policijski inspektori našli sumnjiv trag novca

Istraga poslovanja Plantaža: Pod lupom otpremnine, bonusi i sezonski radnici

Sagovornik uključen u istragu nezvanično je rekao “Vijestima” da postoje indicije da u tom preduzeću nije rađeno zakonito, ali to još nije konačan zaključak

37142 pregleda 284 reakcija 29 komentar(a)
Verica Maraš i Veselin Vukotić, Foto: Boris Pejovic
Verica Maraš i Veselin Vukotić, Foto: Boris Pejovic

Isplate naknada, otpremnina i bonusa članovima prethodnog menadžmenta Plantaža i zapošljavanje sezonske radne snage preko privatnih agencija, pod posebnom su pažnjom inspektora Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO).

Oni su izuzeli kompletnu poslovnu dokumentaciju te kompanije, pokušavajući da utvrde da li je neko malverzacijama oštetio kasu preduzeća, puneći privatne džepove.

Na čelu Plantaža tada je bila izvršna direktorica Verica Maraš, dok je na čelu odbora direktora bio Veselin Vukotić.

Šef Pravne službe tada je bio sadašnji izvršni direktor Miroslav Vuković.

Sagovornik uključen u istragu nezvanično je rekao “Vijestima” da postoje indicije da u tom preduzeću nije rađeno zakonito, ali to još nije konačan zaključak.

Do tih podataka policijski inspektori došli su utvrđujući zbog čega i šta je sve od dokumentacije te kompanije spalilo bivše rukovodstvo Plantaža.

Inspektori su u aprilu konstatovali da je zapaljen dio spisa koji se odnosi na platne liste u toj državnoj firmi.

Ipak, tragovi isplata ostali su u kompjuterskom programu koji evidentira uplate, bankama koje su isplaćivale novac...

Sagovornik iz Uprave policije tada je rekao da utvrđuju da li se spaljena dokumentacija odnosila na isplate “na ruke”, koje su eventualno bile zavedene samo u internim dokumentima.

Policijski inspektori tada su izuzeli dio poslovne dokumentacije iz Plantaža, u sklopu istrage koju je pokrenulo Specijalno državno tužilaštvo.

To je učinjeno nakon što je Državna revizorska institucija (DRI) objavila izvještaj, uz duplu negativnu ocjenu.

“Vijestima” je potom iz SPO rečeno da nisu stekli utisak da je uništena dokumentacija, ali da će to tek utvrditi: “Svakako, ako su i nešto pokušavali, DRI je imala uvid u tu dokumentaciju, pa će nam to koristiti”, objasnio je ranije izvor iz istrage.

U izvještaju o kontroli poslovanja “Plantaža”, DRI je utvrdila kršenja šest zakona o reviziji, privrednim društvima, zaštiti na radu, sprečavanju nelegalnog poslovanja, radu i sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, kao i kršenju više pravilnika kojim se definiše poslovanje kompanija.

Utvrđeno je korišćenje gotovine za isplate bez jasnog osnova i mimo zakona, isplate novca bez potpisanog ugovora i ispostavljenih faktura, prodaja proizvoda bez jasnog cjenovnika i kriterijuma pojedinim partnerima, sumnjive transakcije, nepostojanje revizorskog odbora i brojnih internih akata kompanije...

Zbog svega ovoga DRI je tada dala duplo negativno mišljenje na finansijsko poslovanje i na reviziju usklađenosti poslovanja Plantaža sa zakonskim i podzakonskim propisima.

DRI svako negativno mišljenje, shodno procedurama, dostavlja Vrhovnom državnom tužilaštvu (VDT).

Izvještaj se odnosio na rad kompanije u 2018. i za dio u 2019. godini, ali i na praksu iz prethodnih godina.

Maraš je od DRI tražila da se izbrišu pojedini djelovi izvještaja u kojima su navedene nepravilnosti, jer bi njihovo “objavljivanje bilo kršenje interne poslovne tajne kompanije”, kao i da se izbriše nekoliko ocjena DRI o radu kompanije ili da se one ublaže.

Ona je revizorima, kako je navedeno u izvještaju, predlagala da na sastanku razjasne sve dileme u cilju uspješne saradnje, zamjerajući revizorima da su previše detaljno dali izvještaj o trošenju novca iz blagajne - “jer asocira na nelegalno poslovanje”.

Na primjedbu da za određene proizvode i usluge nema cjenovnika, Maraševa je objasnila da je i to poslovna tajna...

Piše da je zamjerila i na ocjenama DRI da kompanija nije vršila namjensko podizanje gotovine, jer je “previše istaknuto” i sugerisala da to treba drugačije obrazložiti.

Tvrdila je i da se previše prostora daje tretmanu obračuna dnevnica za službena putovanja, da se detaljno daju specifikacije troškova “s kim radimo i u kojim iznosima”, tražila i da se izbriše konstatacija “pored evidentnih problema” u poslovanju...

Vanredne revizija koju je početkom godine zatražilo Ministarstvo poljoprivrede nedavno je zaključila da kompanija duguje 45 miliona eura.

Utvrdili su i da se nalazi se pred stečajem.

Kao razlog za takvo stanje navedeno je neracionalno poslovanje proteklih godina, trošenje ogromnih količina novca na sporne naknade i druge privilegije koje je rukovodstvo dodjeljivalo sebi.

Iz doskorašnjeg borda direktora saopštili su da je za krizu kriva pandemija koronavirusa i gubitak ruskog tržišta, kao i da kompanija na zalihama ima 20 miliona litara vina vrijednih 35 do 38 miliona eura.

Iz Ministarstva poljoprivrede, ranije su iskazali sumnje u tačnost vrijednosti zaliha koja se navodila u bilansima te državne kompanije.

Ističe vrijeme za ispunjenje zahtjeva

Sindikalna organizacija “Plantaža”, protekle sedmice organizovala je štrajk upozorenja, jer, kako navode, nijesu uspjeli da postignu socijalni dijalog sa poslodavcem.

Traže da se do sjutra - 1. jula, ispune četiri zahtjeva, od kojih je glavni smjena izvršnog direktora Miroslava Vukovića i kompletnog menadžmenta kompanije.

Oni zahtijevaju i redovnu i neselektivnu isplatu zarada u bruto iznosu uz uplatu bankarskih kredita i drugih obustava sa računa zaposlenih.

Treći zahtjev je izrada nove sistematizacije radnih mjesta uz aktivno učešće predstavnika Sindikalne organizacije. Četvrti zahtjev odnosi se na povlačenje incijative prema Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti Kolektivnog ugovora kompanije kao i povlačenje tužbe u vezi sa povredom fiducijarne dužnosti članova odbora direktora kompanije i utvrđivanja ništavnosti tog pravnog posla.

Iz Sindikata optužuju direktora i menadžment, od kojih je većina bila na istim i sličnim pozicijama protreklih godina, da su uništili kompaniju lošim poslovnim odlukama i rasipanjem novca. Od novog odbora direktora traže da izabere novo rukovodstvo koje bi, kako navode, domaćinski vodilo kompaniju.