ODT proslijedilo kolegama iz SDT prijavu protiv tivatskog gradonačelnika

Katnić "svratio" kod Kusovca

Siniša Kusovac i Dejan Sekulić, u prijavi koju su građani 26. septembra podnijeli Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, našli su se zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična djela - zloupotreba službenog položaja... i nesavjestan rad u službi...
18147 pregleda 7 komentar(a)
Kusovac i Katnić, Foto: Opština Tivat/Savo Prelević
Kusovac i Katnić, Foto: Opština Tivat/Savo Prelević

Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru ustupilo je Specijalnom državnom tužilaštvu kao stvarno nadležnom, krivičnu prijavu koja je podnesena protiv gradonačelnika Tivta Siniše Kusovca (DPS), a organ kojim rukovodi glavni glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, formirao je predmet i vodi izviđaj o tom slučaju.

Krivičnom prijavom protiv Kusovca obuhvaćen je i odbornik DPS u tivatskom parlamentu Dejan Sekulić, kao predsjednik Komisije za rješavanje stambenih potreba lica koja bira ili imenuje Skupština opštine i predsjednik opštine i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za opštinu, a koja je Kusovcu prije dvije godine, dodijelila stambeni kredit od 52.000 eura za “rješavanje stambenog pitanja kupovinom stana”.

“Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru dana 30. 10. 2019. godine, dostavilo je Specijalnom državnom tužilaštvu, prijavu podnijetu protiv S. K. i D. S., zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja i nesavjestan rad u službi. Predmet se nalazi u fazi izviđaja i u toku je prikupljanje neophodne dokumentacije, radi donošenja odluke u predmetu”, kazala je juče “Vijestima” portparolka SDT, specijalna tužiteljka Sanja Jovićević.

Kusovac i Sekulić, u prijavi koju su građani 26. septembra podnijeli Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, našli su se zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična djela - zloupotreba službenog položaja... i nesavjestan rad u službi...

“Prikrivajući podatke o stambenom stanju, prethodne pravne poslove zaključene između dr Siniše Kusovca i Opštine Tivat, ne vršeći kontrolu podnijetih podataka, postupajući nesavjesno u službi, doveli do donošenja Odluke o dodijeli kredita za rješavanje stambenih potreba dr Siniši Kusovcu, čime je isti stekao imovinsku korist u iznosu od 52.000,00 eura, a za koji iznos je učinjena šteta budžetu opštine Tivat”, stoji u prijavi na osnovu koje je SDT sada izviđa tivatskog gradonačelnika i predsjednika opštinske Stambene komisije za funkcionere.

Odlukom Komisije kojom je predsjedavao Sekulić, krajem 2017. Kusovac je dobio ultrapovoljni kredit od Opštine Tivat za rješavanje stambenog pitanja, iako na to nije imao pravo - njemu, kao tadašnjem rukovodiocu tivatske Ekspoziture Direkcije javnih prihoda Crne Gore, Opština Tivat već jednom je riješila stambeno pitanje.

Kako su već objavile “Vijesti”, odlukom Skupštine opštine Tivat, Kusovcu je 18. septembra 1999. godine, po potpuno diskontovanoj cijeni, dodijeljen opštinski plac od 533 kvadrata na Seljanovu - “radi izgradnje porodične stambene zgrade u skladu sa DUP-om ‘Lastva - Seljanovo - Tivat - Gradiošnica’, ali je on nakon par godina taj plac preprodao po 16 puta većoj cijeni od one za koju ga je dobio od Opštine.

Kusovac je potom, u prethodnih nekoliko godina, kao svoje isključivo vlasništvo ili suvlasništvo, prijavljivao čak tri stana u Tivtu, da bi oni potom naprasno nestali iz njegovih imovinskih kartona, bez da je sadašnji tivatski gradonačelnik prijavio njihovu prodaju i promjenu imovine u iznosu većem od 5.000 eura, što je morao učiniti po zakonu.

Sekulovićeva komisija je Kusovcu, koji joj se zvanično predstavio kao beskućnik, dodijelila krajem decembra 2017. stambeni kredit od 52.000 eura iz opštinskog budžeta, za “kupovinu stana u izgradnji” u Pod Kuku, u zgradi koja je, međutim, izgrađena još 2004. godine i u njoj je Kusovac godinama ranije prijavljivao da je vlasnik dva stana.

Kusovac će od 52.000 eura stambenog kredita dobijenog krajem 2017. u narednih 20 godina, u budžet Opštine vratiti samo 20 odsto, odnosno 14.560 eura, plaćajući mjesečnu ratu u iznosu od 60,66 eura.

Morao je znati da Opština ne može dva puta da mu rješava stambeno pitanje

U prijavi po kojoj Katnić sada izviđa djelovanje tivatskog gradonačenika, piše da su Kusovac i Sekulić, kao tadašnji potpredsjednik Opštine i predsjednik komisije, 2017. godine morali biti upoznati sa odredbama Odluke o rješavanju stambenih potreba lica... kojima je precizno definisano da prijavljeni Kusovac nema pravo na ponovno rješavanje stambenih potreba, jer je Opština Tivat to već učinila 1999. godine.

“Dr Kusovac Siniša je, prijavljujući se na Oglas, a imajući svijest da mu je Opština Tivat riješila stambeno pitanje i ne prijavljući tu činjenicu, svjesno i sa umišljajem zloupotrebio službeni položaj jednako činjenjem, tako što se prijavio na Oglas znajući da nema pravo na ponovno rješavanje stambenog pitanja, kao i nečinjenjem, neprijavljivanjem ranijeg ugovornog odnosa sa Opštinom Tivat.

Iskorišćavanje službenog položaja u okviru prijavljivanja na oglas samo po sebi, odnosno objektivno nije protivpravno, već karakter protivpravnosti dobija prije svega zbog njegove subjektivne usmjerenosti. Iskorišćavanje službenog položaja činjenjem u ovom slučaju je protivpravno jer je usmjereno na ostvarivanje protivpravne materijalne dobiti, odnosno posljedice ovakvog djelovanja, tj. sticanjem materijalne dobiti, koja je nastupila”, piše u prijavi u koju su “Vijesti” imale uvid.

Vrhovni sud Crne Gore, 20. maja 2013. donio je Načelni pravni stav, kojim se definiše: “Iskorišćavanje službenog položaja postaje krivično djelo kada se službeni položaj ne koristi u interesu službe, odnosno ostvarivanja ciljeva službe, već radi pribavljanja koristi sebi ili drugom, nanošenja štete ili teže povreda prava drugog, a što je zakonom propisana posljedica predmetnog krivičnog djela”.

Preporučujemo za Vas