Onemogućen pristup tvrđavi Mamula i ostrvu Lastavica

"Već smo imali primjere devastacije onoga što smo uradili na ostrvu – od uništavanja zaštitnih poklopaca na bunarima i razmještanja i odnošenja kamene građe koja pripada tvrđavi do uništavanja postavljenih tabli i slično", kazala je PR savjetnik kompanije OHM Mamula Crna Gora, Dragana Bećirović
507 pregleda 7 komentar(a)
Mamula, Foto: OHM Mamula Montenegro
Mamula, Foto: OHM Mamula Montenegro
Ažurirano: 29.01.2019. 10:08h

Pristup tvrđavi Mamula i ostrvu Lastavica ubuduće će biti onemogućen radi čišćenja lokacije i izvođenja pripremnih radova neophodnih kao uvod u planiranu rekonstrukciju objekta koja treba da bude izvedena u skladu sa urbanističko-tehničkim i konzervatorskim uslovima.

PR savjetnik kompanije OHM Mamula Crna Gora, Dragana Bećirović, kazala je da su razlozi za takvu odluku višestruki, počev od najvažnijeg - preventivnog, jer na drugačiji način nije moguće obezbijediti sigurnost, u prvom redu posjetilaca, a potom ni lokacije.

"Već smo imali primjere devastacije onoga što smo uradili na ostrvu – od uništavanja zaštitnih poklopaca na bunarima i razmještanja i odnošenja kamene građe koja pripada tvrđavi do uništavanja postavljenih tabli i slično", kazala je Bećirović.

Kompanija OHM Mamula Crna Gora je, kako je podsjetila, formalno-pravno preuzela lokaciju.

"Imamo saglasnost za pripremne radove i elaborat o pripremnim radovima, što su zakonski uslovi za otvaranje gradilišta, a samim tim i zabranu pristupa neovlašćenim osobama. Odluka će biti na snazi sve do završetka radova", kazala je Bećirović.

Ona je saopštila da će ostrvo i tvrđava biti otvoreni za javnost i slobodan pristup nakon završetka rekonstrukcije.

"Tu ne samo da neće biti ograničenja nego ćemo i sami podsticati posjete ostrvu. Kompanija će, kao i do sada, redovno informisati javnost o statusu radova na ostrvu uvažavajući opravdano interesovanja javnosti za progres našeg zajedničkog poduhvata“, navela je Bećirović.

Na osnovu dozvole za pripremne radove većeg obima koje je izdalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, OHM Mamula je u septembru prošle godine počela radove na pripremi terena za rekonstrukciju i adaptaciju utvrđenja Mamula i pretvaranje u hotelski objekat visoke kategorije, sa istorijskom i memorijalnom galerijom.

Rekonstrukcija tvrđave Mamula i ostrva planira se kroz glavni projekat koji se trenutno izrađuje u skladu sa prethodno izdatim konzervatorskim i urbanističko-tehničkim uslovima i najvišim međunarodnim standardima zaštite životne sredine, uz maksimalno očuvanje originalne fizionomije predjela i svih zatečenih elemenata utvrđenog kompleksa.

Sve dosadašnje pripremne aktivnosti na ostrvu Lastavica i tvrđavi Mamula urađene su uz konsultacije sa nadležnim institucijama čiji predstavnici su u potpunosti informisani o statusu i izradi tehničke dokumentacije i boravili su na ostrvu u različitim fazama istraživanja koje sprovodi međunarodni stručni tim kompanije OHM Mamula Montenegro.

Multidisciplinarni tim projektanata angažovanih na ovom poslu, vođen principom primjene minimalnih prostornih intervencija, pažljivo i promišljeno analizira sve segmente i složenost cjelokupnog objekta u namjeri da logiku njegove izvorne organizacije pažljivo i sa mjerom prilagodi novoj funkciji i vremenu.

Preporučujemo za Vas