"još jedan pokušaj političkog pritiska na rad ovog tužilaštva"

SDT: Navodi Abazovića neutemeljeni, preduzimali smo potrebne mjere i radnje

Objašnjavaju da je tužilaštvu prijava dostavljena 28. januara, a da se ono istog dana obratilo zahtjevom Upravi policije – Specijalnom policijskom odjeljenju (SPO) za prikupljanje obavještenja od više lica u svojstvu građana, "među kojima i od D.P, od koga je uzeta izjava 03.02.2021.godine"

16209 pregleda 27 reakcija 26 komentar(a)
SDT, Foto: Savo Prelević
SDT, Foto: Savo Prelević

Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da su izjave potpredsjednika Vlade Crne Gore Dritana Abazovića iznesene sinoć na RTCG tendenciozne, politički motivisane, i da nemaju utemeljenje u činjenicama i podacima o postupanju SDT, te da su stoga još jedan pokušaj političkog pritiska na rad ovog tužilaštva.

Iz SDT ističu da nisu tačne tvrdnje Abazovića da ovo tužilaštvo nije reagovalo u slučaju prijave Agencije za nacionalnu bezbjednost u vezi sa eventualnim nezakonitostima i prisluškivanjem određenih osoba.

Objašnjavaju da je tužilaštvu prijava dostavljena 28. januara, a da se ono istog dana obratilo zahtjevom Upravi policije – Specijalnom policijskom odjeljenju (SPO) za prikupljanje obavještenja od više lica u svojstvu građana, "među kojima i od D.P, od koga je uzeta izjava 03.02.2021.godine."

"Na zahtjev (SPO) od 01.02.2021.godine obratili smo se ANB– VD direktoru Vukšić Dejanu sa incijativom za oslobađanje obaveze čuvanja tajnih podataka za 25 lica. Na ovu inicijativu VD direktor ANB odgovorio je istog dana, odnosno 01.02.2021.godine i oslobodio od obaveze čuvanja tajnih podataka lica za koja je upućena predmetna inicijativa", navodi se u reagovanju SDT.

Dodaju da je 5. februara ove godine tužilaštvu dostavljena dopuna krivične prijave od strane istog podnosioca – ANB, po kojoj je tužilaštvo postupilo istog dana i od SPO ponovo zahtijevalo prikupljanje potrebnih obavještenja od više lica u svojstvu građana.

"Na inicijativu Uprave policije, SPO od 08.02.2021.godine obratili smo se istog dana (ponedeljak), Agenciji za nacionalnu bezbijednost – VD direktoru Vukšić Dejanu sa inicijativom za oslobađanja obaveze čuvanja tajnih podataka za šest lica. Kako po navedenoj inicijativi nije odgovoreno, to je Glavni specijalni tužilac 11.02.2021.godine, telefonskim putem, urgirao kod VD direktora da se postupi po inicijativi za oslobađanje obaveze čuvanja tajnih podataka. Po navedenoj urgenciji postupljeno je 12.02.2021.godine (petak) i u 14:15 časova u ovom tužilaštvu primljeno je rješenje Agencije za nacionalnu bezbijednost o oslobađanju obaveze čuvanja tajnosti podataka."

U reaovanju se tvrdi da je SDT u konkretnom slučaju promptno postupilo i istog dana po dobijenim prijavama preduzimalo potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti, te da ne stoje navodi potpredsjednika Vlade da tužilaštvo nije reagovalo.

"Već upravo suprotno, a da je ANB po čijoj dopuni prijave se postupa trebalo pet dana da odluči i donese rješenje za oslobađanje obaveze čuvanja tajnosti podataka i to tek nakon što je Glavni specijalni tužilac urgirao u tom pravcu. Osim navedenog, netačno je da SDT ne postupa po podnijetim krivičnim prijavama jer je Viši sud u Podgorici po zahtjevu ovog tužilaštva donio naredbu za izuzimanje i pretresanje video nadzora sa sigurnosnih kamera sa objekta državnog organa – ANB , nakon čega je tužilaštvo 11.02.2021.godine donijelo naredbu Forenzičkom centru u Danilovgradu, kojom se određuje vještačenje šest DVR i NVR uređaja. Takođe, Specijalno državno tužilaštvo aktivno preduzima i druge istražne radnje, a u cilju rasvjetljavanja ove krivično pravne stvari", zaključuje se u reagovanju.

Preporučujemo za Vas