SUDOVI NEUSLOVNI ZA DJECU

Gdje da se sklone maloljetne žrtve

Dodaje se da osnovni sudovi, ipak, u svakom pojedinačnom slučaju, kada se pojavi potreba za saslušanjem svjedoka-oštećenih, preduzimaju sve neophodne mjere da ne dođe do susreta žrtve sa okrivljenim
1192 pregleda 1 komentar(a)
Da boravak u sudu bude što manje traumatičan (Ilustracija), Foto: Shutterstock
Da boravak u sudu bude što manje traumatičan (Ilustracija), Foto: Shutterstock

Iako se već godinama priča o tome kako je maloljetnicima koji su žrtve nasilja neophodno obezbijediti posebne uslove u krivičnom postupku, većina crnogorskih sudova još nema posebne čekaonice za maloljetne žrtve krivičnih djela, ali ni sva tehnička sredstva koja su potrebna za saslušanje djece.

To se može zaključiti i iz Analize kaznene politike crnogorskih sudova u predmetima seksualnog nasilja nad maloljetnim licima, koju je uradio Vrhovni sud.

“U osnovnim sudovima u Crnoj Gori ne postoje posebne čekaonice (odvojene od sudnica) za žrtve ovih krivičnih djela i da izostaju tehnička sredstva, kojima se obezbjeđuje da oštećeni kao tužilac, ili svjedok, ne osjeća nelagodu zbog pojavljivanja na sudu“, piše u analizi.

Dodaje se da osnovni sudovi, ipak, u svakom pojedinačnom slučaju, kada se pojavi potreba za saslušanjem svjedoka-oštećenih, preduzimaju sve neophodne mjere da ne dođe do susreta žrtve sa okrivljenim.

Takođe, ni u podgoričkom Višem sudu ne postoji posebna čekaonica za žrtve krivičnih djela, već se koriste određene kancelarije stručnih službi.

“ U Višem sudu u Podgorici postoje dvije sudnice, koje su opremljene savremenim tehničkim sredstvima i povezane sa sudnicama, pa se kao takve mogu koristiti prilikom saslušanja oštećenih na poseban način”, piše u analizi.

Dodaje se da jedino bjelopoljski Viši sud posjeduje posebno opremljenu prostoriju za oštećene, a da je opremljen i neophodnim tehničkim sredstvima odnosno, audio-vizuelnom opremom, koja omogućava saslušanje oštećenih u sudnici, bez njihovog neposrednog prisustva.

Iako je ta analiza urađena u maju prošle godine, iz tog suda su “Vijestima” rekli da je još rano govoriti o efektima koji su se željeli postići urađenim dokumentom.

Oni pojašnjavaju da je ta analiza predstavljena u decembru prošle godine, kada su i usvojeni zaključci i donijete preporuke o unapređivanju te oblasti, te da će analiza uskoro buiti dostavljena svim sudovima.

“Kada je riječ o preporukama koje se odnose na jačanje kapaciteta stručnih službi u višim sudovima i prostorija u osnovnim sudovima u cilju unapređenja postupka ‘po mjeri djeteta’, i organizovanja obuka za sudije o implementaciji Lanzarote konvencije, ukazujemo da su u tom pravcu već postignuti rezultati”, navode iz Vrhovnog suda, ne precizirajući šta je konkretno postignuto.

Dodaju da će se u narednom periodu nastaviti sa edukacijama u cilju obezbjeđenja podrške maloljetnim licima, kako bi se njihov boravak u sudu učinio što manje traumatičnim i bolnim.

“ U saradnji sa UNICEF-om razmotrićemo najbolji model za kreiranje prostorija “po mjeri djeteta” u sudovima. Takođe, programom Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu za kontinuiranu obuku za sudije i državne tužioce je predviđeno održavanje seminara na temu “Lanzarot konvencija” u četvrtom kvartalu tekuće godine”, kažu iz Vrhovnog suda.

Država je prije deset godina potpisala Konvenciju o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja (Lanzarot konvencija), a još nije ispoštovala većinu njenih preporuka u smislu vođenja sudskog postupka “po mjeri djeteta”.

Nemaju pravo na besplatnu pravnu pomoć

U dokumentu je istaknuto i da treba mijenjati zakone u smislu dostupnosti besplatne pravne pomoći deci koja su žrtve seksualnog nasilja.

„ Oštećeni krivičnim djelima protiv polne slobode ne mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć, osim ukoliko ne ispunjavaju opšte uslove. Bilo bi korisno razmotriti predlog za proširivanje grupe lica koja mogu uživati pravo na besplatnu pravnu pomoć, imajući u vidu ranjivu kategoriju maloljetnih lica-oštećenih krivičnim djelima protiv polne slobode“, piše u dokumentu.