Katnić optužio Nenadića da se grubo umiješao u predmet "državni udar": Sinđelić je pod kontrolom BIA odlazio u Rusiju

"Takođe, podsjećam Vas da je preduzimanjem mjera tajnog nadzora od strane BIA Republike Srbije, sniman razgovor Sinđelić Saše sa agentima GRU-a u više navrata, a između ostalog i razgovor u komagenti GRU-a naređuju Sinđeliću da likvidira Velimirović Mirka i tadašnjeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića"

57675 pregleda 348 reakcija 108 komentar(a)
Katnić, Foto: Savo Prelević
Katnić, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 17.11.2020. 18:56h

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, optužio je tužioca za organizovani kriminal Srbije Mladena Nenadića da se, ometajući dokazivanje, grubo umiješao u krivični predmet koji se vodi pred nadležnim državnim organima Crne Gore, takozvani "državni udar".

On je tako reagovao nakon što je Nenadić ovdašnjem Specijalnom državnom tužilaštvu dostavio prepis službene bilješke o obaveštenju prikupljenom od građanina Mirka Velimirovića.

Lideri Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić i Milan Knežević, nedavno su na konferenciji za medije rekli da je "lažni svjedok Velimirović", u srpskom tužilaštvu priznao da je lažno svjedočio u predmetu državnu udar, jer je prijećeno bezbjednošću njegovoj porodici.

Katnić, između ostalog, podsjeća kolegu iz Srbije da je svjedok saradnik u tom procesu Saša Sinđelić bio pod mjerama tajnog nadzora koje je sprovodila Bezbjedonosno informativna agencija Republike Srbije (BIA), te je pod kontrolom te iste Agencije i odlazio u Rusiju gdje je došao do identiteta organizatora ove kriminalne organizacije:

"A kasnije, opet u vrijeme trajanja mjera tajnog nadzora pod kontrolom službenika BIA-e, pribavio i materijalne dokaze - biološki materijal koji potiče od organizatora ove kriminalne organizacije, a koji je izuzet iz hotelskih soba gdje su oni boravili, a radi se o agentima GRU-a, koje dokaze i posjedujete i koji sam ja lično vidio u Vašoj kancelariji u Vašem prisustvu. Takođe, podsjećam Vas da je preduzimanjem mjera tajnog nadzora od strane BIA Republike Srbije, sniman razgovor Sinđelić Saše sa agentima GRU-a u više navrata, a između ostalog i razgovor u komagenti GRU-a naređuju Sinđeliću da likvidira Velimirović Mirka i tadašnjeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića. Taj razgovor sam, takođe, preslušao u Vašoj kancelariji u Vašem prisustvu, kada ste i kazali da ćete ga dostavili, a opet nijeste ni to uradili", naveo je Katnić u pismu.

Katnićevo pismo Nenadiću prenosimo u cjelosti:

Povodom Vašeg akta Mp.br.103/20 od 27.10.2020.godine kojim ste dostavili prepis službene beleške o obaveštenju prikupljenom od građanina Mirka Velimirovića Str-pov.258/20 od 23.10.2020.godine, kao Glavni specijalni tužilac Crne Gore cijenim da ste se, ometajući dokazivanje, grubo umiješali u krivični predmet koji se vodi pred nadležnim državnim organima Crne Gore, a u kom predmetu je sproveden izviđaj kako u Crnoj Gori tako i u Republici Srbiji.

Naime, predmetni krivični postupak zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a Krivičnog zakonika Crne Gore, krivičnog djela terorizam u pokušaju iz čl.447 st.1 u vezi čl.20 Krivičnog zakonika Crne Gore, i drugih krivičnih djela, u Republici Srbiji je sproveden u izviđajnoj fazi samostalno, a kasnije i po zahtjevima za pružanje međunarodne pomoći koji su upućeni od strane Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore.

U Crnoj Gori je u cjelosti sproveden krivični postupak u kome je donijeta prvostepena osuđujuća presuda za sva okrivljena lica, a trenutno se nalazi u fazi žalbenog postupka pred Apelacionim sudom Crne Gore. Napominjem, a to ću kasnije i elaborirati, da ste tokom faze istrage odbili da preuzmete krivično gonjenje u odnosu na državljane Republike Srbije Bogićević Predraga i Ristić Nemanju, a istovremeno ste odbili da ove okrivljene izručite radi sprovođenja krivičnog postupka u Crnoj Gori.

Vaš posljednji postupak uzimanja obavještenja u svojstvu građanina od pravnosnažno osuđenog Velimirović Mirka u krivičnom postupku „terorizam u pokušaju“ predstavlja presedan koji jasno pokazuje namjeru miješanja u krivični postupak koji se vodi pred nadležnim sudom druge države, i to u odnosu na ovaj postupak nije usamljeni slučaj.

Trebali ste saslušati Velimirovića

U konkretnom slučaju mogli ste da saslušate Velimirović Mirka na okolnosti postojanja osnova ili osnovane sumnje da je neko lice, uključujući i Glavnog specijalnog tužioca, izvršilo krivično djelo, ali nijeste mogli prikupljati obavještenja na okolnosti izvršenja krivičnih djela za koja je ovo lice već pravnosnažno osuđeno.

Ovo iz razloga jer je u vezi te krivično pravne stvari, o kojoj se Velimirović Mirko izjašnjavao pred Vašim zamjenikom Jovicom Jovanovićem, već sproveden izviđaj, istraga, sproveden je glavni pretres nakon kojeg je Viši sud u Podgorici donio prvostepenu presudu, a u toku je i postupak po žalbi pred Apelacionim sudom.

Iz sadržine službene zabilješke proizilazi da je ista sačinjena tendenciozno, radi postizanja nekoliko ciljeva, ali prije ukazivanja na te ciljeve podsjećam Vas na sljedeće: - Državni organi Republike Srbije, a prije svega Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal je bilo dužno da spriječi djelovanje kriminalne organizacije u pravcu realizacije kriminalnog plana vršenjem krivičnog djela terorizma, a u vezi događaja iz 2016.godine, te da u tom postupku osujeti sve radnje pripadnika kriminalne organizacije, kako državljana Republike Srbije tako i državljana drugih zemalja koji su djelovali sa vaše teritorije, a u pravcu ostvarivanja bilo kog elementa krivičnog djela terorizam na teritoriji Crne Gore, posebno jer ste o svim događajima i licima bili obaviješteni, imajući u vidu da su kako prema pripadnicima tako i prema organizatorima kriminalne organizacije sprovođene mjere tajnog nadzora.

Na ovo Vas prije svega obavezuju unutrašnji zakoni Republike Srbije, prije svega i međunarodni propisi o borbi protiv terorizma; - Kako Vam je sve bilo poznato, a na osnovu mjera tajnog nadzora koje su sprovodili državni organi Republike Srbije, i rezultata krivičnog postupka koji je vođen u Crnoj Gori, bili ste dužni, a to nijeste uradili, da nakon što su određeni organi Republike Srbije, i djelovi Bezbjedonosno informativne agencije Republike Srbije djelovali na ometanju dokazivanja, a ovo se odnosi prevashodno na postupanje prema Sinđelić Saši – svjedoku saradniku u predmetnom krivičnom postupku, da preduzmete mjere u cilju gonjenja tih lica i sprečavanja djelovanja pripadnika kriminalne organizacije koji su očigledno ostali 3 namjerno neidentifikovani od strane vaših državnih organa.

Ometanje dokazivanja i preko TV-a

Konkretno, ukoliko nijeste upućeni(a ne vjerujem da niste), upućujem Vas da su za ometanje dokazivanja u odnosu na svjedoka saradnika Sinđelić Sašu korišćeni i mediji – TV „Happy“ kada je Sinđelić intervju davao po uputstvima, kontrolom i nadzorom službenika Bezbjedonosno informativne agencije Republike Srbije. - Konačno, bili ste dužni, a opet nijeste ništa preduzeli, da kada Vam se obratio Velimirović Mirko, koji se nalazi na izdržavanju kazne zatvora u KPZ Ćuprija i kada Vam je bilo jasno iz njegovog iskaza da je isti instruiran od strane drugih lica na davanje ovakvih obavještenja, da otvorite izviđaj u pravcu otkrivanja identiteta izvršilaca teških krivičnih djela protiv službene dužnosti i krivičnih djela protiv pravosudnih organa.

Da Vas podsjetim, ukoliko ste zaboravili, a vjerujem da nijeste, Sinđelić Saša je bio pod mjerama tajnog nadzora koje je sprovodila Bezbjedonosno informativna agencija Republike Srbije, te je pod kontrolom te iste Agencije i odlazio u Rusiju gdje je došao do identiteta organizatora ove kriminalne organizacije, a kasnije, opet u vrijeme trajanja mjera tajnog nadzora pod kontrolom službenika BIA-e pribavio i materijalne dokaze – biološki materijal koji potiče od organizatora ove kriminalne organizacije, a koji je izuzet iz hotelskih soba gdje su oni boravili, a radi se o agentima GRU-a, koje dokaze i posjedujete i koji sam ja lično vidio u Vašoj kancelariji u Vašem prisustvu.

Takođe, podsjećam Vas da je preduzimanjem mjera tajnog nadzora od strane BIA Republike Srbije, sniman razgovor Sinđelić Saše sa agentima GRU-a u više navrata, a između ostalog i razgovor u kom agenti GRU-a naređuju Sinđeliću da likvidira Velimirović Mirka i tadašnjeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića.

Taj razgovor sam, takođe, preslušao u Vašoj kancelariji u Vašem prisustvu, kada ste i kazali da ćete ga dostavili, a opet nijeste ni to uradili. Takođe, podsjećanja radi, zajedno smo preslušali i razgovor u kome se dogovara nabavka pušaka koje je trebalo prebaciti u Crnu Goru, a o čemu su Vas obavijestili državni organi Crne Gore.

Isto tako podsjećanja radi primjenom mjera tajnog nadzora koje ste preduzimali dokumentovani su i sastanci Sinđelić Saše sa agentima GRU-a na Kalemegdanu. Podsjećam Vas da su ove slike obišle čitav svijet i objavljene su u svim vodećim svjetskim medijima.

Te snimke koji su pribavljeni na zakonit način primjenom mjera tajnog nadzora nijeste dostavili, ali ste ih zato, uključujući i presretnute razgovore predali Patruševu uz obećanje da ih nećete predati državnim organima Crne Gore.

Vučić javno govorio o dokazima, neću Vam dozvoliti da moj "obraz" bacite pod noge

Podsjetiću Vas da ste prije toga sve dokaze, koji su očigledno dostavljani svima osim državnim organima Crne Gore radi sprovođenja krivičnog postupka, dostavili i tadašnjem predsjedniku Vlade Republike Srbije Aleksandru Vučiću, koji je javno govorio o sadržini tih dokaza, navodeći da neće dozvoliti da u Vladi Republike Srbije sjedi bilo ko ko bi učestvovao u izvršenju krivičnih djela ili u pripremanju ubistva stranih zvaničnika, da su o svemu prikupljeni nepobitni materijalni dokazi, da je tadašnji predsjednik Vlade Crne Gore svakodnevno praćen i da su ti podaci dostavljani drugim licima u cilju preduzimanja daljih akcija, te da je tadašnji predsjednik Vlade Crne Gore praćen najsavremenim uređajima, te da nadležni organi Republike Srbije imaju sve dokumentovano sa fotografijama, snimcima i direktnim priznanjima.

Sada hoću da Vam saopštim zašto Vam se na ovaj način obraćam. Vaš predsjednik Aleksandar Vučić je pominjao oči i uši, da je sve vidio i čuo, ali nije pominjao obraz, pa ste Vi sebi dali za pravo da moj „obraz“ bacite pod noge. To Vam ne mogu i neću dozvoliti.

Kao što sam i naveo u vezi ciljeva koje ste pokušali da realizujete prije saslušanja Velimirović Mirka, Vaš prvi cilj je bio da stvorite situaciju da se dokazi pribavljeni na zakonit način, svjedočki iskaz Mirka Velimirovića prikaže kao iskaz dat uz prisilu i obmanu, te da kao takav dokaz nije podoban da se na njemu zasnuje presuda.

Vaš zamjenik probranim bezobrazlukom uvodi ime „Dejan“ u postupak

Pojašnjenja radi, Vaš zamjenik se pravi nevješt kao da mu nije poznato da Glavni specijalni tužilac Crne Gore ne vodi predkrivični postupak, te po prvi put probranim bezobrazlukom uvodi ime „Dejan“ u postupak koji je pod prijetnjom života Velimirovića natjerao da se javi u policiju, mada Vam je to dobro poznato, da je direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore u to vrijeme, a i danas, Dejan Peruničić, pa bi na ovaj način da i njega uvedete u ovu priču.

Takođe, kao nevješti i neiskusni tužilac, kroz usta građanina Velimirović Mirka, navodi istog da kaže da je Velimirović odbio Sinđelića i da nije kupio puške za novac koji mu je Sinđelić predao, već da ga je na to podstrekao Milivoje Katnić (čime bi Milivoje Katnić podstrekavao Velimirovića na izvršenje krivičnog djela). Nasuprot tome Velimirović Mirko je u svom prvom dolasku u policiju Crne Gore iznio sve činjenice, a koje je ponavljao do okončanja glavnog pretresa.

Zašto Vam ovo kao Glavni specijalni tužilac Crne Gore stavljam na teret? Zato što Vam je sve poznato iz mjera tajnog nadzora koje posjedujete i zato što Vam ovakvo postupanje antifašistička Srbija neće nikada oprostiti. Sve ovo činite, a ne znate što činite, da bi izdejstvovali ukidanje prvostepene presude koja se sada nalazi pred Apelacionim sudom u ispitivanju po žalbenom postupku.

Da bi ojačali prethodno kroz zadati iskaz Velimirovića, da je Glavni specijalni tužilac Crne Gore njemu – 5 Velimiroviću davao sugestije šta treba da izjavi kao okrivljeni, a prije svega da treba da optuži Andriju Mandića, Milana Kneževića i Demokratski front, namjerno – zlonamjerno zaboravljate da je u ovom krivičnom predmetu Velimirović po svojoj volji u skladu sa odredbom čl.401a st.4 u vezi st.2 a sve u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore otkrio i doprinio otkrivanju kriminalne organizacije čijim pripadnicima i organizatorima se sudilo pred Višim sudom u Podgorici.

Velimirović je nakon što je pravnosnažno osuđen pred tim istim sudom i svjedočio nakon što je pozvan kao svjedok i gdje je saslušavan u periodu od 08.02.2018.godine do 01.03.2018.godine, za koje vrijeme je po svom nahođenju dolazio i odlazio iz Crne Gore, i to ukupno osam puta, pa je iznenađujuće, zašto ga Vaš zamjenik ne upita, iako na to nije imao pravo kao ni da ga ispituje na okolnosti na koje ga je ispitivao, kako je to na njega vršen pritisak šta će reći pred sudom kada je slobodno napuštao teritoriju Crne Gore u vrijeme davanja svjedočkog iskaza na glavnom pretresu.

Da ga slučajno na teritoriji Srbije Glavni specijalni tužilac nije podučavao šta će reći na glavnom pretresu?

Niti je to radio niti je mogao da radi, već su to radili isti oni pripadnici Bezbjedonosno informativne agentcije, koji su i do tada „vodili brigu“ o prikupljanju svih dokaza u ovoj krivično pravnoj stvari.

Zaboravljate isto tako da ste Vi u fazi izviđaja koji ste vodili, a i po zamolnicama Glavnog specijalnog tužioca Crne Gore, pribavljali i pribavili dokaze o krivici Knežević Milana i Mandić Andrije za krivično djelo za koje su prvostepenom presudom i oglašeni krivim.

Izručili ste Sinđelića, saslušavali Nikića

Vi ste Sinđelić Sašu izručili državnim organima Crne Gore, Vi ste saslušavali Nikić Slavka, pukovnika policije Srbije na osnovu čijeg iskaza je i donešene naredba o proširenju istrage za optužene Mandić Andriju i Knežević Milana i Vi ste dostavili i druge dokaze.

Podsjećanja radi i Nikić Slavko je na volšeban način promijenio svoj iskaz na glavnom pretresu pred Višim sudom u Podgorici kada je video linkom i saslušavan, pa Vas pitam da li ste slučajno i od ovog građanina prikupljali obavještenja na okolnosti da li je i ako jeste ko na njega uticao da promijeni iskaz ili da li ga je neko instruirao kako da da iskaz samo pred Vašim Zamjenikom, kada je taj isti svjedok zahtijevao da njegovom saslušanju ne prisustvuje specijalni tužilac iz Crne Gore. Interesantno, obavještenja na ove okolnosti nijeste se potrudili da uzmete, niti da utvrdite ko je na Nikić Slavka uticao u Republici Srbiji da promijeni iskaz.

Nesporno da sudska praksa poznaje situacije da neki svjedok u krivičnom postupku promijeni svoj iskaz, ali je zaista za Ginisovu knjigu rekorda da tri svjedoka u Republici Srbiji, a koji su Vama dobro poznati - Sinđelić, Velimirović i Nikić Slavko, u Srbiji promijene svjedočke iskaze, i to u vrijeme kada je prvostepeni postupak bio u završnoj fazi ili je okončan. 6 Konačno, priznajem da je moja slabost, i teško mi je povjerovati u očigledno istinu da je čovjek koji se nalazi na funkciji Specijalnog tužioca za organizovani kriminal Republike Srbije prihvatio da saslušava u svojstvu građanina Velimirović Mirka koji se nalazi u KPZ Ćuprija, te da on može imati saznanja o ugrožavanju života lica i bezbjednosti države Srbije, te da taj zapisnik tako označava.

Priznajem i slabost i ne mogu da prihvatim da osoba Vašeg profesionalnog iskustva može sebi da dozvoli da se u instituciji kakva je Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal Republike Srbije u svojstvu građanina saslušava Velimirović Mirko na okolnosti kupovine pušaka i da očekujete da će ovo lice govoriti istinu i sebe dovesti u situaciju da odgovara za kvalifikovani oblik krivičnog djela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz čl.348 Krivičnog zakonika Republike Srbije za koje je zaprijećena kazna zatvora u trajanju od dvije do dvanaest godina, u situaciji kada je za krivično djelo iz istog člana kada mu je pronađena mala količina oružja iz osnovnog oblika ovog krivičnog djela osuđen na kaznu zatvora.

Dikić je priznao dio radnji koje su mu stavljene na teret

Ali da krenemo iz početka. S obzirom na Vašu iznenađujuću neupućenost, iako ste dobro upućeni u sve, ukazujem Vam na sljedeće: Pribavite spise predmeta Osnovnog javnog tužilaštva iz Niša formirane protiv NN lica zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti iz čl.138 st.1 Krivičnog zakonika Republike Srbije iz februara 2018.godine, te ćete u tim spisima naći da je kćerki optuženog Dikić Bratislava prijećeno od strane nepoznatog muškarca koji je oštećenu Dikić Kristinu na ulici uhvatio za kapuljaču, povukao nazad i kazao joj „vidi dijete, kaži svom ocu da pazi šta priča na suđenju, da vas sve ne pobijem“.

U tim danima, u toku glavnog pretresa optuženi Dikić Bratislav je priznao dio radnji koje su mu stavljene na teret, što je očigledno bilo veoma loše po kriminalnu organizaciju, pa mu je i od strane odbrane – advokata prijećeno riječima „pazi šta pričaš“, što je konstatovano na zapisniku Višeg suda u Podgorici Ks.br.14/17 od 26.01.2018.godine. Pored ovoga porodici okrivljenog je prijećeno, kao što je naprijed i navedeno, pa njegova porodica ovaj događaj nije prijavila državnim organima Republike Srbije, pa ni Vama kao nespornom autoritetu po funkciji koju obavljate, jer ih je bilo strah, već su to prijavili državnim organima Crne Gore koji su preduzeli sve neophodne radnje, a preko državnih organa Republike Srbije, da se porodica jednog od optuženih zaštiti. Jasno je da je pritisak na ovog optuženog da ne iznosi svoju odbranu u pravcu priznanja izvršenja krivičnog djela vršen u Srbiji od strane pripadnika službi bezbjednosti Republike Srbije.

Kao što sam i naveo u pogledu prijetnji, straha, uticaja i podučavanja svjedoka da izmijene svjedočke iskaze u ovom krivičnom predmetu u vezi 7 sa Nikić Slavkom imate u Vašem posjedu i iskaz ovog svjedoka koji je dao pred Vašim zamjenikom u fazi istrage i iskaz koji je dao putem video linka na glavnom pretresu pred Višim sudom u Podgorici. Morate se složiti, voljno ili nevoljno, da Nikić Slavko nije dolazio u Crnu Goru, da nije bilo komunikacije između specijalnih tužilaca Crne Gore i ovog svjedoka, da je ovaj svjedok promijenio iskaz. Ko je uticao na njega? Određena grupa ljudi čiji je interes bio da epilog u ovoj krivično pravnoj stvari ne bude osuđujuća presuda za optužene Mandić Andriju i Knežević Milana.

Sinđelić Saša, pred Višim sudom u Podgorici je svjedočio više mjeseci i bio izložen pitanjima od strane odbrane, koja su često bila ponižavajuća za svjedoka saradnika, pa ipak Sinđelić je tokom čitavog tog perioda, kako je to na kraju našao i sud, svjedočio istinu. Po sopstvenom izboru nakon toga vratio se u Srbiju. Ista grupa ljudi čiji je interes opovrgavanje iskaza ovog svjedoka saradnika uređuje da Sinđelić gostuje u emisiji na TV „Happy“, u pratnji tih ljudi – pripadnika BIA-e.

Sinđeliću je u Srbiji neko prijetio

Najinteresantnije od svega, a što je činjenice, taj isti Sinđelić Saša bježi iz Srbije u Crnu Goru i traži azil, potpuno svjestan da će biti izručen Hrvatskoj. Da Vam pomognem da izvučete zaključak, neko je tom Sinđelić Saši, državljaninu Republike Srbije u Srbiji prijetio na taj način da je morao da pobjegne. Prije toga na njega je vršen toliki pritisak da je morao ponovo da bude pod mjerama tajnog nadzora i da ponovo pod tim mjerama tajnog nadzora govori o događajima u Crnoj Gori.

Morate se zapitati kako su to nad istim licem sa razlikom od skoro tri godine primjenjivane mjere tajnog nadzora za isti krivično pravni događaj. Očigledno da je nekom bilo potrebno da Sinđelić u navodnim mjerama tajnog nadzora svojim „prijateljima“ ispriča šta se događalo to u Crnoj Gori.

Ti snimci preduzetih mjera tajnog nadzora su od strane Višeg javnog tužilaštva u Smederevu dostavljeni 14.01.2020.godine, ali ti isti snimci su od strane odbrane okrivljenih Mandić Andrije i Knežević Milana pokušani da budu dostavljeni u završnim riječima glavnog pretresa.

Pitam Vas kao rukovodioca Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal, ko je advokatima predao te snimke nepun mjesec dana nakon njihovog nastanka? Jeste li istraživali to. Da li to znate? Upućujem Vas da od Višeg javnog tužilaštva u Smederevu zatražite dopis Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore Kt-S br.271/16 od 03.02.2020.godine pa ćete vidjeti da je Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore ukazalo na koji način su „mjere tajnog nadzora“ nastale.

Da Vam pojasnim, mjere su nastale uz puno znanje Sinđelić Saše na koga su službenici Bezbjedonosno informativne agencije Republike Srbije vršili pritisak, prijetili mu, podučavali ga i zahtijevali od njega da učestvuje u toj 8 farsi te da prije snimanja tih kafanskih razgovora i da čuveni intervju na TV „Happy“.

Dokaz za to je iskaz Sinđelić Saše dat u svojstvu svjedoka pred Specijalnim državnim tužilaštvom na zapisniku Ktr-S 159/19 od 22.06.2019.godine. U tom iskazu svjedok detaljno opisuje šta su mu službenice BIA-e radili u Srbiji, kako je bio izložen torturama, a Vi i Tužilaštvo Srbije o tome ćutite, iako smo tražili razmjenu dokaza o svim činjenicama u vezi sa postupanjem prema Sinđelić Saši.

Opet da ne biste bili u zabludi, ili da Vas ne bi pogrešno informisali i obavijestili, postoji i pismo Sinđelić Saše, koje je dato advokatu u Republici Srbiji Nadi Mitrović Rakić iz Smedereva, u kome Sinđelić navodi da će svaka izmjena njegovog iskaza koji je dao pred Višim sudom u Podgorici biti produkt prijetnji po njegovu i bezbjednost njegove porodice.

To pismo je sačinjeno od strane Sinđelića 20.02.2019.godine, dakle prije preduzimanja „mjera tajnog nadzora“ nad njim i njegovog bjekstva u Crnu Goru. Moraćete priznati da Glavni specijalni tužilac Crne Gore nije mogao na Sinđelića uticati da sastavi ovo pismo, ako je već bio pod mjerama tajnog nadzora i praćen od strane službenika Bezbjedonosno informativne agencije Repubile Srbije, već da je to produkt njegove volje i želje da ostane pri istim navodima koje je saopštio pred Višim sudom u Podgorici.

Iako, sigurno nećete prihvatiti ništa od naprijed navedenog, da Vas upoznam, možete i pročitati i pismo Sinđelić Saše, koje je napisao za vrijeme boravka u ekstradicionom pritvoru, dok je čekao izručenje,u kom objašnjava djelovanje službenika BIA-e i njihove metode, a koje su očigledno primijenjene i na Velimirović Mirka.

Službenici BIA-e izvršili i dalje vrše najteža krivična djela

Upoznajte se i sa ovim pismom, možda nađete, a ja tvrdim da je ima, osnovanu sumnju da su službenici BIA-e koji su navedeni u pismima i u svjedočkom iskazu Sinđelić Saše izvršili i dalje vrše najteža krivična djela protiv službene dužnosti i pravosuđa.

Takođe, ne zaboravite i da utvrdite ko to iz tužilačke organizacije Republike Srbije daje advokatima mjere tajnog nadzora, jer znamo da i to predstavlja krivično djelo. Potrudite se da u Vašoj kući pronađete izvršioce krivičnih djela. Neće Vam biti teško.

Ako Vam i to nije dovoljno razmotrite detaljno obavještenja koja ste prikupili, odnosno koja su Vam servirana od strane Velimirović Mirka.

Imate listinge komunikacija Velimirović Mirka sa njegovih telefona, nama ste ih dostavili kao dokaz u krivičnom postupku. Iz njih ćete vidjeti da Velimirović Mirko kada je došao da prijavi svoja saznanja u policiji Crne Gore, nije nikoga zvao da se nađe sa njim u Crnoj Gori, a ponajmanje nekog Dejana.

Imate i evidenciju prelaska državnih granica za Velimirović Mirka pa ćete da vidite da je u periodu od 07.02.2018.godine do 01.03.2018.godine(to je vrijeme kada je Velimirović svjedočio na glavnom 9 pretresu) više puta izlazio iz Crne Gore i išao u Republiku Srbiju, pa sigurno Glavni specijalni tužilac nije išao sa njim da ga u Srbiji instruira šta će da govori.

Konačno ako je tačno to što je Vama dao kao obavještenje u svojstvu građanina, zašto ga nijeste pitali od koga ga je bilo strah u Srbiji. Odgovor je - od službenika BIA-e, pripadnika kriminalne organizacije koje „nijeste“ identifikovali već su nastavili da operišu sve ovo vrijeme.

Na zapisniku Ktr-S br.50/17 od 03.04.2017.godine gle čuda, ali ne velikog, i Velimirović bježi iz Srbije i dolazi opet u Crnu Goru gdje je „maltretiran, prisiljavan i poučavan“ šta će da priča, pa je u tom iskazu opisao razloge zašto je, na koji način, kako i pod kojim okolnostima potpisao izjavu kod advokata Zorana Janjićijevića i koja je ovjerena 16.01.2017.g. pred Osnovnim sudom u Novom Pazaru pod brojem OV I br.526/2017, da je od njega traženo da u tu izjavu bude unešeno da ne poznaje Dikić Bratislava i da on sa tim nema nikakve veze, te je traženo da u izjavu unese da ne poznaje ni Sinđelić Sašu.

Navodi da je sve to uradio iz straha za svoju bezbjednost. Velimirović Mirko ponovo dolazi u Crnu Goru u julu 2017.godine, kada ponovo biva saslušan u svojstvu svjedoka, na zapisniku Ktr-S br.155/17 od 07.07.2017.godine te u tom iskazu, a povodom izjave data kod advokata Zorana Janjićijevića i koja je ovjerena 16.01.2017.godine pred Osnovnim sudom u Novom Pazaru pod brojem OV I br.526/2017.

U bitnom Velimirović navodi da ga je bilo strah, da je primijetio njemu nepoznate ljude da mu obilaze kuću, da se plašio od ljudi iz Niša i drugih osoba protiv kojih se vodi postupak u Crnoj Gori za krivično djelo terorizam u pokušaju.

Dalje navodi da je od advokata tražio da stupi u kontakt sa licima koja su u krivičnom postupku, te je i ovaj stupio u kontakt sa tadašnjim advokatima optuženog Dikić Bratislava, sam sastavio izjavu koju je Velimirović Mirko i potpisao ne čitajući je.

U istoj toj izjavi svjedok Velimirović Mirko navodi da je u krivičnom postupku u Crnoj Gori govorio istinu, da je došao sam u crnogorsku policiju, da ga tamo niko nije poslao, te da je sve u vezi sa njegovom osudom koja se tiče oružja istinito i tačno.

Ovaj svjedok navodi da se bojao za bezbjednost svoje porodice i da su nakon davanja izjave pred advokatom sve prijetnje i obilasci kuće od strane nepoznatih ljudi prestali.

Velimirović Mirko pred Vašim zamjenikom navodi da su njegove izjave bile unaprijed pripremljene u Specijalnom državnom tužilaštvu i da ih je on samo potpisivao.

Upravo ovo je jedan od ciljeva o kojima Vam govorim, ali zaboravljate da je Velimirović Mirko uvjek saslušavan uz primjenu audio video tehničkih uređaja, te ćete vidjeti da Velimirović sam iznosi svoje svjedočenje tokom kog niti plače, niti ispoljava strah.

Jasno je da se u Crnoj Gori osjećao sigurno i van svake opasnosti. Takođe, iako sam siguran da ste već u posjedu istih, dostavljam Vam i zapisnike (audio 10 video snimke) svjedočenja Velimirović Mirka pred Višim sudom u Podgorici, iz kojih možete vidjeti način na koji je Velimirović svjedočio.

Koliko je Glavni specijalni tužilac vršio pritisak na Velimirovića i podučavao ga šta da kaže, najbolje ćete vidjeti iz snimka intervjua koji je Velimirović Mirko dao u svojoj kući u Brnjaku novinaru radi pripreme dokumentarnog filma „Zavjera“ Šemsudina Radončića, koji je prikazan na festivalu dokumentarnog filma u Sarajevu, a čije izvode Vam dostavljam i koji su objavljeni na internetu.

Sigurno mu tada niko nije šaptao šta će da kaže, niti ga podučavao o tome, a vidjećete i sami da je Velimirović u cjelosti ponovio svoj iskaz dat na glavnom pretresu pred Višim sudom u Podgorici, posebno u pogledu oružja i njegove nabavke. Konačno Velimirović Mirko je presudom Višeg suda u Podgorici Kvs.br.149/16 od 07.12.2016.godine oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.4 u vezi st.2 a sve u vezi st.1 KZ CG, u kom postupku je priznao da je nabavio oružje za potrebe kriminalne organizacije.

Iz svega iznijetog veoma jasno proizilazi da su prema svim svjedocima u ovoj krivično pravnoj stvari službenici BIA-e, uz pomoć i zajedno sa pojedincima iz tužilaštva Republike Srbije, na sve moguće načine zloupotrebom svojih službenih položaja, nastojali da drugim licima pribave korist, pri čemu su djelovali po prethodnom dogovoru i prethodno prihvaćenom kriminalnom planu kao pripadnici kriminalne organizacije, a sve u cilju da optuženima Knežević Milanu, Mandić Andriji, Dikić Bratislavu pribave korist u vidu izbjegavanja krivično pravne odgovornosti za učinjena krivična djela.

Na označeni način osnovano su sumnjivi da su izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz čl.357 Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Sve naprijed navedeno nesporno ukazuje da postoji osnovana sumnja da su pojedini pripadnici ove kriminalne organizacije svojim radnjama ostvarili sva bitna obilježja bića krivičnog djela sprečavanje i ometanje dokazivanja iz čl.336 Krivičnog zakonika Republike Srbije, a drugi pripadnici ove kriminalne organizacije, službenici Bezbjedonosno informativne Agencije Republike Srbije i službenici Višeg javnog tužilaštva u Smederevu i krivično djelo neovlašćeno prisluškivanje i snimanje iz čl.143 st.3 u vezi st.2 Krivičnog zakonika Republike Srbije, s obzirom na to da nije sporno da su nepozvanim licima – braniocima, advokatima Miroju Jovanoviću i Dušanu Radosavljeviću predali mjere tajnog nadzora koje su sprovođene nad Sinđelić Sašom i na taj način im omogućili da se upoznaju sa sadržajem istih, a imajući u vidu da su predmetne mjere tajnog nadzora protivzakonito sprovođene uz puno znanje Sinđelić Saše, kao lica prema kome se primjenjuju mjere tajnog nadzora.

Samim tim predmetne mjere tajnog nadzora su nezakonite, a lice je neovlašćeno prisluškivano 11 Obavještenja koja ste prikupili su posljedica izvršenja krivičnog djela iznuđivanje iskaza iz čl.136 KZ RS a koji iskaz je iznuđen od strane službenih lica u vršenju službene dužnosti – pripadnika BIA-e, koji su uz upotrebu prijetnje, a što se vidi iz samog stanja Velimirović Mirka, da je isti više nego uplašen i na granici nervnog rastrojstva zbog bezbjednosti svoje porodice, te je prinuđen prvo da zatraži da bude navodno hitno saslušan od Vaše strane, a potom je i dao iznuđen i unaprijed pripremljen iskaz.

S obzirom na navedeno, a imajući u vidu brojne dokaze koje Vam uz ovaj odgovor dostavljamo, nadam se da ćete ovoga puta postupiti profesionalno i da ćete u skladu sa zakonima Republike Srbije, i prije svega tužilačkom etikom koju ste do sada zanemarili, pokrenuti postupak utvrđivanja krivičn e odgovornosti prema licima koja su izvršila najteža krivična djela kako je to i navedeno.

Bonus video: