TUŽIO DRŽAVU

Bajčetić traži 10.000 zbog loše istrage

Član DF tužio državu jer nadležni nijesu otkrili koji su ga policajci tukli prilikom privođenja 2015.
5020 pregleda 3 komentar(a)
Nikola Bajčetić, Foto: Boris Pejović
Nikola Bajčetić, Foto: Boris Pejović

Član Demokratskog fronta (DF) Nikola Bajčetić tužbenim zahtjevom traži da mu Država Crna Gora isplati 10 hiljada eura sa kamatama jer nadležni istražni organi nijesu uspjeli da otkriju koji su ga policajci tukli prilikom privođenja 2015. godine.

Bajčetić je u tužbi tražio da mu se nadoknadi nematerijalna šteta na ime pretrpljenih i budućih duševnih bolova.

“Nezakonitim i nepravilnim radom organa tužene, koji se ogleda u nesavjesnom vođenju istrage koja se ima smatrati nedjelotvornom i neefikasnom, tužiocu je prekršen fizički i psihički integritet, pa je tužilac usljed povrede prava ličnosti nesporno pretrpio nematerijalnu štetu”, navodi se u Bajčetićevoj tužbi, koju je potpisala njegova pravna zastupnica Andrijana Razić.

Oni su se pozvali na raniju praksu Osnovnog suda i Evropskog suda za ljudska prava, koji su dosuđivali nematerijalnu štetu zbog nedjelotvorne istrage.

Na prvom ročištu u podgoričkom Osnovnom sudu pročitani su dokazi predloženi u tužbi i zastupnica Bajčetića tražila je da se odluči o vještaku neuropsihijatru.

Sutkinja Dijana Radulović odlučila je da pozove vještaka neuropsihijatra Stanka Milića. Isti vještak je u prethodnom sudskom postupku, u kojem je Bajčetić tužio policiju zbog prekoračenja ovlašćenja, utvrdio da je on usljed povreda koje je zadobio 17. oktobra 2015. godine, kada su uklanjani šatori DF-a, trpio bolove jakog intenziteta u periodu od pet dana, srednjeg intenziteta sedam dana, a bolove blagog intenziteta mjesec. U istom nalazu Milić navodi i da je član DF-a trpio strah ne samo tokom kritičnog dogadaja već i pola godine kasnije.

Sudija Veljko Radovanović u tom postupku prvostepeno je dosudio Bajčetiću 3.500 hiljade eura na ime pretrpljenih fizičkih bolova, pretrpljenog straha i na ime duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda.

Bajčetić je tužbenim zahtjevom tražio 6.300 eura nematerijalne štete.

U obrazloženju presude sudija Radovanović je utvrdio da su policijski službenici u tom slučaju prekoračili ovlašćenja.

Bajčetić je ranije osuđen na tri mjeseca zatvora zbog pokušaja da onemogući policajce da sa komunalnom policijom uklone šatore ispred Skupštine, tokom protesta. Kaznu je izdržao.

Još je u izviđaju postupak prema njegovoj krivičnoj prijavi zbog događaja od tog jutra.

Preporučujemo za Vas