije i istorije i da se njihovim nepoštovanjem vrijeđa država.

Tri ministarstva, a niko nije nadležan

Iz kabineta ministra rada Kemala Purišića nijesu odgovorili “Vijestima” šta će biti sa zahtjevom da se održi sjednica Socijalnog savjeta kako bi se razrješilo pitanje rada za dane državnih praznika, kao ni na pitanje koji je stav Ministarstva - da li rad za praznike treba da bude izuzetak.

“U vezi sa pitanjem novinara ND Vijesti, obavještavamo da Ministarstvo rada i socijalnog staranja da nema nadležnosti u vezi sa određivanjem rada za dane državnih praznika. Zakon o državnim i drugim praznicima je u nadležnosti Ministarstva kulture, a nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Uprava za inspekcijske poslove preko Inspekcije rada”, navedeno je u odgovoru.

Iz Ministarstva kulture, na čijem čelu je sada Aleksandar Bogdanović ranije su nadležnost prebacivali Ministarstvu ekonomije, kojim upravlja Dragica Sekulić.

Kako je u julu usvojen novi Zakon o socijalnom savjetu, formiranje novog socijalnog savjeta očekuje se u narednih mjesec dana.

Bonus video: