"Predlažemo rasprave o izvršenju budžeta tokom godine"

Institut alternativa: Uputili smo 22 predloga za planove rada skupštinskih odbora

Ističu da Odbor za ekonomiju, finansije i budžet treba da zatraži i razmotri izvještaj o izvršenju budžeta u prvih šest mjeseci 2021. godine i da bi na taj način, Odbor spriječio da se o izvršenju budžeta raspravlja prekasno i nedovoljno

2215 pregleda 0 komentar(a)
Institut alternativa, Foto: Institut alternativa
Institut alternativa, Foto: Institut alternativa

Institut alternativa je uputio 22 predloga za planove rada skupštinskih odbora, navodi se u saopštenju iz ove nevladine organizacije.

"Predlažemo rasprave o izvršenju budžeta tokom godine, veću uključenost Skupštine u praćenje i definisanje reformi i bolju komunikaciju sa institucijama nad kojima se vrši parlamentarni nadzor", istakli su.

Navode da su sugestije uputili odborima za ekonomiju, finansije i budžet, za bezbjednost i odbranu, za antikorupciju, za ljudska prava i slobode, i za politički sistem, pravosuđe i upravu.

Ističu da Odbor za ekonomiju, finansije i budžet treba da zatraži i razmotri izvještaj o izvršenju budžeta u prvih šest mjeseci 2021. godine i da bi na taj način, Odbor spriječio da se o izvršenju budžeta raspravlja prekasno i nedovoljno.

"Ovaj Odbor smo pozvali i da se detaljnije pozabavi kašnjenjima u uspostavljanju funkcionalnog registra državne imovine i budžetske inspekcije, ali i unutrašnjim finansijskim kontrolama u javnom sektoru", navodi se u saopštenju.

Prema njihovim riječima, potrebno je da Odbor organizuje i stručnu raspravu sa donosiocima odluka i stručnjacima iz oblasti upravljanja preduzećima u većinskom državnom vlasništvu, koja troše gotovo milijardu eura godišnje, zapošljavaju oko 12 hiljada ljudi uz preko 300 javnih funkcionera.

"Kako je primjena Programa reforme upravljanja javnim finansijama u velikoj mjeri bila uslovljena projektima finansiranim iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA), pozvali smo Odbor za ekonomiju, finansije i budžet da organizuje saslušanje o njihovom sprovođenju", kazali su iz Instituta alternativa.

Oni navode da su Odboru za bezbjednost i odbranu predložili da organizuje posjete nadležnim institucijama sa ciljem kontrole primjene mjera tajnog nadzora.

"Razmatranje polugodišnjeg izvršenja budžeta u oblasti bezbjednosti i odbrane za tekuću godinu kao i razmatranje izvještaja internih revizija institucija iz ovog sektora bi takođe značajno unaprijedilo parlamentarni nadzor", kazali su.

Pored toga predložili su i organizovanje kontrolnog saslušanja u vezi sa primjenom policijskih ovlašćenja.

Iz Instituta alternativa su kazali da Odbor za antikorupciju je matični odbor za rad Agencije za sprječavanje korupcije.

"Suprotno dosadašnjoj praksi razmatranja isključivo godišnjeg izvještaja o radu Agencije za sprječavanje korupcije, Odbor bi trebalo da razmatra sve njene kvartalne izvještaje koje Agencija kontinuirano priprema i objavljuje, jedan je od predloga koji smo dostavili ovom tijelu", dodaju.

Navode da treba da se posveti pažnja izvještajima Evropske komisije i tzv. radnim dokumentima (non papers) o poglavljima 23 i 24.

"Neophodno je i organizovanje niza konsultativnih saslušanja o daljim aktivnostima i planovima u suzbijanju korupcije u visoko-rizičnim oblastima (javne nabavke, privatizacija, urbanizam, obrazovanje, zdravstvo, lokalna samouprava i policija)", istakli su iz Instituta alternativa.

Dalje navode da Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu ne treba da ostane po strani u daljoj reformi javne uprave.

Smatraju da su dosadašnji rezultati nedovoljni, naročito u pogledu optimizacije javne uprave i kako je procjena učinka dosadašnjih reformi neizostavna prilikom utvrđivanja reformskih prioriteta u narednom periodu, ističu da diskusiju o ovim pitanjima treba objediniti organizovanjem konsulativnog saslušanja u vezi sa procjenom učinka reforme javne uprave i pripremom nove strategije za period 2021-2025. godine.

"Izmjene tzv. tužilačkih zakona treba sprovesti uz potpuno učešće javnosti, između ostalog, i kroz organizovanje konsultativnog saslušanja pred matičnim odborom. Na drugoj strani, smatramo da bi na dokazima zasnovana diskusija u matičnom odboru doprinijela reformi službeničkog sistema, naročito u svijetlu činjenice da je ovakva diskusija izostala prilikom utvrđivanja posljednih izmjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima u decembru 2020. godine", istakli su.

Iz Instituta alternativa su kazali da je tokom prethodnog perioda porastao broj javnih okupljanja, ali i izazova povezanih sa njima, istakavši da Odbor za ljudska prava i slobode treba na posebnoj sjednici da razmotri izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o javnim okupljanjima i priredbama i usvoji zaključke i preporuke u vezi sa primjenom standarda u ovoj oblasti.

"Izvještaju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda treba posvetiti više sadržajnih rasprava i vremena, uz organizovanje kontrolnih saslušanja na osnovu nalaza izvještaja, naročito predstavnika onih institucija u kojima su zabilježena drastična kršenja zakona i diskriminatoran odnos. Smatramo i da na posebnim tematskim sjednicama ovo tijelo treba da razmatra nalaze i preporuke iz relevantnih izvještaja Evropske komisije, koji se odnose na poštovanje ljudskih prava", zaključili su.

Preporučujemo za Vas