ADVOKATI TRAŽE DOPUNU ISTRAGE

Radović predložila da se potvrdi optužnica protiv Kneževića

6197 pregleda 11 komentar(a)
Knežević, Foto: Boris Pejović
Knežević, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 13.05.2019. 14:20h

Ročište za ispitivanje opravdanosti i zakonitosti podignute optužnice protiv biznismena Duška Kneževića direktora “Atlas banke” i bivšeg izvršnog direktora Atlas banke Đorđa Đurđića, zbog sumnje da su nezakonito izdali garancije na iznos od 12,5 miliona, okončano je u Višem sudu u Podgorici.

Sudija Boris Savić je kazao da će sud odluku donijeti u zakonskom roku.

Specijalni državni tužilac Stojanka Radović ostala je kod podignute optužnice i predloženim dokazima i predložila sud da je potvrdi i stupi na pravnu snagu.

Odbrana okrivljenog Duška Kneževića, advokati Nemanja Jolović i Zdravko Đukanović istakli su brojne primjedbe na nezakonit rad tužioca.

Predložili su da sud optužnicu vrati specijalnom tužilaštvu na dopunu istrage, kako bi se otklonile nepravilnosti. Ukoliko sud to ne prihvati, predložili su alternativno da se optužnica odbaci jer nema nema osniva sumnje da je Knežević počinio krivično djelo.

"U toku istrage, tužilac je grubo povijredio njegovo pravo na odbranu, koja je obilovala brojnim propustima. Ova optužnica ne bi smjela da bude potvrđena. Istraga nije sprovedena po zakonu. Kneževiću nije omogućeno da se izjasni o svim dokazima. Naredba za sprovođenje istrage je donesena 14. februara 2019., a prethodno on nije ispitan, čime je grubo povrijeđen ZKP, koji predviđa da se lično dostavi poziv za saslušanje. Kneževiću nije poslat poziv na dvije poznate adrese, iako je tužilac raspolagao sa njima. Odbrana je uvidom u spise, zaključila da mu nisu ni slati pozivi za saslušanje. Tužilac zaključuje da je Knežević nedostupan i da je znao da se protiv njega vodi krivični postupak, i svoju odluku tužilac bazira na osnovu informacija iz medija. Predlažemo da se optužnica vrati, kako bi se otklonili propusti, da se Kneževiću dostavi naredba za sprovođenje istrage i poziv za saslušanje. Ukoliko sud ovaj predlog ne prihvati, predlažem da sud obustavi krivični postupak protiv Duška Kneževića. Ukoliko je tužilac smatrao da je on u bjekstvu, bio je dužan da prekine istragu. Tužilac je uradio suprotno i nakon samo mjesec i po dana je podigao optužnicu. Očigledno da mu se žurilo. Svjedoke je pozivao telefonom, danas za sjutra, što je bio pritisak na njih. Odbrani nije omogućeno da dostavi svoje dokazne predloge. Nije na pouzdan način utvrđeno da li se radi o bankarskoj garanciji ili o njenom nacrtu”, kazao je advokat Nemanja Jolović.

Advokat Zdravko Đukanović, branilac okrivljenog Duška Kneževića, je podržao kolegu Jolovića, dodajući da optužnica predstavlja prepisanu naredbu za sprovođenje istrage.

“Ostaje nejasno zašto je specijalni tužilac vještaku ekonomske struke Hamidu Šaboviću dat nepravilan nalog, čime se prejudicira sudska odluka. Predlažem da se optužnica vrati, da se dostavi naredba za istragu dostavi Kneževiću, a zatim sasluša. Da se sasluša i vještak Šabović, u vezi toga na koji način mu je dat nalog za vještačenje”, naveo je Đukanović.

Advokat Lazar Aković je kao branilac Đurđića, naveo da je činjenično stanje nesumnjivo utvrđeno.

“Međutim, sporno je pitanje da li je Đurđić umišljajno davao naplativu garanciju ili ne. O tom pravnom pitanju će konačnu riječ dati sud”, kazao je Aković.

Okrivljenom Kneževiću se optužnicom specijalnog tužilaštva stavlja na teret da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju izvršenog putem podstrekavanja i Đurđiću zloupotreba položaja u privrednom poslovanju. U optužnici se navodi da je Knežević 20. maja 2015. sa umišljajem nagovorio Đurđića, glavnog izvršnog direktora “Atlas banke” AD Podgorica, da potpiše garanciju i ovjeri službenim pečatom garanciju za “Kaspia Properties Holdings Limited” iz Dubaija, na 12,5 miliona eura.

Naveo je da je nalogodavac Knežević, a da je korisnik “Kaspia Properti”, i kojom se garantuje da će “Atlas banka” ovoj kompaniji platiti najviše do ovog iznosa od 12,5 miliona eura, na ime kupovine hotela “Princes”.

Preporučujemo za Vas