REAGOVALI NA NAVODE IVANOVIĆEVOG ADVOKATA

Uprava policije: Za sada ne postoji pravni osnov za suspenziju

"Policijski službenici ne mogu i neće inače biti privremeno udaljeni sa rada, do konačne odluke nadležnih državnih organa", ističu iz Uprave policije
5494 pregleda 0 komentar(a)
Nakon utakmice u Nikšiću
Nakon utakmice u Nikšiću
Ažurirano: 20.11.2019. 19:09h

Iz Uprave policije saopštili su da za sada ne postoji pravni osnov da suspenduju policijske službenike koji su prekoračili ovlašćenja nakon fudbalske utakmice između klubova Sutjeska i Budućnost.

Iz te institucije reagovali su na navode branioca vođe navijača Budućnosti, Aleksandra Čake Ivanovića, koji je kazao da niko ne vjeruje da su ti službenici UP udaljeni sa posla.

"Uprava policije je uvažila preporuke Savjeta za građansku kontrolu rada policije u vezi sa primjenom policijskih ovlašćenja prema navijačima nakon završene utakmice između FK „Sutjeska“ i FK „Budućnost“ a policijski službenici, koji se dovode u vezu sa prekoračenjem ovlašćenja nijesu angažovani u sastavu interventnih jedinica već su preraspoređeni na druge poslove i zadatke, shodno preporukama Savjeta", kazali su iz UP. 

Objasnili su da su policijski službenici u konkretnom slučaju, shodno važećim zakonskim propisima, nijesu ni mogli biti udaljeni sa rada do konačne odluke nadležnih državnih organa. 

"Zakonom o unutrašnjim poslovima, tačnije članom 108 pomenutog Zakona propisano je: Policijski službenik biće privremeno udaljen sa rada:

1) ako je zatečen u vršenju teže povrede službene dužnosti za koju je propisano izricanje mjere prestanak radnog odnosa, do okončanja disciplinskog postupka;2) za vrijeme trajanja pritvora; 3) ako je protiv njega pokrenut krivični postupak zbog krivičnog djela sa elementima korupcije ili krivičnog djela učinjenog na radu ili u vezi sa radom, do okončanja krivičnog postupka. Policijski službenik može biti privremeno udaljen sa rada i kad je protiv njega pokrenut krivični postupak zbog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti ili disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti ako bi njegovo prisustvo na radu štetilo interesu, odnosno ugledu Ministarstva ili Policije ili ometalo tok disciplinskog postupka. 

Policijski službenik može biti privremeno udaljen sa rada i prije pokretanja krivičnog postupka kad je donijeta naredba o sprovođenju istrage protiv njega za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ako bi njegovo prisustvo na radu štetilo interesu, odnosno ugledu Ministarstva ili Policije. 

Obzirom da nije ispunjen nijedan od navedenih zakonskih uslova policijski službenici ne mogu i neće inače biti privremeno udaljeni sa rada, do konačne odluke nadležnih državnih organa", objasnili su iz UP.

Oni su istakli da su spisi predmeta formirani povodom navedenog događaja dostavljeni Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, kako od strane Centra bezbjednosti Nikšić, tako i od strane Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije. 

"Pozivamo advokata Lješkovića da iznošenjem neistina ne vrši pritisak na državne organe nadležne za donošenje konačne odluke povodom predmetnog događaja", kazali su iz UP.

Preporučujemo za Vas