bili osumnjičeni za zloupotrijebu službenog položaja

Cetinjske sudije oslobođene nakon osam godina sudskog procesa

U Apelacionom sudu u aprilu 2017. godine o Goran Vrbica i Nebojša Marković, osuđeni su na dvije odnosno na tri godine zatvora da su počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja

7385 pregleda 6 komentar(a)
Foto: Savo Prelević
Foto: Savo Prelević

Bivši predsjednik Osnovnog suda na Cetinju Goran M. Vrbica i bivši sudija tog suda Nebojša T. Marković, oslobođeni su u ponovljenom sudskom procesu pred Apelacionim sudom Crne Gore, izjavio je za “Vijesti” advokat Zoran Piperović, branilac Vrbice.

“Konačno je u pravnom poretku inaugurisana oslobađujuća presuda kojom je bivši predsjednik Osnovnog suda u Cetinju Goran Vrbica oslobođen krivice da je zloupotrijebio službeni položaj. Nakon tri oslobađujuće odluke Višeg suda, pa osuđujuće Apelacionog suda Crne Gore, kao i Vrhovnog suda Crne Gore, po ustavnoj žalbi predmet je vraćen i Apelacioni sud je odbio žalbe specijalnog tužioca i punomoćnika oštećenih i potvrdio oslobađajuću presudu sudije Dragoja Jovića u Višem sudu u Podgorici.

Naglašavam, da je ovo pravi primjer izreke da je pravda spora ali dostižna i da jedan časni čovjek kakav je Goran Vrbica opet može kao i do sada da ide uzdignute glave. Konačno se utvrdilo ono što je sudija Jović prije nekoliko godina zakonito i tačno utvrdio. Vrbica je morao sa porodicom da prođe pakao, bukvalno izbačen na ulicu bez prihoda i što je još zanimljivije, osuđen od kolega koji su kao i ja, kao i cijelo crnogorsko pravosuđe znali o kakavom se časnom čovjeku radi. Njega ova sudska vlast treba hitno da vrati na staro mjesto, mada se i time neće iskupiti”, izjavio je advokat Piperović.

Po ocjeni Apelacionog suda, ni jednim izvedenim dokazom u toku postupka nijesu potvrđeni činjenični navodi predmetnog optuženja u pravcu umišljajnog i saučesničkog postupanja optuženih, s obzirom da činjenice utvrđene u postupku ukazuju da optuženi naprijed preduzetim radnjama nijesu pribavili imovinsku korist inostranom pravnom licu odnosno prouzrokovali štetu ovdje označenom kao oštećenom pravnom licu "M." DOO P. - "L." DOO P..

“Prema tome, polazeći od odbrane optuženih koji su kategorički negirali izvršenje djela, te s tim u vezi imajući u vidu izvedene dokaze kojima se ne potvrđuje da je svijest i volja optuženih prilikom preduzimanja službenih radnji bila usmjerena na pribavljanje protivpravne imovinske koristi odnosno nanošenja štete drugom, to je i po nalaženju ovog suda, prvostepeni sud pravilno postupio kada je optužene oslobodio od optužbe za krivično djelo”, piše u presudi Apelacinog suda.

Apelacini sud u svoj odluci navodiu da je prvostepeni Viši sud pravilno utvrdio da optuženi Vrbica kao predsjednik suda nije vršio uticaj na optuženog Markovića, u smislu da mu je davao upustva odnosno sugerisao kakvu odluku treba da donese u konkretnom vanparničnom predmetu, niti da se optuženi Vrbica za takva upustva odredio prema razgovoru koji je vodio sa predstavnikom jedne od stranaka u postupku, jer tako nešto ne proizilazi iz izvedenih dokaza, niti iz same odbrane optuženog Markovića koji je potvrdio da optuženi Vrbica nikada nije uticao na njega kakvu će odluku donijeti u bilo kom pa ni u konkrentnom predmetu.

U Apelacionom sudu u aprilu 2017. godine o Goran Vrbica i Nebojša Marković, osuđeni su na dvije odnosno na tri godine zatvora da su počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

Prethodno su u Višem sudu u Podgorici tri puta oslobođeni od optužbe, dva puta specijalno vijeće sudije Biljane Uskoković, te poslednju treću oslobađajuću presudu izreklo je specijalno vijeće sudije Dragoja Jovića u Višem sudu u Podgorici.

Prema navodima optužnice, sudije Vrbica i Marković, su kao službena lica od 26. marta do 2. aprila 2007. godine, pribavili korist pravnom licu “Framec” SPA Italija u iznosu od 800 hiljada eura, a pri tom oštetili privatnu firmu “Mijoni”. Prema optužnici koja nije dokazana u prvostepenom postupku, Vrbica je Markoviću dao mu upustva kakvu odluku treba da donese, te da od deponovanih sredstava iznos od 800 hiljada eura treba da isplati pravnom licu “Framec”.