ministar rezigniran

Lazović: U jednoj školi računari stoje zaključani tri godine!

Škole nisu jedini korisnici sličnih donacija – proteklih godina, sličnu pomoć dobile su i brojne NVO, koje su na današnjem sastanku svjedočile kako su računari i informacione tehnologije, uopšte, njihov važan oslonac
74 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 17.06.2011. 12:51h

U okviru Nacionalnog PC programa crnogorskim školama je podijeljeno oko 700 računara, a ministar za informaciono društvo, Vujica Lazović, nije siguran da su svi u funkciji i da se svi koriste.

“Kao univerzitetskog profesora i političara zaboljelo me saznanje da u jednoj školi računari stoje zaključani tri godine”, kazao je on tokom danšanjeg sastanka Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije (MIDT) sa predstavnicima nevladinog sektora. Sastanak je održan u cilju nalaženja načina za saradnju NVO i MID u cilju informatičkog opismenjavanja građana i razvoja Crne Gore kao informatičkog društva.

U tom cilju je realizovan i Nacionalni PC program, što je samo jedan je od projekata MID, sproveden u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i nauke (MPIN).

Škole nisu jedini korisnici sličnih donacija – proteklih godina, sličnu pomoć dobile su i brojne NVO, koje su na današnjem sastanku svjedočile kako su računari i informacione tehnologije, uopšte, njihov važan oslonac.

Dedović: Laptopovi rješavaju sve!?

No, većina priča svela se na to koliko računara je kome dodijeljeno, ali ne i kakva je bila njihova praktična primjena, zahvaljujući kojoj su eventualno postignuti bolji rezultati, realizovani projekti...

“Laptovi rješavaju sve. Što više laptopova, manje je problema u Crnoj Gori”, prokomentarisao je takav tok sastanka jedan od učesnika, Aleksandar Dedović, iz NVO “Alfa centar”. On je naveo da je u Crnoj Gori oko 5.500 registrovanih NVO. Za osnivanje svake, kako je kazao, treba najmanje pet osoba

“To je prava vojska ljudi! Koliko je NVO zapravo i znalo za MID dok to Ministarstvo nije počelo da dijeli računare”, pitao je on i predložio ministru Lazoviću da na neki sličan sastanak pozovu i one NVO koje nisu korisnici donacija, jer bi one sigurno imale nešto drugo da kažu.

Dedović je predložio i da prilikom budućih donacija bude napravljena selekcija NVO, da periodično budu prikupljani projekti koji imaju za cilj informatičko opismenjavanje, te da MID, osim donacija, saopšti kakvi su kapaciteti Ministarstva u smislu da postoje lica koja će pomoći u savladavanju informatičkih vještina, pomoći NVO u izradi njihovih web prezentacija...

Djeca sa sela kad dođu u grad prvi put vide računar

Aleksandar Damjanović iz Crnogorske kulturne mreže, navodeći da je važno svim mladima staviti do znanja koliki je značaj usavršavanja, ukazao je na potrebu da se ubuduće više pažnje posveti informatičkom opismenjavanju omladine i djece u malim sredinama, posebno na sjeveru Crne Gore.

Iz Društva ljubitelja knjige “Feniks” koje, pored ostalog, pomaže seoske škole, sugerisano je da bi donacijama trebalo da budu obuhvaćena i područna odjeljenja škola koje su dobile računare.

“Od 109 seoskih škola u Crnoj Gori, 54 nema nikakav računar, a u 20 su računari stari”, kazali su u toj organizaciji, dodajući da u nekim seoskim školama učitelji ne znaju djeci da pokažu ništa kako bi ih informatički opismenili, pa se dešava da ta djeca, kada dođu u grad, prvi put vide računar.

Potrebni "čitači ekrana"

Radenko Lacković iz Šahovskog kluba slijepih “Zora” kazao je da to što su toj NVO donirana tri računara nije dovoljno, kad su za samo jedan uspjeli da obezbijede govorni softver, čija je cijena 300 do 350 eura.

“Govorni softver imamo na samo jednom računaru, pa su druga dva u, što se kaže, stand by režimu”, rekao je on.

Iz organizacija koje zastupaju prava i interese lica sa invaliditetom, Ministarstvu je sugerisano i da kreira smjernice za izradu web sajtova, kako bi oni bili pristupačni u smislu podrške za, pored ostalog, čitače ekrana. Kao jedan od rijetkih sa takvom podrškom, Milan Šaranović iz Udruženja mladih sa hendikepom, naveo je portal eUprava.me.

MID je sugerisano i da licima sa invaliditetom pokuša da obezbijedi pristup elektronskim medicinskim bibliotekama, zahvaljujući čijim sadržajima bi te osobe bile u mogićnosti da se dodatno informišu o svojoj bolesti.

Motivisati lokalne kompanije da prave softver

Adnan Lukač iz MID, koji je obolio od celebralne paralize, predložio je da MID na neki način motiviše domaće kompanije koje se bave razvojem softvera kako bi one pravile programe za lica sa invaliditetom, a da ti programi budu prilagođeni korisnicima u Crnoj Gori.

“Globalne kompanije nemaju interes da svoje proizvode prilagođavaju nama”, kazao je on.

Lukač je predložio i da MID obezbijedi hardversku podršku, odnosno resurse za hosting web sajtova crnogorskih NVO, koji bi, prema njegovoj ideji, trebalo da bude besplatan.

Iz MID je najavljeno da bi početkom jula trebalo bude promovisan web portal za osobe sa invaliditetom (disability.info.me).

U cilju poboljšanja saradnje, MID je ranije imenovalo Ljiljanu Novović iz tog Ministarstva, koja je koordinator za komunikaciju sa NVO.

Galerija