Šaranović: Tužiću grupu klevetnika

Direktor Policijske akademije Boban Šaranović reagovao na tekst “Čiju jamahu vozi šef Akademije”
7255 pregleda 7 komentar(a)
Boban Šaranović, Foto: Boris Pejović
Boban Šaranović, Foto: Boris Pejović

Direktor Policijske akademije (PA) Boban Šaranović reagovao je na tekst “Čiju jamahu vozi šef Akademije” i njegovu pisanu izjavu “Vijesti” prenose u cjelosti:

“Navodi izneseni u dnevnom listu Vijesti u članku ‘Čiju jamahu vozi direktor Akademije’, su činjenično netačni, maliciozni i zlonamjerni.

Tvrdnje iznesene u tekstu da je motocikl marke “jamaha virago” otuđen i ‘prepakovan’ u moj privatni motocikl je notorna laž. Jedina istina je da se predmetni motocikl nalazi na popravci u servisu u Podgorici.

Koliko je ‘prepakovan’ svjedoči policijski zapisnik i fotoelaborat koji su uradili službenici CB Podgorica u sklopu službene radnje, istog dana nakon objavljivanja lažnih optužbi u vašem mediju.

‘Havariju’ koju sam doživio, kako navode podnosioci prijave u najavi, sa ‘crnom yamahom’ u stvari je pad sa sasvim drugog motora, gdje je motocikl prošao bolje od mene (ogrebotine motora, naspram preloma moje lijeve šake).

Važnije od toga je činjenica da u policijskim evidencijama postoje svi potrebni dokumenti o navedenoj nezgodi i motociklu kojim sam upravljao predmetnog dana, pa je novinaru vašeg medija bilo lako da provjeri navedeno kod nadležnog organa, a ne da olako prenosi klevete i neistine.

Sve dokaze o navedenom ću svakako priložiti u sudskim postupcima koji će biti pokrenuti protiv navedene grupe klevetnika.

Što se tiče navoda ‘šefa voznog parka’, uvidom u djelovodnik za 2018. utvrđeno je, njegova navodna službena zabilješka nikada nije predata meni kao direktoru Akademije, niti bilo kom drugom službenom licu, što govori da je navodna ‘službena zabilješka’ ili napravljena naknadno od strane navedenog lica ili je falsifikovana i zloupotrijebljena od strane drugih lica sa namjerom da se inscenira lažna medijska konstrukcija i nanese šteta mom ličnom ugledu.

Iz navedenog je jasno da je M.R. ili drugo N.N. lice sačinilo lažnu ispravu u namjeri da je prikaže kao pravu i na osnovu takve isprave, lica R.P. D.Z. i S.K su pokušala da je upotrijebe kao dokaz uz krivičnu prijavu protiv mene, iako su znala i bila dužna da znaju da je navedeno neistina, takve lažne navode saopštili su novinaru lista Vijesti, koji ih je ne provjeravajući iz drugih zvaničnih izvora, objavio kao istinite i tačne.

Tendenciozan naslov i sadržaj teksta prelazi sve granice dobrog ukusa i ulazi u zonu povrede ugleda, dostojanstva i časti i mene i moje porodice, za koje nije dostavljen niti jedan dokaz osim jenodostarnih tvrdnji klevetnika.

Navodna opsesivna zabrinutnost za rad Akademije a sa druge strane fabrikovanje bezočnih neistina i laži lišavaju me mogućnosti da pređem preko toga, odmahnem rukom i kažem - važno je ko ti kaže a ne šta ti kaže.

Možete govoriti da ne upravljam ustanovom kako vi to zamišljate da treba, ali ovo zadiranje u lično dostojanstvo ugled zaslužuje samo jedan odgovor - protiv svih potpisnika ‘najavljene’ krivične prijave biće pokrenut krivični postupak za lažno prijavljivanje, kao i parnični postupak za naknadu nematerijalne štete, koja je nanijeta meni i mojoj porodici.

Novinari i mediji nisu i ne mogu biti i policija i sud i tužilaštvo i to nikako ne smiju smetnuti sa uma. Svrha informisanja jeste javni interes.

Kada se ne provjere lako provjerljivi podaci, da li postoji motocikl, da li je poslat na opravku, kada i sa kojim motociklom je određeno lice imalo havariju, to upućuje samo na jedno: ovdje nema govora o javnom interesu, već o nekom drugom.

Na kraju obavještavam sve zainteresovane, da će i drugi motocikl Akademije marke ‘tomos’, tokom mjeseca jula, biti ‘prepakovan’ u istom servisu”, piše u reagovanju Šaranovića.

Bonus video: