Nema spalionice, biće četiri centra za otpad

Aleksandar Perović smatra da bi država na ovaj način mogla za pet godina da riješi problem. U novoj varijanti akcenat je na reciklaži i preradi građevinskog otpada
257 pregleda 1 komentar(a)
Otpad, Foto: Arhiva Vijesti
Otpad, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 17.05.2019. 14:11h

Vlada je i zvanično odustala od opcija za rješavanje problema otpada koje je predviđao Državni plan upravljanja i odlučila se na osnivanje četiri centra za upravljanje otpadom, sa akcentom na reciklažu i postrojenja za preradu građevinskog otpada.

Regionalni centri nalazili bi se u Podgorici, Nikšiću, Bijelom Polju i Baru.

U odluci o dopunama Državnog plana za period od 2015. do 2020. godine, navodi se da centar u Podgorici može da prihvati otpad iz prijestonice Cetinje i opštine Danilovgrad, u Nikšiću iz opština Plužine i Šavnik, u Bijelom Polju iz opština Mojkovac, Kolašin, Pljevlja, Žabljak, Berane, Rožaje, Plav, Andrijevica, Gusinje i Petnjica, dok bi centar u Baru prihvatio otpad iz opština Ulcinj, Herceg Novi, Kotor, Tivat i Budva.

Uz svaki od ovih centara stoji odrednica da mogu da prihvataju otpad i iz drugih opština, što bi značilo da bi radili po sistemu konkurencije.

“Radi se o realnoj varijanti, sa kojom bi Crna Gora mogla da za pet godina riješi problem otpada. Sa ta četiri centra pokriva se cijela teritorija države. Podgorica i Bar već funkcionišu dosta dobro. Otvaraju se dva nova centra u Nikšiću i Bijelom Polju i ideja je da se napravi pozitivna tržišna utakmica da centri ne budu vezani za konkretni region, već da budu jedni drugima pozitivna konkurencija”, kazao je direktor “Ozona” i član radne grupe za izmjene Državnog plana Aleksandar Perović.

On je zadovoljan i što je, po prvi put, prihvaćena ideja nekog ko dolazi i civilnog centra da se u Nikšiću oformi centar za pametno upravljenje otpadom koji će u dijelu reciklaže, selekcije i deponovanja imati i edukativni karakter.

Još važeći Državni plan predlagao je tri opcije. Prva je predviđala osnivanje pet regionalnih centara za upravljanje otpadom, a druga tri regionalna centra. Najspornija je bila treća opcija koja je podrazumijevala formiranje jedinstvenog centra za čitavu državu koji bi bio stacioniran u Nikšiću, a koji bi imao spalionicu. Ta opcija naišla je na veliko protivljenje ekologa i stručnjaka, a iz EU je stiglo jasno upozorenje da Crna Gora ne može da razmišlja u pravcu izgradnje nekog prostrojenja za tretman otpada tipa spalionice.

“Crna Gora sa svojih 600.000 stanovnika neće moći ekonomski pokrenuti i opravdati spalionicu”, piše u mišljenju Evropske komisije na Nacionalnu strategiju aproksimacije (usklađivanja) domaćih propisa sa pravom EU.

EU je preporučila da je jedina ispravna opcija recikliranje i ponovna upotreba otpada, da je politika EU u oblasti životne sredine posebno posvećena pretvaranju otpada u resurs, da se ni pretvaranje otpada ne smatra resursom, već samo ponovna upotreba i recikliranje, uz postupno ukidanje štetnih praksi poput odlagališta ili spalionica.

Prema novim izmjenama Državnog plana, centre bi, u zavisnosti od potreba i ekonomske opravdanosti, činili reciklažni centri, postrojenja za preradu građevinskog otpada, kompostiranje biorazgradivog otpada, posebne vrste otpada (elektronski i električni otpad, otpadne gume, vozila, baterije i akumulatori i ambalažni otpad), eventualna manja postrojenja za termičku obradu otpada i sanitarne deponije.

Za tri godine 1,2 miliona tona medicinskog otpada

Dopunama Državnog plana predviđeno je da preradu medicinskog i veterinarskog otpada, na osnovu dozvole Agencije za zaštitu životne sredine, obavlja firma “EKOMEDICA”.

Promijenjeni su i podaci za obrađene količine medicinskog otpada za period od 2015. do 2017.godine, pa su oni ukupno iznosili 1.279.048 kilograma, odnosno 426.542 u 2015, 435.979 u 2016. i 416.526 u 2017. godini.

Ukupna količina veterinarskog otpada, u koji ne spada klanični, već samo instrumenti i otpad čije sakupljanje i odlaganje podliježe posebnim zahtjevima zbog sprečavanja infekcije za te tri godine iznosio je 9.275 kilograma, odnosno 2.191 u 2015, 2.670 u 2016. i 4.412 kilograma u 2017. godini.