NOVI SERVIS

Klikom do državljanstva, MUP tvrdi da je bezbjedno

Građani Crne Gore odnedavno mogu da naruče tri vrste ličnih dokumenata preko interneta, putem portala www.Dokumenta.me.
625 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 18.01.2011. 15:06h

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave (MUP) poručuju da podaci koje zainteresovani unose prilikom narudžbe ostaju zaštićeni, odnosno, nije ih lako zloupotrijebiti.

MUP je početkom decembra omogućilo jedan od rijetkih servisa na crnogorskom internet prostoru, zahvaljujući kojem su građani, pored ostalog, pošteđeni čekanja u redovima. Servisu se, osim sa sajta Ministarstva na adresi www.mup.gov.me, može pristupiti direktno, na lokaciji www.dokumenta.me. Građani sada na toj adresi mogu da naruče izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o crnogorskom državljanstvu i uvjerenje o prebivalištu.

Prvi komentari

Nedugo po puštanju servisa u rad, uslijedili su i prvi komentari o njegovom kvalitetu. Da li je i koliko jednostavno napraviti lažnu narudžbu, jer čini se da u ovoj maloj zemlji svako o svakom zna (ili jednostavno može doznati) podatke koje je neophodno unijeti u proceduru slanja zahtjeva.

Na lokaciji na kojoj se servis nalazi, kako kažu, instaliran je namjenski softver, koji filtrira neželjeni saobraćaj i onemogućava web napade. Ni to što je jedan od podataka koji se unosi tokom naručivanja matični broj građana (JMBG), nije sporno.

“Percepcija javnosti da je jedinstveni matični broj lica javan je pogrešna. Smatramo da je taj podatak dostupniji u novčaniku lica na ličnoj karti nego u realizovanom servisu”, kažu u MUP-u.

U MUP-u kažu da su, još u fazi izrade projektne dokumentacije, u vidu imali osnovni cilj, a to je da što je moguće više olakšaju građanima način dobijanja dokumenata uz njihove minimalne troškove, pa su i sigurnosne procedure, sa aspekta krajnjeg korisnika, jednostavne. On i ne zna ništa o njima

Jedna od zamjerki, prema ocjeni javnosti, je i ta što su u MUP-u, u realizaciji usluge, zanemarili mogućnost digitalnog potpisivanja, što transakcije, kako tvrde upućeni, čini nedovoljno zaštićenim.

„Pada u oči, s obzirom da se ipak radi o osjetljivim ličnim podacima, da je učinjen propust u osnovnim sigurnosnim protokolima i njihovoj (ne)implementaciji“, kazao je ranije Duško Mihailović.

Servis Dokumenta.me je dostupan od početka decembra. Digitalne sertifikate je, u saradnji sa Poštom Crne Gore, koja je sertifikovani autoritet (CA), Ministarstvo za informaciono društvo (MID), za građane ponudilo sredinom tog mjeseca. U MID vjeruju da će Dokumenta.me u narednom periodu biti prilagođen upotrebi digitalnih sertifikata, te da će servis biti pružan isključivo preko njih.

“Najveću sigurnost u sajber prostoru, kada je u pitanju identifikacija lica, omogućava upotreba kvalifikovanih sertifikata”, kaže Adis Balota, pomoćnik ministra za informaciono društvo.

U MUP-u, međutim, navode da su, još u fazi izrade projektne dokumentacije, u vidu imali osnovni cilj, a to je da što je moguće više olakšaju građanima način dobijanja dokumenata uz njihove minimalne troškove, pa su i sigurnosne procedure, sa aspekta krajnjeg korisnika, jednostavne. On i ne zna ništa o njima.

„Razvijene su procedure provjere podataka i procedura uručenja dokumenata kojom se zahtijeva identifikacija lica na koje se dokumenta odnose. Lice se identifikuje sa ID (identifikacioni broj) dokumenta, čiji broj se evidentira u dostavnici. Za maloljetno lice dokumenta može da preuzme samo roditelj ili staratelj“, kazali su u MUP-u, dodajući da je Ministarstvo na taj način preuzelo sve mjere zaštite ličnih podataka.

Mogućnost zloupotrebe svedena je na najmanju moguću mjeru

Iako u MUPIJU sada navode da je mogućnost zlupotrebe minimalna, i proces naručivanja je pojednostavljen, u narednom periodu ipak planiraju proširenje funkcionalnosti sistema implementacijom digitalnog sertifikata.

„Efikasnost tog proširenja je u direktnoj vezi sa brojem sertifikata koji će biti izdani građanima“, kazali su u MUPIJU, dodajući da je to i razlog njegove neimplementacije do sada.

Građani su u proteklih mjesec i po naručili 134 dokumenta. Na jednostavnom sajtu, sa jednostavnim zahtjevima. Bez dodatnih troškova za digitalni sertifikat, koji sada, za tri godine, košta 110 eura po građaninu. Za taj iznos, korisnik dobija token ili smart karticu sa digitalnim sertifikatom. Jeftinije rješenje je digitalni sertifikat bez medijuma, koji se kupuje na godinu, i košta 30 eura.

Možda je za prve loše rezultate, u smislu broja naručenih dokumenata, kriva slaba promocija servisa i neinformisanost građana

MUP, kako su kazali u Službi za informisanje, čak i kada omogući digitalno potpisivanje prilikom naručivanja dokumenata, što je jednako potpisu papirnog dokumenta, ali ovog puta u elektronskoj formi, neće mijenjati cijene usluge prema krajnjim korisnicima.

„Realizovani servis je za MUP neprofitablian. Cijena usluga se odnosi na to da građanin plaća dostavu dostavnoj službi i u vrlo rijetkim slučajevima administrativnu taksu. Uvođenjem digitalnih sertifikata cijena usluge servisa će biti ista“, kažu u tom Ministarstvu, objašnjavajući da se trošak dobijanja digitalnog sertifikata ne može pripisati cijeni usluge njihovog servisa.

U MUP-u kažu da je interfejs na Dokumenta.me jednostavan, pa s lakoćom mogu da ga koriste i oni sa relativno niskim nivoom informatičke pismenosti.

Možda je za prve loše rezultate, u smislu broja naručenih dokumenata, kriva slaba promocija servisa i neinformisanost građana.

„Saglasni smo da servis treba popularizovati i kao jedan od načina popularizacije biće i postavljanje banera na najpopularnijim crnogorskim sajtovima“, najavili su u MUP-u. Biće dobro vidjeti šta se smatra popularnim.

Tri vrste dokumenata bez odlaska na šalter

Uz naručivanje tri vrste dokumenata kroz portal Dokumenta.me, i iz MID je krajem 2010. najavljen skori start prvih deset e-servisa, u okviru projekta e-vlade, zahvaljujući čemu će građani i kompanije, uz servis koji je ponudio MUP, moći da dobiju dokumenta bez odlaska na šalter. MID će, kako je kazao Balota, uskoro ponuditi i određen broj besplatnih digitalnih sertifikata za “određena fizička lica, a takođe i za pravna lica”.

Crnogorski građani su sa lokacije Dokumenta.me tokom proteklih mjesec i po naručili 134 dokumenta, od čega najviše izvoda iz matične knjige rođenih – kazali su u MUP-u. Tako su od početka decembra, kada je servis počeo sa radom, naručena 72 izvoda iz registra rođenih, 37 uvjerenja o crnogorskom državljanstvu i 25 uvjerenja o prebivalištu

Uvođenje usluga elektronske uprave, prema riječima Jovanke Radović iz Crnogorskog telekoma, vodi nas ka maksimi da “država postoji zbog građana, a ne građani zbog države”. “Takve promjene su važan korak ka tome da dobijemo javnu upravu po evropskim standardima, jer javna uprava je kao javni servis - namijenjena boljitku građana”.

Građani su u proteklih mjesec i po naručili 134 dokumenta. Na jednostavnom sajtu, sa jednostavnim zahtjevima. Bez dodatnih troškova za digitalni sertifikat, koji sada, za tri godine, košta 110 eura

Isporuka za sedam dana

Zahtjev za dostavu dokumenata građani mogu podnijeti za sebe ili svoju maloljetnu djecu i isključivo ako su saglasni da im isprave budu dostavljene na kućnu adresu kao vrijednosna pošiljka i da se podaci (lično ime, adresa i broj telefona) mogu dostaviti kurirskoj pošti.

Davanjem naloga za dostavu dokumenata na ličnu adresu podnosilac zahtjeva se obavezuje da plati troškove poštarine po prijemu pošiljke, a po ponuđenim cijenama Maksexpressa.

Administrativna taksa za uslugu iznosi pet eura po pojedinačnom dokumentu, plus cijena usluge dostave u iznosu od 3,5 eura.

Administrativna taksa se ne naplaćuje za školovanja ili studiranja, zaposlenja i prava iz radnog odnosa, penzijskog, socijalnog ili zdravstvenog osiguranja, oslobađanja od poreza, ostvarivanja humanitarnih prava, invalidske zaštite.

Isporuka traženih isprava se vrši u roku do sedam radnih dana, uz potpis podnosioca zahtjeva i stavljanja na uvid identifikacionog dokumenta prilikom preuzimanja. U slučaju nemogućnosti postupanja po zahtjevu, građani će biti kontaktirani elektronskom poštom.

Izvod iz knjige rođenih najtraženiji

Crnogorski građani su sa lokacije Dokumenta.me tokom proteklih mjesec i po naručili 134 dokumenta, od čega najviše izvoda iz matične knjige rođenih – kazali su u MUP-u. Tako su od početka decembra, kada je servis počeo sa radom, naručena 72 izvoda iz registra rođenih, 37 uvjerenja o crnogorskom državljanstvu i 25 uvjerenja o prebivalištu.

Plaćanje on-line dokumenta isključivo prilikom dostave

Dokumenta naručena na lokaciji Dokumenta.me se, zasad, mogu plaćati isključivo prilikom dostave i način plaćanja je dio poslovne politike dostavne službe, kažu u MUP-u.

U MID su mišljenja da, i ako to bude moguće, plaćanje putem interneta za navedena dokumenta, trebalo bi omogućiti tek kad za servis bude zainteresovan veći broj korisnika. Trebalo bi, kaže Adis Balota, izbjeći sve što složenim čini određeni servis, zbog onih korisnika koji nisu familijarni sa on-line plaćanjima.

U pitanju je proces i, kako ovaj, tako i sve druge servise koji u narednom periodu budu ponuđeni u Crnoj Gori, treba prilagođavati za upotrebu fizičkim i pravnim licima, uz visok stepen bezbjednosti.

“Zato bi svi trebalo da imamo razumijevanja za početne korake kod implementacije sličnih servisa”.