MORT mora na "popravni": Nezakonito odabrali firmu za rušenje nelegalnih objekata

Državna komsija je u rješenju navela da žaliocu, firmi “K-M Trust” iz Nikšića, vraćaju novac uplaćen za vođenje žalbenog postupka, u iznosu od 5.000 eura, u roku od 15 dana po pravosnažnosti rješenja
307 pregleda 1 komentar(a)
Rušenje nelegalnih objekata, Foto: Luka Zeković
Rušenje nelegalnih objekata, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 05.11.2018. 06:59h

Ministarstva održivog razvoja i turizma moraće da ponovi tender za izbor firme koja bi rušila nelegalne objekte, jer ga je poništila državna Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki.

Procijenjana vrijednost tog posla, kako je bila novedeno u tenderskoj dokumentaciji, je pola miliona eura, a izabrani ponuđač trebalo je za potrebe Ministrstva da dvije godine sprovodi administrativna rješenja o rušenju, ruši dotrajale, bespravno započete i izgrađene objekte, postavlja neprozirne zastore na fasade i ograde, uz primjenu okvirnog sporazuma.

Ministarstvo kojim rukovodi Pavle Radulović je 20. septembra ove godine, kao najpovoljniju na nadmetanju, izabralo ponudu firme “DM Company” iz Nikšića, dok je ponuda žalioca - firme “K - M Trust” iz Nikšića, ocijenjena kao ispravna i drugorangirana.

Vlasnik “DM Company” je Miodrag Zorić, a direktor Danilo Zorić. Sugrađanin koji se žalio je Ivan Šakotić, direktor i vlasnik firme “K-M Trust”.

Komisija za javne nabavke je ovaj tender poništila po službenoj dužnosti, odnosno ne ulazeći u suštinu žalbe.

“Ne ulazeći u žalbene navode “K-M Trust” iz Nikšića, Državna komisija je utvrdila neusaglašenosti tenderske dokumentacije na ovom tenderu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, koje su dovele ili mogle da dovedu do diskriminacije zainteresovanih ponuđača i ograničavanja tržišne konkurencije”, navedeno je iz Komisije.

Ministarstvo kao naručilac nije predvidjelo tenderskom dokumentacijom obavezu ponuđača da dostave i licencu koja se odnosi na ovlašćenje privrednog društva za izradu elaborata o uklanjanju objekta ili njegovog dijela, čija izrada treba da prethodi uklanjanju objekta.

U rješenju Državne komisije napominju da je Ministarstvo u tehničkim karakteristikama ili specifikacijama predmeta nabavke predvidjelo da je izvršilac dužan prije rušenja da uradi elaborate miniranja, a da tenderskom dokumentacijom nije navedena obaveza ponuđača da za lice koje radi na izradi tog elaborat treba dostaviti dokaz da ono posjeduje VII nivo obrazovanja i položen stručni ispit.

Utvrđeno je i da nije na jasan i razumljiv način na koji je Ministarstvo definisalo predmet nabavke.

“Naručilac predmetne nabavke nije definisao predmet po količini traženih radova, već je od ponuđača tražio da iskažu jedinične cijene traženih radova po predviđenim stavkama, zbog čega ponuđač nije u mogućnosti da pripremi odgovarajuću ponudu u pogledu ponuđene cijene, jer od količine traženih radova po svakoj predviđenoj stavci zavisi iznos pojedinačne i ukupne ponuđene cijene”, navodi se u rješenju Komisije.

Žaliocu vraćaju 5.000 eura, dobiće još 900 za troškove

Državna komsija je u rješenju navela da žaliocu, firmi “K-M Trust” iz Nikšića, vraćaju novac uplaćen za vođenje žalbenog postupka, u iznosu od 5.000 eura, u roku od 15 dana po pravosnažnosti rješenja.

Naknada za vođenje žalbe iznosi jedan odsto procijenjene vrijednosti nabavke i žaliocu se vraća ukoliko se prihvati njegova žalba.

Prema istom rješenju komisije, Ministarstvo održivog razvoja i turizma mora firmi iz Nikšića i da nadoknadi troškove sastavljanja žalbe u iznosu od 900 eura.