Vrijedi li 78 pregleda, 11 intervencija i stres tokom dežurstva nula eura?

Doktorka Popović naglasila je da u medicini "teorija(zakon) i praksa nikad nijesu jedno"
103 pregleda 11 komentar(a)
ljekari, Foto: Boris Pejović
ljekari, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 09.12.2018. 07:45h

Informacija da specijalizanti neće biti plaćeni za dežurstva, prekovremeni i dopunski rad u KCCG pokrenula je veliku polemiku.

Doktorka Vanja Popović reagovala je na tu odluku primjerom kolege koji je u hirurškoj ambulanti Urgentnog centra pregledao 78 pacijenata, uradio 11 intervencija u maloj sali, "što se danas cijeni sa 0 eura". 

"Stres kojem je kolega izložen u toku dežurstva se mjeri sa 0 eura. Da li da nastavljam? Gospodine ministre, nema smisla da nastavljam jer da Vi imate bar malo sluha za ovaj zdravstveni sistem i ljude koji su njegovi istinski nosioci ne biste donosili ovakve odluke", navodi se između ostalog u regovanju doktorke. 

Ministar zdravlja Kenan Hrapović odgovorio je da se ne radi se odluci Ministarstva zdravlja, već o važećem Zakonu, u čijem tumačenju je, na inicijativu direktora Kliničkog centra Crne Gore, Ministarstvo zdravlja učestvovalo.

"Lekar koji se nalazi na specijalizaciji se ne može angažovati u dopunskom radu za specijalističku oblast za koju se edukuje, zato što za vrijeme trajanja specijalizacije specijalizant ne može da obavlja samostalni rad za specijalističku oblast za koju se edukuje.Da budemo jasniji, Vaš kolega koji je tokom noći samostalno obavio 78 pregleda na to nije imao pravo. U više navrata je Kliničkom centru ukazivano na ovaj problem, posebno nakon analize više od 800 izvještaja o obavljenim pregledima u Urgentnom centru KCCG, obavljenih za prvih 15 dana decembra 2017. godine, gdje je samo 10% obavljenih specijalističkih pregleda imalo potpis specijalista, a 90% pacijenata su pregledali specijalizanti, davali preporuke za dijagnostiku, terapiju, kontrole. Reagovali su i inspekcijski organi i zabranjivali rad specijalizanata u Urgentnom centru. Reaguju svakodnevno i kolege specijalisti iz drugih zdravstvenih ustanova koji pacijente upućuju u Urgentni centar nadajući se konsultativnim pregledima specijalista i užih specijalista, a tamo ih dočekuju specijalizanti.Zato pozdravljam odluku novog menadžmenta da ovu slabu tačku Kliničkog centra učini snažnijom, krećući od formalnog definisanja angažovanja specijalizanata u dopunskom radu, a suštinski štiteći njihov pravni status u toku edukacije", odgovorio je Hrapović.

Doktorka Popović reagovala je na saopštenje Hrapovića i naglasila da u medicini "teorija(zakon) i praksa nikad nijesu jedno".

"Gospodine ministre, kao što sam i mislila uopšte nijeste upoznati sa tim kako stvari izgledaju na terenu stoga dajete ovakve izjave.Problem je što ljekara nema dovoljno i ne mogu se pokriti sve ambulante i dežurstva pa je neophodno da specijalizanti rade sa faksimilom svojih mentora koji su im na raspolaganju za bilo koju nedoumicu. Ovakva praksa je svuda u svijetu. Zašto to nije regulisano zakonom je pitanje pravnika, a ne ljekara, pa Vas pozivam da se ovim pozabavite. Ali vjerujte mi da ako specijalizanti prestanu da dežuraju sistem će propasti za manje od 10 dana", zaključila je dr Popović.