Pred sudijama nov nalaz o stanju optuženog

Pred Apelacionim sudom danas bi trebalo da se nastavi suđenje Čoguriću, optuženom za ubistvo braće Davorina (31) i Danijela Ćulafića (24), u podgoričkom naselju Stari aerodrom 15. februara 2014. godine
7136 pregleda 2 komentar(a)
Čogurić, Foto: Luka Zeković
Čogurić, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 16.12.2019. 07:53h

U vrijeme kada je pucao u braću Ćulafić mogućnosti shvatanja svog djela upravljanja svojim postupcima kod Mašana Čogurića bile su smanjene, ali ne u bitnom stepenu.

To između ostalog proizilazi iz novog vještačenja o psihičkom stanju optuženog u vrijeme izvršenja krivičnog djela.

Pred Apelacionim sudom danas bi trebalo da se nastavi suđenje Čoguriću, optuženom za ubistvo braće Davorina (31) i Danijela Ćulafića (24), u podgoričkom naselju Stari aerodrom 15. februara 2014. godine.

Na prethodnom glavnom pretresu sud je donio rješenje da se obavi novo vještačenje... Ranije je Čogurić dva puta osuđivan u podgoričkom Višem sudu na 13 godina zatvora zbog ubistva u prekoračenju nužne odbrane.

Novi nalaz uradila je komisija vještaka iz Novog Sada, u sastavu prof. dr Gordana Mišić Pavkov, neuropsihijatar i specijalista sudske psihijatrije, doc. dr Svetlana Ivanović Kovačević, psihijatar i specijalista sudske psihijatrije i doc. dr Valentina Šobot, specijalista medicinske psihologije.

“U vrijeme izvršenja krivičnog djela optuženi je bio pod uticajem straha srednjeg intenziteta. Navedeni intenzitet afekta straha, posmatran istovremeno sa obilježjima ličnosti optuženog, nije imao bitnog uticaja na ukupno mentalno funkcionisanje optuženog, posebno ne u stepenu da je remetio njegov kontakt sa realitetom. Mišljenja smo da u vrijeme izvršenja krivičnog djela i mogućnost shvatanja svog djela, kao i mogućnost upravljanja svojim postupcima, kod optuženog bile smanjene, ali ne u bitnom stepenu”, piše u zaključku komisije.

Navode da kod optuženog nije evidentirano postojanje psihijatrijskog poremećaja, niti pad kognitivne efikasnosti bilo kog tipa:

“A njegovo intelektualno funkcionisanje je u kategoriji prosjeka. Ličnost optuženog karakteriše emocionalno nezrela struktura ličnosti sa sniženom tolerancijom na osujećenje i sklonošću ka impulsivnom reagovanju, površnijeg afektiviteta, smanjenih empatskih kapaciteta. U interpersonalnim relacijama dominantno zauzima egocentričnu poziciju. Na planu socijalne fasade ličnosti prezentuje se kao konvencionalna osoba i nastoji da postupa po unaprijed utvrđenim pravilima u potrebi da održi kontrolu nad događajima i sopstvenim ponašanjem, što može voditi u izvjesnu rigidnost i sniženu spontanost na planu ličnosti, te u nestrukturisanim i nepredvidljivim situacijama može pokazati sniženu prilagodljivost, slabe strategije rješavanja problema. Sklon je da i relativno neutralne situacije i postupke interpretira kao usmjerene na njega i ugrožavajuće”, navodi se u nalazu i mišljenju vještaka.

Prema optužnici višeg državnog tužioca Miloša Šoškića, Čogurić je sa umišljajem ubio braću Ćulafić, usmrtivši ih sa tri hica ispaljenim iz revolvera...

Piše da je sa dva hica - u glavu i grdni koš ubio Danijela, dok je jedan hitac ispalio u Davorina u grdni koš od kojeg je preminuo. Jedan od hitaca koji su pogodili Ćulafiće, nastavio je putanju i ranio Ernu Baković u desnu nadlakticu, nanoseći joj lakšu povredu.