Hipotekarna banka nastavila trend rasta

Ukupni depoziti banke na 30.09.2018. godine iznose 430 miliona eura i povećani su za 16,3% u odnosu na 30.09.2017. godine. To je pokazatelj velikog povjerenja koje građani i privreda imaju u poslovanje Hipotekarne banke
234 pregleda 0 komentar(a)
Hipotekarna banka
Hipotekarna banka
Ažurirano: 02.11.2018. 14:15h

Centralna banka Crne Gore je objavila rezultate poslovanja banaka u Crnoj Gori na kraju trećeg kvartala.

Hipotekarna banka je nastavila trend rasta iz prethodnog perioda, tako da je po ukupnoj aktivi i ukupnim depozitima i dalje druga banka po veličini u Crnoj Gori.

Ukupna bilansna suma Hipotekarne banke na 30.09.2018. godine iznosi 528,4 miliona eura i veća je za 10% u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupni depoziti banke na 30.09.2018. godine iznose 430 miliona eura i povećani su za 16,3% u odnosu na 30.09.2017. godine.

To je pokazatelj velikog povjerenja koje građani i privreda imaju u poslovanje Hipotekarne banke.

Dobit Hipotekarne banke na kraju trećeg kvartala 2018. godine iznosi 5,17 miliona eura i veća je za skoro za 50% u odnosu na isti period prošle godine.

Tokom 2018. godine Hipotekarna banka je nastavila sa širenjem i modrnizacijom poslovne mreže. Otvorena je  nova poslovnica u tržnom centru  Delta  u Podgorici , renovirane su filijale u Herceg Novom, Budvi, Beranama i Nikšiću i do kraja godine filijala u Bijelom Polju.

Sve filijale su urađene po novom konceptu koji našim klijentima omogućava da brzo i efikasno  realizuju sve transakcije sa bankom.

Tokom 2018. godine je nastavljen trend ulaganja u nove tehnologije, kao i u društveno korisne aktivnosti.

U prethodnom mjesecu smo zajedno sa Master Cardom donirali MUP-u Crne Gore preko 70 POS terminala, koji će omogućiti jednostavniju naplatu saobraćajnih kazni u vozilima MUPa.Prošle sedmice smo lansirali najmoderniju bankarsku aplikaciju za plaćanje putem mobilnog telefona Moj Novčanik, koja je naišla na ogromno interesovanje našoh aktuelnih i budućih korisnika.

Dobri rezultati poslovanja i jasna strategija budućeg razvoja, koja je u skladu sa budućom vizijom razvoja bankarskog sektora u svijetu, su za rezultat imali povećan interes investitora za kupovinu akcija Hipotekarne banke, kao i za proširenja aktivnosti Hipotekarne banke na zemlje u regionu. Smatramo da to predstavlja priznanje Hipotekarnoj banci, kao i dokaz da je bankarski sektor Crne Gore interesantan stranim investitorima.

Vlasnici i menadžment Hipotekarne banke će se prema svim tim zahtjevima vrlo pažljivo odnositi, imajući prije svega u vidu nastavak strategije razvoja  Hipotekarne banke, kao sigurne i moderne finansijske institucije, uz uvažavanje svih regulatornih zahtjeva od strane Centralne banke Crne Gore.

Naši klijenti i javnost Crne Gore će biti blagovremeno obaviještavani o svim našim budućim aktivnostima.

Preporučujemo za Vas