Cetinjske sudije oslobođene nakon osam godina sudskog procesa

U Apelacionom sudu u aprilu 2017. godine o Goran Vrbica i Nebojša Marković, osuđeni su na dvije odnosno na tri godine zatvora da su počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja

8147 pregleda 6 komentar(a)
Foto: Savo Prelević
Foto: Savo Prelević

Bivši predsjednik Osnovnog suda na Cetinju Goran M. Vrbica i bivši sudija tog suda Nebojša T. Marković, oslobođeni su u ponovljenom sudskom procesu pred Apelacionim sudom Crne Gore, izjavio je za “Vijesti” advokat Zoran Piperović, branilac Vrbice.

“Konačno je u pravnom poretku inaugurisana oslobađujuća presuda kojom je bivši predsjednik Osnovnog suda u Cetinju Goran Vrbica oslobođen krivice da je zloupotrijebio službeni položaj. Nakon tri oslobađujuće odluke Višeg suda, pa osuđujuće Apelacionog suda Crne Gore, kao i Vrhovnog suda Crne Gore, po ustavnoj žalbi predmet je vraćen i Apelacioni sud je odbio žalbe specijalnog tužioca i punomoćnika oštećenih i potvrdio oslobađajuću presudu sudije Dragoja Jovića u Višem sudu u Podgorici.

Naglašavam, da je ovo pravi primjer izreke da je pravda spora ali dostižna i da jedan časni čovjek kakav je Goran Vrbica opet može kao i do sada da ide uzdignute glave. Konačno se utvrdilo ono što je sudija Jović prije nekoliko godina zakonito i tačno utvrdio. Vrbica je morao sa porodicom da prođe pakao, bukvalno izbačen na ulicu bez prihoda i što je još zanimljivije, osuđen od kolega koji su kao i ja, kao i cijelo crnogorsko pravosuđe znali o kakavom se časnom čovjeku radi. Njega ova sudska vlast treba hitno da vrati na staro mjesto, mada se i time neće iskupiti”, izjavio je advokat Piperović.

Po ocjeni Apelacionog suda, ni jednim izvedenim dokazom u toku postupka nijesu potvrđeni činjenični navodi predmetnog optuženja u pravcu umišljajnog i saučesničkog postupanja optuženih, s obzirom da činjenice utvrđene u postupku ukazuju da optuženi naprijed preduzetim radnjama nijesu pribavili imovinsku korist inostranom pravnom licu odnosno prouzrokovali štetu ovdje označenom kao oštećenom pravnom licu "M." DOO P. - "L." DOO P..

“Prema tome, polazeći od odbrane optuženih koji su kategorički negirali izvršenje djela, te s tim u vezi imajući u vidu izvedene dokaze kojima se ne potvrđuje da je svijest i volja optuženih prilikom preduzimanja službenih radnji bila usmjerena na pribavljanje protivpravne imovinske koristi odnosno nanošenja štete drugom, to je i po nalaženju ovog suda, prvostepeni sud pravilno postupio kada je optužene oslobodio od optužbe za krivično djelo”, piše u presudi Apelacinog suda.

Apelacini sud u svoj odluci navodiu da je prvostepeni Viši sud pravilno utvrdio da optuženi Vrbica kao predsjednik suda nije vršio uticaj na optuženog Markovića, u smislu da mu je davao upustva odnosno sugerisao kakvu odluku treba da donese u konkretnom vanparničnom predmetu, niti da se optuženi Vrbica za takva upustva odredio prema razgovoru koji je vodio sa predstavnikom jedne od stranaka u postupku, jer tako nešto ne proizilazi iz izvedenih dokaza, niti iz same odbrane optuženog Markovića koji je potvrdio da optuženi Vrbica nikada nije uticao na njega kakvu će odluku donijeti u bilo kom pa ni u konkrentnom predmetu.

U Apelacionom sudu u aprilu 2017. godine o Goran Vrbica i Nebojša Marković, osuđeni su na dvije odnosno na tri godine zatvora da su počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

Prethodno su u Višem sudu u Podgorici tri puta oslobođeni od optužbe, dva puta specijalno vijeće sudije Biljane Uskoković, te poslednju treću oslobađajuću presudu izreklo je specijalno vijeće sudije Dragoja Jovića u Višem sudu u Podgorici.

Prema navodima optužnice, sudije Vrbica i Marković, su kao službena lica od 26. marta do 2. aprila 2007. godine, pribavili korist pravnom licu “Framec” SPA Italija u iznosu od 800 hiljada eura, a pri tom oštetili privatnu firmu “Mijoni”. Prema optužnici koja nije dokazana u prvostepenom postupku, Vrbica je Markoviću dao mu upustva kakvu odluku treba da donese, te da od deponovanih sredstava iznos od 800 hiljada eura treba da isplati pravnom licu “Framec”.

Bonus video: