Suđenje Mugoši: Vještaci ostali kod nalaza da je Glavni grad oštećen za 6,7 miliona eura

“Materijalni propis država Crna Gora još nije donijela na osnovu kojeg bi se mogao matematički precizno doći do cijene kvadrata stana ili zemljišta”, kazao vještak građevinske struke Vukašin Đuričković
7996 pregleda 10 komentar(a)
Mugoša sa braniocima ispred Višeg suda (arhiva), Foto: Savo Prelević
Mugoša sa braniocima ispred Višeg suda (arhiva), Foto: Savo Prelević

U nastavku suđenja bivšem gradonačelniku Podgorice Miomiru Mugoši, vještaci građevinske i ekonomsko finansijske struke Vukašin Đuričković i Milenko Popović ostali su kod dopunskog nalaza i mišljenja u kojem su naveli da je prilikom prodaje gradskog građevinskog zemljišta kompaniji “Carine”, oštećen gradski budžet za 6,7 miliona eura.

Advokati odbrane Mitar Mugoša i Predrag Đolević, te okrivljeni Mugoša će na narednom glavnom pretresu 26. septembra, dati primjedbe na nalaz i mišljenje vještaka.

Vještak Đuričković je danas, odgovarajući na pitanja predsjednice specijalnog vijeća sudije Vesne Pean, kazao da je prvim - osnovnim nalazom navedeno da je pričinjena šteta Glavnom gradu od 10.955.000 eura, ali da je po nalgu specijalnog tužilaštva uradio dopunski nalaz.

“U osnovnom nalazu štetu Glavnom gradu smo utvrdili na osnovu stepena predviđenih objekata i ostalih parametara, DUP-om iz 2009. godine, ali su nam iz tužuilaštva naveli da koristimo podatke iz 2006. Izradili smo dopunu nalaza prema kojem je došlo do razlike, i sada iznosi da šteta budžetu Opštine Podgorice iznosi 6.723.194, 85 eura”, kazao je Đuričković.

Na glavnom pretresu vještak Đuričković je odgovorio na brojna pitanja advokata Mitra Mugoše, u vezi određivanja tržišne cijene zemljišta po metru kvadratnom na lokaciji Stari aerodrom.

“Materijalni propis država Crna Gora još nije donijela na osnovu kojeg bi se mogao matematički precizno doći do cijene kvadrata stana ili zemljišta. Cijenu kvadrata zemlje od 927,40 eura, navedeno u osnovnom nalazu iz juna 2017. godine, to sam naveo jer je po DUP-u bilo predviđeno da se izgradi znatno veći stambeno poslovni objekat. Cijena kvadrata zemlje se određuje na osnovu izgradnje objekta i njegove namjene, stepena izgrađenosti infrastrukture. Radi se uporedna medotologija, prema kojem se, cijena zemljišta u odnosu na planirani objekat kreće od 18 do 30 %”, kazao je vještak. Pojasnio je da je na dvije lokacije cijena kvadrata zemlje iznosila 857,02 eura, odnosno 384 eura, jer je na prvoj lokaciji vrijednost objekta iznosila 38 miliona, a na drugoj 18 miliona eura. Dodao je da je to metodologija koju je primijenio.

Okrivljeni Miomir Mugoša razmijenio je juče u sudnici nekoliko oštrijih rečenica sa ovim vještakom, ističući da nijesu istiniti podaci koje je Đuričković kazao.

“Odgovori vještaka na pitanja mojih branilaca su bili nemušti i nepotpuni. Nije istina da nijesu prometovane nepokretnosti zemljišta na ovoj lokaciji. Miješaju se termini i godine, pa se pominju 1988. i 1998. Razumijem njihove godine, ali da li su oni pravno sposobni da rade ovaj posao. Vrlo je važno šta se unosi u zapisnik. Najmanje se pričalo o optužnici i ovoj lokaciji. Vještak je pravio komparacije lokacija zemljišta i izgradnje stanova u Tološkoj šumi, Gorica C, Zabjelo i ostale, gdje je za svoje potrebe vještačio. Tada je davao različite procjene tržišne cijene zemljišta po metru kvadratnom. Očigledna mu je bila namjera da se ja diskreditujem. Za Opštinu Podgorica nisam vam dao da vještačite 15 godina. Pred sedam svjedoka ste negativno pominjali moje roditelje”, kazao je Mugoša.

Prozvani Đuričković je odgovorio da poštuje njegove roditelje, negirajući da je nešto negativno govorio.

“Ovo su insinuacije. Ako sam ovo rekao što kaže Mugoša, spreman sam da se javno objesim na ulici”, odgovorio je Đuričković.

U optužnici se navodi da je Mugoša “od 25. jula 2007. do 8. maja 2012., kao službeno lice i javni funkcioner - gradonačelnik, iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem svog službenog ovlašćenja, pribavio drugom korist, a Glavnom gradu pričinio štetu.

“Postupajući suprotno službenim interesima i interesima glavnog grada i to Zakona o građevinskom zemljištu, protivno odluci Skupštine opštine donio je odluku od 30. avgusta 2007. o prenosu prava na zemljište preduzeću “Carine” za 165 eura po metru kvadratnom, neposrednom pogodbom”, piše u optužnici. Na taj način, dodaje se, pribavio je “Carinama” korist od 6.723.194, 85 eura, a Opštini Podgorica štetu u istom iznosu.