REAGOVANJE advokatice

Pavličić: Nemojte se stavljati ni u ulogu suda

Advokatica Pavličić ne želi i neće da polemiše s autorima novinarskih tekstova o sadržini optužnice Specijalnog državnog tužilaštva”...

2418 pregleda 0 komentar(a)
Posljednju riječ daće sud (ilustracija), Foto: Pixabay
Posljednju riječ daće sud (ilustracija), Foto: Pixabay

Pravna zastupnica Miloša Komara, advokatica Tatjana Pavličić reagovala je na odgovor novinarke Vijesti Jelene Jovanović objavljen pod nazivom “Novinari ne podižu optužnice i ne hapse”.

Ona je napisala da je saglasana sa tom konstatacijom, ali i dodala da isto tako novinari ne trebaju ni da sude, ni da osuđuju lica u nepravosnažnom krivičnom postupku:

“A najznačajnije, niti da se stavljaju u ulogu suda, što je upravo urađeno kvalifikacijama u objavi na koju se odnosi ovo reagovanje. Vaš list, umjesto da se izvini za netačno informisanje, isti u svom reagovanju udaljava se sa zadate teme, prebacivanjem na teren ‘ličnog’, sa očiglednim ciljem da se izbjegne odgovornost za tačno informisanje koje je u konkretnim slučaju zakazalo, sa kojim netačnim informisanjem se nanosi šteta mom branjeniku g. Komar Milošu.

Advokatica Pavličić ne želi i neće da polemiše sa autorima novinarskih tekstova o sadržini Optužnice SDT-a, već je g. Komar preko svog branioca reagovao u smjeru tačnog i objektivnog informisanja, radi očuvanja psihičkog i fizičkog integriteta, što je u tekstu ‘Klanovi ne miruju ni iza režetaka’ od dana 08.04.2021. izostalo. Naime, u citiranom tekstu ste naveli, parafraziram, da je okr. Komar kao član krim. klana u Istražnom zatvoru nasrnuo... na određena lica, te da je dobio udarac od lica iz drugog krim. klana. Komar naglašava da navedeno ne odgova materijalnoj istini, da isti nije član nikakvog krim. klana, te da nije bilo fizičkog kontakta, što je potvrđeno zvaničnim stavom te ustanove. Nejasno je zašto se u reagovanju Vašeg lista od dana 11.04.2021.g., nijedna riječ ne odnosi na navedene okolnosti i netačno informisanje, već se izlazi iz okvira teme, pa se i dalje tendenciozno predstavljaju okolnosti, što se uočava iz sadržine cijelog teksta. Po pitanju krivice, krivičnog djela i kvalifijacija djela stavljenih na teret mom branjeniku, kojim se bavi autor teksta u “Vijestima”, posljednju riječ će da da sud, tako da punomoćnik i branilac g. Komar Miloša, advokat Tatjana Pavličić, na tu temu neće polemisati sa autorom novinarskih tekstova, uz sve poštovanje te profesije.

Na kraju za ukazati je, da se u odnosnom textu, uočava kršenje pretpistavke nevinosti iz čl.3 ZKP-a, pa iz nepoznatog razloga opet u istom tendenciozno se iznose zaključci, izlazeći iz okvira tačnog, profesionalnog i nezavisnog obavještavanja javnosti, tako kršeći odredbu čl.3 st.2 navedenog zakona, koja predviđa da su mediji … dužni da se svojim izjavama u odnosu na okrivljenog pridržavaju pretpostavke nevinosti, posljedično i novinarske etike.

Navedenom objavom g. Komar završava svaku dalju prepisku”, navodi se u reagovanju advokatice Pavličić.