KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV NAČELNIKA KATASTRA

Fantom firma prodavala državnu imovinu u centru Štoja

Odbornica u Ulcinju Eleonora Šata podnijela krivične prijave Vrhovnom državnom tužilaštvu protiv lokalnih funkcionera i dvije firme čiji je rad upitan
11164 pregleda 2 komentar(a)
Štoj, Foto: Samir Adrović
Štoj, Foto: Samir Adrović

Odbornica u Skupštini opštine Ulcinj Eleonora Šata podnijela je Vrhovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv načelnika ulcinjskog katastra Dževdeta Čaprića, zaštitnika opštinske imovine Burima Krome i firmi „PP Olcinium” i „PP Kodre” zbog sumnje da su 510 kvadrata državne imovine u centru Štoja, na nezakonit način preveli na privatna lica.

Do prozvanih, “Vijesti” nijesu mogle doći do objavljivanja teksta.

Pravne radnje u vezi sa ovom lokacijom počele su 1995. godine. U centralnom registru nema ovih firmi niti tragova da su postojale. Oznake PP, odnosno privatno preduzeće, uz firmu, postojale su kratko početkom 90-ih prošlog vijeka, ali su već 1992. godine trebalo da budu transformisane u DOO, AD ili neki drugi novi oblik registracije. U registru nema podataka ni o firmama DOO ili AD iz tog perioda sa ovim nazivom. U obrazloženju prijave, odbornica Demokratske partije, navela je da je Sekretarijat za urbanizam i inspekcijske poslove u maju 1995, firmi „PP Olcinium” dao na upotrebu izgrađeni prizemni objekat veličine 160 kvadata. U prijavi se navodi da su nakon toga, poslovne objekte na toj parceli ortački gradile i parcelisale firme „PP Olcinium” i „PP Kodre”.

Traži da se imovina vrati Opštini: Šata
Traži da se imovina vrati Opštini: Šata(Foto: Privatna arhiva)

Osnovni sud u Ulcinju je prvog februara 1996, donio pravosnažnu presudu na osnovu priznanja u korist firme „PP Olcinium” budući da je tužena strana u parničkom postupku, „PP Kodre” priznala da je objekte gradio tužilac, odnosno „PP Olcinium”. Presudom je „PP Olcinium” postao vlasnik dva sagrađena objekta, od kojih je jedan bio prizemlje i sprat a drugi prizemni. Šata u prijavi tvrdi da je “PP Olcinium” na korišćenje dobio samo prizemni objekat od 160 kvadrata. Šata ističe da je u presudi o priznanju naveden netačan broj odobrenja za izgradnju, koje je izdao opštinski Sekretarijata za urbanizam, 032-03-6309/95, umjesto 032-03-609/95.

U prijavi se navodi da su izgrađeni objekti prodati iste godine kada je donijeta presuda iako se „PP Olcinium” kao vlasnik upisao tek 2001.

Na povratnici iz katastra isti potpisi primaoca i pošiljaoca
Na povratnici iz katastra isti potpisi primaoca i pošiljaoca

„Indikativno je to što je katastar rješenje o upisu ‘PP Olciniuma’ kao vlasnika spornih parcela donio u junu 2000, iako je firma sa tim imenom brisana iz registra nekoliko mjeseci ranije, tačnije u februaru iste godine. Upis je izvšen godinu kasnije“, tvrdi Šata.

Na kraju, kako piše u prijavi, to znači da je sedam lica te 1996, kupovalo objekte i zemlju, od nekog ko nije vlasnik. Ulcinjski katastar kasnije je, 2009, kako se tvrdi u prijavi, upisao kao vlasnike nepokretnosti privatna lica samo na osnovu kupoprodajnog ugovora bez imperativnog aneksa.

Da je postupak od početka do kraja sumnjiv, Šata je tužilaštvu priložila i jednu od povratnica rješenja Uprave za nekretnine, na kojoj se kao primalac i dostavljač potpisuje ista osoba - B. S. i to prvi put latinicom a drugi put ćirilicom. Takođe, Šata je priložila i jedan od kupoprodajnih ugovora, koji je pečatiran tri ili četiri puta različitim pečatima Osnovnog suda.

Na jednom dokumentu više pečata istih institucija iz različitog perioda
Na jednom dokumentu više pečata istih institucija iz različitog perioda

 Na susjednoj parceli, ispred Ambulante i nekadašnje Pošte, tvrdi Šata, zastupnik opštinske imovine Burim Kroma nezakonito je bez građevinske dozvole, na ime bližeg srodnika, izgradio pet objekata koje koristi bez odobrenja SO Ulcinj i daje ih u zakup. 

„Samo po tom osnovu, opštinski i državni budžet oštećeni su za oko 50 hiljada eura jer nije bilo licitacije niti ikakve naknade Opštini za korišćenje”, navodi se u prijavi Šate.

Šata je navela da se na firmu „PP Olcinium” vode još dvije parcele od 36 i 50 kvadrata i zatražila je da se hitno vrate u državnu svojinu.

 Preduzeće izbrisano iz registra pa postalo vlasnik spornih nekretnina

Šata je iz Poreske uprave dobila dopis u kojem su navedeni podaci o spornoj firmi “Olcinium”.

Prema ovim podacima, Privredni sud u tadašnjem Titogradu je 12. jula 1990. u registar upisao firmu “Privatno preduzeće za projektovanje, gradnju, inženjering i trgovinu Olcinium sa p.o. Ulcinj” na adresi Meraja BB.

Odgovor iz Poreske uprave o osnivanju i brisanju "Olciniuma"
Odgovor iz Poreske uprave o osnivanju i brisanju "Olciniuma"

Privredni sud 27. decembra 1999. godine zaključuje stečajni postupak nad ovom firmom koja je i tada imala isti naziv kao prilikom osnivanja. Firma je prema ovim podacima Poreske uprave, izbrisana 7. februara 2000. godine.

Međutim, prema drugim dokumentima koje Šata posjeduje, neko je koristio ovu firmu i njen pečat za pravne radnja i pored njenog gašenja. Tako je katastar na nju upisao sporne parcele u junu 2000. godine, dok je vlasnik izgrađenih objekata “postala” naredne godine.