APELACIONI SUD

Sedam godina robije zbog šverca droge

Priznata presuda suda Bosne i Hercegovine

10394 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Viši sud u Podgorici, presudom je dozvolio priznanje i izvršenje pravosnažne presude suda Bosne i Hercegovine, kojom je M. B. oglašen krivim da je izvršio krivično djelo - organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom - neovlašćeni promet opojnim drogama i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od sedam godina.

U odluci Apelacionog suda piše da je Viši sud u Podgorici prethodno ta krivična djela pravno kvalifikovao kao krivično djelo - stvaranje kriminalne organizacije i krivično djelo - neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Tako je M. B., shodno Krivičnom zakoniku Crne Gore, te Ugovoru između Crne Gore i Bosne i Hercegovine o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima, a na osnovu Zakona o krivičnom postupku Crne Gore, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od sedam godina.

“U postupku donošenja prvostepene presude, kao ni u samoj presudi nijesu počinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka. Prvostepeni sud je u presudi dao jasne i dovoljne razloge o odlučnim činjenicama koje nijesu protivrječne, koje prihvata i ovaj sud. Pravilno je i potpuno utvrdio činjenično stanje i na tako utvrđeno činjenično stanje, pravilno primijenio materijalno pravo - odredbe Ugovora između Crne Gore i BiH o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u krivičnim stvarima i odredbe Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, kao i odredbi Krivičnog zakonika Crne Gore, kada je pravilno utvrdio da su ispunjeni uslovi za priznanje strane sudske odluke - pravosnažne presude, Suda Bosne i Hercegovine”.

Dodaje se da je vanraspravno krivično vijeće prvostepenog suda utvrdilo da su se stekli uslovi za priznanje i izvršenje presude suda Bosne i Hercegovine.

“Prvostepeni sud je pravilno utvrdio da je osuđeni M. B. državljanin Crne Gore, te da se radi o pravosnažnoj presudi suda Bosne i Hercegovine. Prvostepeni sud je u smislu člana 2 stav 1 Ugovora, našao da djelo na kome se zasniva navedena sudska odluka nije političke ili vojne prirode, da izvršenje navedene strane sudske odluke nije u suprotnosti sa osnovnim pravnim načelima pravnog poretka Crne Gore, niti sa drugim obavezama koje je Crna Gora preuzela zaključivanjem međunarodnih ugovora, te da protiv osuđenog M. B. pred državnim organima Crne Gore nije pokretan krivični postupak zbog predmetnog krivičnog djela. Pored navedenog je utvrđeno, da u odnosu na osuđenog M. B. u spisima predmeta ne postoje dokazi da osuđeni uživa pravo azila u državi izricanja, što bi shodno odredbi čl. 3 Ugovora predstavljalo smetnju za priznavanje navedene presude. Takođe, prvostepeni sud je po razmatranju i relevantnih zakonskih odredbi krivičnog zakonodavstva obje države pravilno utvrdio da u konkretnom slučaju, ni po jednom od njih nije nastupila zastarjelost izvršenja izrečene kazne zatvora osuđenom M. B.”, navodi se u obrazloženju presude.

Preporučujemo za Vas