Zeković kritikovao odluku da se sa slobode brani Cetinjanin kod kojeg je pronađena i zolja

Sudstvo minira rad policije

“Percepcija javnosti je često takva da odgovor sudstva nije adekvatan i dovoljno brz, pa i da društvo nije dovoljno sigurno", ističe predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije
15961 pregleda 17 komentar(a)
Zolja oduzeta od Kršikape, Foto: Uprava policije
Zolja oduzeta od Kršikape, Foto: Uprava policije

Odluka sudije za istragu da ne odredi pritvor Cetinjaninu Nikoli Kršikapi (34) kod kog je pronađena čak i zolja, izaziva zabrinutost i nameće pitanje da li se tima podržava ili minira rad policije.

To je za “Vijesti” kazao predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Saša Zeković.

“Percepcija javnosti je često takva da odgovor sudstva nije adekvatan i dovoljno brz, pa i da društvo nije dovoljno sigurno. To podriva i rezultate bezbjednosno-obavještajne zajednice. U prilog tome idu brojni primjeri iz sudske prakse. Posljednji iz niza primjera jeste neočekivano brzo puštanje na slobodu lica kod kojeg je pronađena veća količina oružja i municije. Uprava policije je saopštila da su hapšenju tog lica prethodile višemjesečne aktivnosti kojima je spriječeno izvršenje i teških krivičnih djela. Postupci suda u konkretnom i u brojnim drugim slučajevima izazivaju zabunu, dilemu ali i zabrinutost... Da li se tako podržava ili se zapravo minira rad policijske organizacije? Da li se tako ostvaruju objektivni ciljevi krivično-pravne zaštite”, pitao je Zeković.

Aleksandar Saša Zeković
Aleksandar Saša Zeković(Foto: Igor Šljivančanin)

Sudija za istragu Osnovnog suda na Cetinju odbio je predlog Višeg državnog tužilaštva da u pritvor pošalje Kršikapu, kod kojeg je policija pronašla zolju, automatsku pušku, pištolj i municiju. To je učinio jer je Kršikapa priznao da je počinio krivično djelo, objašnjeno je iz cetinjskog Osnovnog suda. Iz podgoričkog Višeg državnog tužilaštva “Vijestima” je rečeno da su formirali predmet i saslušali Kršikapu u svojstvu osumnjičenog:

“Nakon čega mu je donijeto rješenje o zadržavanju, a zatim je donijeta naredba o sprovođenju istrage sa predlogom za određivanje pritvora, dok je sudija za istragu Osnovnog suda na Cetinju rješenjem odbio predlog za određivanje pritvora, na koje rješenje je ovo tužilaštvo izjavilo žalbu”, odgovorila je portparolka tog tužilaštva, tužiteljka Lepa Medenica.

Predsjednica Osnovnog suda na Cetinju Jelena Perović objasnila je da je, odlučujući o razlozima za određivanje pritvora u predmetu formiranom protiv Kršikape, sudija za istragu nakon saslušanja okrivljenog donijela odluku da mu ne odredi pritvor.

“Imajući u vidu odbranu okrivljenog, potpuno priznanje krivčnog djela i krivice, prikupljene dokaze tokom dosadašnjeg postupka, kao i obilježja krivičnog djela koje se okrivljenom N.K. stavlja na teret (da je držao veću količinu oružja), sudija za istragu nije našla okolnosti, a što je zakonom propisani uslov, koje bi ukazale da će okrivljeni uticajem na eventualne saučenike ometati dalji tok postupka”, odgovorila je Perović.

Objasnila je da je pritvor mjera koja se određuje samo izuzetno, u cilju nesmetanog vođenja krivičnog postupka:

“Na šta nas obavezuju Ustav Crne Gore, Zakonik o krivičnom postupku, kao i Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i ne može i ne smije imati karakter kazne koja se može izreći samo presudom nakon okončanja krivičnog postupka”. Komentarišući taj predmet, Zeković je kazao da Uprava policja preduzima ozbiljne napore u borbi protiv kriminala, ali da se često stiče utisak da ih u tome ne podržava pravosuđe.

“Bezbjednost je najvažnije pitanje za svakog građanina i prirodna je zainteresovanost da se osigura dosljedno i efikasno sprovođenje zakona. Zato kada u profesionalnom i stručnom smislu razgovaramo o bezbjednosti ne treba da se suzdržavamo da govorimo o sudstvu. Savjet smatra da se treba pristupiti preispitivanju stvarne djelotvornosti dosadašnjih sankcija za određena krivična djela i izrečenih kazni prema njihovim izvršiocima. Sudstvo ima društvenu odgovornost za bezbjednost građana, pa konstruktivno i kritičko komentarisanje njihovog doprinosa ne znači da se sudstvo vrijeđa, da se utiče na njegovu nezavisnost i da je posrijedi zla namjera”, rekao je on.

Istakao je da su sudijama povjerene najvažnije odluke, i da je zato na mjestu očekivanje javnosti da se kroz njihove pravedne i djelotvorne odluke zaustavlja, suzbija i kontroliše kriminal. On je ocijenio da bi sudstvo trebalo biti otvorenije prema drugim partnerima u sprovođenju zakona, ali i prema javnosti.

Sudije odsutne, pa nema ni vijeća

Osnovni sud u Cetinju zbog odsustva dvoje sudija, trenutno nije u mogućnosti da ima tročlano vijeće koje odlučuje o žalbama na rješenja sudije za istragu, odgovorila je Perovićeva “Vijestima” na pitanje da li su odlučivali o žalbi Višeg tužilaštva na odluku da ne odrede pritvor Kršikapi.

Objasnila je da o žalbama, shodno zakonu, odlučuje sud sa područja mjesne nadležnosti Višeg suda u Podgorici:

“Što je i u konkretnom slučaj. Dakle, rješenje je ispitivano u žalbenom postupku, od strane tročlanog vijeća Osnovnog suda u Podgorici, a shodno odluci Višeg suda u Podgorici, i potvrđeno je. Odluka je donijeta dana 20.2.2020. godine”, objasnila je ona.

Povratnike strože kažnjavati

Zeković je istakao da je Savjet više puta do sada podržao ocjene ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića i direktora Uprave policije Veselina Veljovića o neadekvatnoj kaznenoj politici i sudskoj praksi za višestruke povratnike u izvršenju krivičnih djela.

“Kaznena politika mora biti primjerena društvenim okolnostima i stalno promjenjivom kriminalnom ponašanju. Ne smije biti praksa izricanja uslovnih osuda ili kazni na nivou zakonskih minimuma, primjene instituta ublažavanja kazne, kao i uslovnog otpusta, što za posljedicu ima povratak prestupnika kriminalu”.

Istakao je da je Savjet ocijenio da je u interesu građana i njihove bezbjednosti da Crna Gora strože kažnjava povratnike u vršenju krivičnih djela.