GODIŠNJI IZVJEŠTAJ SUDSKOG SAVJETA

Stanovi se grade za sudije i namještenike

Rad u javnom interesu, po meni, moramo da forsiramo. Sva su istraživanja pokazala da su zatvori akademija zločina, najčešće i posle izdržane kazne, on se vraća kao ponovni izvršilac krivičnih djela, a apsolutno ne postižemo ništa”, kazala je danas sudija Ana Perović – Vojinović, član Sudskog savjeta Crne Gore
2295 pregleda 1 komentar(a)
Predsjednik sudskog savjeta Mladen Vukčević, Foto: Filip Roganović
Predsjednik sudskog savjeta Mladen Vukčević, Foto: Filip Roganović

Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore prof. dr. Mladen Vukčević kazao je danas na sjednici odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu na kojoj se raspravljalo o godišnjem izvještaju Sudskog savjeta i ukupnom stanju sudstva u 2018. godini u Crnoj Gori, da je uz podršku Savjeta Evrope analiziran rad te institucije, te da su date značajne preporuke koje se tiču planiranja budžeta i planiranja ljudskih resursa.

“Fokus rada u 2018. godini su bili i biće dalja primjena novog sistema ocjenjivanja sudija saglasno novom zakonu, zajedno sa evropskim partnerima. U protekloj godini smo 41 sudiju ocjenjivali i 10 su napredovali, a u ovoj biće ukupno 71 sudija, onih koji imaju od tri do pet godina sudijskog staža. Radili smo na uvođenju jedinstvenog sistema izbora sudija na nivou države, i sada imamo jedinstvene kandidate a ne po sudovima. Usvojene su tri smjernice, kako sudije mogu da koriste društvene mreže i kako da se otklone političkih aktivnosti. Posebno smo ponosni na izgradnju stanova za potrebe sudstva, i to 73 stana za sudije i 57 stana za zaposlene, a kamen temeljac je postavljen u septembru prošle godine i radovi idu veoma dobro”, kazao je Mladen Vukčević.

Poslanica DPS-a Maja Ćatović je pitala šta je za zemljištem koje je opština Kotor dala radi rješavanja stambenog pitanja za potrebe sudova, MUP-a i tužilaca, te zašto nije iskorišteno.

Vukčević je kazao da nema saznanja o tome, jer takva informacija još nije stigla do Sudskog savjeta.

Poslanici DPS-a Radule Novović i Miloš Nikolić interesovali su se oko kaznene politike crnogorskih sudova jer je prema izvještaju značajan broj izrečenih uslovnih kazni.

Član sudskog savjeta Ana Perović – Vojinović, sudija Upravnog suda, istakla je da prema međunarodnim izvještajima krivičarima, oštra kaznena politika ne utiče na smanjenje stope kriminaliteta.

“Javnost, stručna i laička je uvijek bila zainteresovana za kaznenu politiku. Nikakva oštra kaznena politika ne vodi opadanju kriminaliteta, niti prevenciji. Stopa kriminaliteta je višedimenzionalan problem. Moram da istaknem da Crna Gora ne prednjači u stopi kriminaliteta. Ako gledate kroz jednu dimenziju, proizilazi da u posljednjih godina u Crnoj Gori ima više ubistava nego u Srbiji na 100 stanovnika. Kaznena politika u Crnoj Gori je odgovarajuća. Cilj je prevencija kriminala. Visine izrečenih kazni na društvenom planu ne utiču na pad stope kriminaliteta, to su zaključci međunarodnih stručnjaka krivičara. To je brzo otkrivanje počinilaca krivičnog djela i rad u javnom interesu. Da li mi rešetkama dobijamo prave odgovore. To je ono što se trudimo, da građanina treba da prevaspitamo. Zamislite koliko košta državu izdržavanje jednog zatvorenika i koliko košta izgradnja paviljona - zatvora. Rad u javnom interesu, po meni, moramo da forsiramo. Sva su istraživanja pokazala da su zatvori akademija zločina, najčešće i posle izdržane kazne, on se vraća kao ponovni izvršilac krivičnih djela, a apsolutno ne postižemo ništa”, kazala je danas sudija Ana Perović – Vojinović, član Sudskog savjeta Crne Gore na sjednici odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu na kojoj se raspravljalo o godišnjem izvještaju Sudskog savjeta i ukupnom stanju sudstva u 2018. godini u Crnoj Gori.

Preporučujemo za Vas