REAGOVANJE PREDSJEDNIKA ODBORA DIREKTORA ŽICG

Kalač: Pozdravljam rad tužilaštva, i ja insistiram da se sve temeljno ispita

Postoje već nekoliko godina predate krivične prijave državnom tužilaštvu i prije nego što sam imenovan kao član Odbora, za nezakonito poslovanje i vjerujem da će biti procesuirane

10830 pregleda 41 reakcija 19 komentar(a)
"Kolektivnim ugovorom zarada svim zaposlenim povećana, osim rukovodećem kadru: Safet Kalač, Foto: Boris Pejović
"Kolektivnim ugovorom zarada svim zaposlenim povećana, osim rukovodećem kadru: Safet Kalač, Foto: Boris Pejović

Na tekst objavljen u “Vijestima” 9. decembra pod naslovom “Tužilaštvo istražuje rad Željezničke infrastrukture” i na portalu pod naslovom ‘’Katnić češlja Željezničku infrastrukturu”, reagovao je predsjednik Odbora direktora te državne kompanije Safet Kalač, navodeći da demantuje u svoje ime i ispred Odbora.

“Vijesti” prenose reagovanje u cjelosti, a Kalaču je ukazano da se većina njegovog demantija odnosi na odgovore za tekst koji još nije objavljen i za koji su mu poslata pitanja, a da je u skladu sa Zakonom o medijima onaj dio reagovanja koji se odnosi na već objavljeni tekst.

“Novinski članak koji ste objavili u “Vijestima” 9. decembra na strani 6. i 7, minimum je zahtijevao, od jako dobrih novinara kao što su potpisnici ovog teksta, provjeru tačnosti dobijenih “informacija”, odnosno kredibilitet izvora, pa makar upućenim pozivom na broj telefona osobi o kojoj pišete, da bi bar moglo stajati “na uporne pozive novinara do objavljivanja ovog članka, taj i taj nije odgovarao”. Međutim, Vaš novinarski kodeks podrazumijeva da uputite pitanja na koja bi ste dobili odgovore kako bi informacija bila kvalitetna, blagovremena, tačna i ispravna, što u ovom slučaju pokazuje da Vaš izvor informacija to ni najmanje nije.

S obzirom na to da kažu da prosuto perje niko nije sakupio, ne bih trebao ni pokušavati, ali mi ne dozvoljavaju: moje ljudsko dostojanstvo, odgovorna funkcija koju čestito, savjesno i odgovorno obavljam i moje obrazovanje doktora ekonomskih nauka, kao ni mnogobrojni pozivi radnika, na čelu sa predsjednicima oba reprezentativna sindikata koji su najblaže rečeno, kao i ja, zgroženi objavljenim neistinama i koji su izjavili da uživam njihovu punu i bezrezervnu podršku, kao čovjek koji doprinosi boljitku ovog društva. Pa da počnem!

O bivšem direktoru (Čurčiću), prije dolaska u ŽICG, ja ne bih trošio riječi, znaju sve radnici njegovih privatnih i o tome postoji hrpa novinskih članaka... Sa svojim smijenjenim saradnicima/saradnicama želi iskoristiti sadašnji momenat radi plasiranja neistina i predstaviti se kao žrtva.

foto: Luka Zeković

Svako ko je nanio štetu firmi treba da odgovara

Pozdravljam sve aktivnosti državnog tužilaštva i temeljno ispitivanje kompletne knjigovodstvene dokumentacije i na tome insistiram, i to za duži period i za svako odgovorno lice koje je svojim činjenjem ili nečinjenjem nanio štetu ovom društvu i široj zajednici, treba da odgovara. (Jer, postoje već nekoliko godina predate krivične prijave državnom tužilaštvu i prije nego što sam ja imenovan kao član OD-a, za nezakonito poslovanje i vjerujem da će biti procesuirane).

Ja sam sebi postavio zadatak, i nadam se isti i ostvario, sa ostalim članovima Odbora direktora, a u cilju unapređenja poslovanja ŽICG, da smanjimo gubitak, smanjimo broj zaposlenih za 71, izvršimo popis imovine - vlasništvo države (ŽICG), izvršimo popis zaliha robe, repromaterijala, rezernih djelova, opreme, tekućih investicija, obrtnih sredstava, riješimo sva sporna potraživanja zaposlenih za period 2008-2018. godine, da smanjimo obaveze društva prema dobavljačima, zaposlenima, po osnovu kratkoročnih kredita, nabavke neophodne opreme i rezervnih djelova kako bi se povećala bezbjednost željezničkog saobraćaja, uradimo i usvojimo sva interna akta ovog društva koja su osnov za zakonito poslovanje i to na predlog izvršnog direktora, a u skladu sa Statutom, a koju su radile komisije koje je bivši izvršni direktor (ID) formirao i na koje sad on isti ima primjedbe, što je čudno, ili možda zaboravlja šta je predložio, šta je usvojeno i šta se primenjuje ili je tražio manipulativni prostor radi zaštite ličnih interesa i interesa još par saradnika, koji su pored redovne zarade primali i naknade za „ostvarene“ prekovremene sate, zato je i smijenjen.

Ono što je važno, jeste da sam uskratio pravo pojedincima i bivšem izvršnom direktoru i njegovim saradnicima/cama da nanose štetu ovom društvu donošenjem loših odluka i njihovu implementaciju, njihove protivzakonite radnje na štetu ovog društva o čemu su blagovremeno informisani nadležni državni organi i o čemu će biti dodatno informisani kako bi se utvrdila prava istina. Na koji način sam, priznajem stekao značajan broj neprijatelja, koji na ovaj način služeći se lažima, pokušavaju produžiti radni vijek na državnim jaslama. Dok su oni pred osnovnim sudom u Podgorici izgubili spor, koji su povodom smjena pokrenuli.

Kalač
Kalačfoto: Boris Pejović

Ne vidim ništa sporno

Što se tiče pitanja, kada su formirani Sektori, ništa ne vidim sporno, jer je organizaciju i sistematizaciju upravo radila komisija koju je bivši ID formirao i istu je on predložio OD na usvajanje, o čemu on govori, da li se on sjeća šta je radio, govorio i na šta liče ove kontradiktornosti čovjeka koji je htio da upravlja jednom velikom i uglednom kompanijom u državi.

Što se tiče naknada oko isplata putnih troškova na ime predsjednika Odbora, isti su isplaćeni samo kada je predsjednik dolazio na sjednice ili zbog sastanaka na kojima su se donosili zaključci u interesu ovoga društva i ti troškovi su ispod nivoa stvarnih troškova, što se može utvrditi uvidom u knjigovodstvenu dokumentaciju, sa prebivalištem u Rožajama. I brojke o troškovima reprezentacije govore u prilog tome ko je razmišljao u interesu kompanije, a ko u svom ličnom, odnosno troškovi bivšeg izvršnog direktora reprezentacije su 272,34% veći za dvije godine, u odnosu troškove kompletnog Odbora direktora za 3 godine.

Što se tiče zaposlenja sina sekretara društva, ni tu nema ništa sporno iz razloga što je društvo imalo sistematizovano radno mjesto i imalo potrebu za jednog radnika tog profila i to je urađeno na predlog ID-a društva, o čemu postoji prijedlog u pisanoj formi.

Što se tiče iznosa isplaćenog B. Milutinović sudskim putem u periodu 2008-2018. godine podatak možete dobiti kada presude budu pravosnažne, dok se potraživanja odnose na naznačeni period, a čiji su to propusti, utvrdiće nadležni državni organi - Osnovni sud.

Sredstva koja su isplaćena zaposlenima na ime otpremnina za raskid radnog odnosa po sporazumu, ako ispunjava jedan od uslova za odlazak u penziju, isplaćena su uz pisanu saglasnost oba sindikata i nadležnog Ministarstva Vlade Crne Gore i u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Crne Gore. Što se tiče izmjene Statuta ovoga društva, svako ko iole prati poslovanje privrede i zakone po kojima mora da upravlja društvom, zna da je novi zakon o Privrednim društvima stupio na snagu 11.7.2020. godine i da je obaveza svakog privrednog subjekta da uskladi svoja akta - Statut, sa novim zakonom i da isti implementira u interesu društva.

Primam 438,63 eura, imamo stručni kadar

Primanja predsjednika Odbora direktora su bila i sada su 438,63 eura mjesečno i ni jedan cent više, jer odluku o visini naknade donosi Skupština akcionara ovoga društva u skladu sa Statuom. Ostalo su insinuacije, laži i podmetanja da se javnost Crne Gore upozna sa neistinama koje plasiraju oni kojima su uskraćena prava na “vanredne prihode” i povlastice, čega bi se morali zastidjeti sami pred sobom, radnicima ŽICG i građanima Crne Gore.

Što se tiče rasporeda zaposlenih, usvajanjem nove sistematizacije i Kolektivnog ugovora, poslodavac je bio u obavezi da potpiše anekse sa svim zaposlenima, a Odbor direktora da odredi strukturu i sastav menadžmenta, što je, na predlog izvršnog direktora i uradio, i sve je urađeno u skladu sa zakonom i pravnim aktima, u cilju podmlađivanja poslije dvadeset, trideset godina, napominjem da se nije uvećao broja članova menadžmenta. Imenovani su stučni kadrovi koji su se dokazali na svom radnom mjestu i dokazani i kao redovni studenti na osnovnim akademskim studijama kao što je Elma Kalač, koja mi nije bratanična, i nisam mogao sankcionisati zaposlenu zbog istog prezimena koje nosi, a koja je bila jedan od studenata generacije Građevinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koja je bila korisnik stipendije za talentovane studente države Crne Gore, korisnik stipendije “Lompar”, koja je stipendirala samo 6 najboljih studenata u Crnoj Gori, koja govori tri jezika i na istim poslovima je već skoro 6 godina, odnosno u ovoj kompaniji je zaposlena mnogo prije mog dolaska.

Denis Lukač, diplomirani saobraćajni inženjer - željezničkog smjera, koji radi u ovoj kompaniji sedam godina i koji ima iskustva u organizaciji, upravljanju i rukovođenju, prošao je sva radna mjesta u sistemu upravljanja i regulisanjana saobraćaja, pri kraju je magistarskih studija, ima više objavljenih radova u međunarodnim naučnim časopisima, i pokazao je više znanja od nekih koji su pribavili diplome sa visokih strukovnih škola u Srbiji, što se čak ni tamo ne izjednačava sa osnovnim četvorogodišnjim akademskim studijama. Kao i Milojka Cicmil, direktor sektora za informacione tehnologije, dipl. matematičar-programer Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, sa iskustvom od 23 godine na poslovima programiranja i administracije bazama podataka, sa licencom za izmjenu izvornog koda MICROSOFT NAVISION programa, jedina u Crnoj Gori, sa ciljem podizanja informacionih tehnologija i digitalizacije na nivo koji to zaslužuje, što je i Crnoj Gori i uostalom cijelom svijetu jedan od glavnih prioriteta i izgleda da samo onima koji ovo dovode u pitanje, to nije jasno, što govori o nivou njihove svijesti, stečenog znanja i iskustva.

Poslovanje, plate, opstrukcije...

Napominjem da je Kolektivnim ugovorom zarada svim zaposlenim radnicima povećana, osim rukovodećem kadru, tako da je direktorima sektora zarada ostala ista, i sve je u skladu sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru.

Razumijem zašto ovi ljudi kao i svi drugi, pošteni, savjesni, odgovorni, stručni i obrazovani, i iz kojih razloga smetaju nekima koji su napravili više štete svojim radom u ovoj kompaniji narušavajući ugled i firme i zaposlenih u njoj, o kojima nisu vodili brigu shodno Zakonu o radu, što je prouzrokovalo izdvajane ogromnih iznosa na ime sudskih presuda i troškova suđenja.

Činjenice i brojevi govore: preuzeo sam zajedno sa Odborom direktora kompaniju sa akumuliranim gubitkom 30,6 miliona eura, pozitivno smo poslovali za 9 mjeseci ove godine 600 hiljada eura (a nakon 12 godina, odnosno od dana formiranja ovog društva). Broj zaposlenih na dan preuzimanja je iznosio 789, a na dan 30.9.2020. godine 717.

A smanjili smo i troškove „ostvarenih“ prekovremenih sati i troškove na svim drugim troškovnim mjestima, što krajnji rezultat i pokazuje.

I pored toga, ulažemo dodatne napore, o dobijanju detaljne evidencije o prisustvu zaposlenih ili njihovom neopravdanom odsustvu, uz svu opstrukciju upravo smijenjenih rukovodilaca, a čiji su članovi uže rodbine u pitanju. Ovaj demanti zahtijevam da objavite u cjelosti zbog svih neistina koje su plasirane u pomenutom članku i koji je samo nanio štetu i kompaniji i meni lično, kao čovjeku koji je svoj radni vijek odradio bez ijedne mrlje, pa ću i ovaj mandat uvjeren sam tako i završiti”, piše u reagovanju Kalača, a uz dopis navodi i podršku predsjednika oba sindikata ŽICG, Marka Cacovića i Miodraga Perišića.