Terić se sa CBCG dogovarala o prenosu novca

Prema navodima optužnice, Terić je u periodu od 10. decembra 2018. godine do 25. januara naredne godine protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja i prekoračenjem granica svog službenog položaja drugom pribavila imovinsku korist od 3.134.894 i drugom napravila štetu u istom iznosu

20323 pregleda 6 komentar(a)
Terić, Foto: Luka Zeković
Terić, Foto: Luka Zeković

Okrivljena Tanja Terić, negirala je krivicu juče u podgoričkom Višem sudu, gdje odgovara zbog optužbe da je kao bivša privremena upravnica Atlas banke umanjila depozit i stečajnu masu za više od 3.000.000 eura, zatvaranjem kredita jednim klijentima depozitima drugih...

“Meni se stavlja na teret da sam prekršila moratorijum jer je naplatom kredita iz depozita drugih pravni i fizičkih lica neko ostvario korist a neko pretrpio štetu. Nikog nisam okoristila i oštetila. Ovim transakcijama nije se odlio ni jedan euro sa računa banke, niti se narušila likvidnost banke”, izjavila je Terić.

Pojasnila je da je privremena uprava u Atlas banku uvedena 7. decembra 2018. godine, jer je banka u dužem vremenskom periodu imala problem sa kapitalom koji nije bio dovoljan za pokriće svih rizika kojima je bila izložena.

“U junu 2018. godine izvršena je neposredna kontrola kojom je utvrđeno da aktivnosti menadžmenta Atlas banke nisu dale rezultate. Banka je ostvarila gubitak oko 15 miliona eura, što je dodatno pogorašlo kapital banke. Ona je bila nesolventna čime su se stekli uslovi za uvođenje privremene uprave u banku”, izjavila je okrivljena Terić.

Savjet Centralne banke imenovao je Terić za privremenu upravnicu u Atlas banci na šest mjeseci jer je bila upoznata sa problemom njenog poslovanja, dok je sektor za kontrole Centralne banke bio je zadužen za proces uvođenja privremene uprave u Atlas banku.

“Ovaj sektor je sačinio strategiju postupanja privremenog upravnika. Utvrđeno je da može doći do prenosa sredstava sa jednog na drugi račun unutar banke. To se sve dešavalo na novou konsultacija i strategija ne postoji u pisanoj formi”, navela je okrivljena, dodajući da nikad ranije nije učestvovala u privremenoj upravi.

Ona je 31. decembra 2018. godine dostavila izvještaj o finansijskom stanju Centralnoj banci, u kome se navodi da je moguće nastaviti poslovanje banke uz dokapitalizaciju od 22 miliona eura.

Potom je Savjet Centralne banke usvojio njen izvještaj.

“Da bih ispunila dužnost, predložila sam CBCG uvođenje moratorijuma odnosno privremenu obustavu plaćanja obaveza banke izuzev zakonom dozvoljenih plaćanja. Uvođenje moratorijuma nije bila moja dužnost ali sam to učinila da bih sačuvala banku od masivnog izliva sredstava sa računa banke. Da nije uveden moratorijum, deponenti bi zahtjevali isplatu depozita ili prenos na račune kod drugih banaka. Kako banka ne bi bila u mogućnosti da postupi po tim zahtjevima, u kratkom roku bi bila nelikvidna. U tom slučaju CBCG bi bila dužna da Atlas banci oduzme dozvolu za rad”, izjavila je Terić u odbrani.

Prema navodima optužnice, Terić je u periodu od 10. decembra 2018. godine do 25. januara naredne godine protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja i prekoračenjem granica svog službenog položaja drugom pribavila imovinsku korist od 3.134.894 i drugom napravila štetu u istom iznosu. Objašnjava se da je za vrijeme moratorijuma, tokom trajanja privremene uprave a protivno Zakonu o bankama, odobrila da se iz depozita Investiciono razvojnog fonda refinansiraju krediti drugih pravnih, lica kao i da se zatvore krediti fizičkih i pravnih lica iz depozita drugih pravnih ili fizičkih lica.

"Likvidnost nije bila ugrožena"

Terić je dodala da naplatom kredita iz depozita nije dolazilo do odliva novčanih sredstava sa računa banke.

“Obaveze banke su depoziti i pozajmice. Zatvaranjem kredita iz depozita smanjivale su se obaveze prema klijentima, a da banka nije ništa isplatila. Nije bilo nikakvih odliva i ugrožavanja likvidnosti. Naplatom kredita poboljšavala se solventnost banke, a likvidnost je ostajala nepromjenjena. Umanjenjem depozita kroz zatvaranje kredita dolazi do smanjenja njenih obaveza ali se ne pogoršava finansijska situacija u banci, jer banka ništa nikom nije isplatila. Transakcije koje su za tužilaštvo sporne, imale su pozitivan uticaj jer se nije ništa odlivalo. Kada sam rekla da je sve rađeno u dogovru sa CBCG pod tim sam podrazumjevala da sam obavljala usmene konsultacije sa sektorm za kontrolu CBCG. Dakle, nisam se nezvačno obraćala i radilo se o neformalnoj komunikaciji”, izjavila je Terić.