Ističu dobru saradnju sa medijima

Odbijeno više od polovine zahtjeva

Sudski savjet u izvještaju o radu iz 2020. godine o molbama za slobodan pristup informacijama

5063 pregleda 0 komentar(a)
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

U izvještaju o radu Sudskog savjeta Crne Gore za prošlu godinu, navodi se da su 2020. godine podnijeta 33 zahtjeva za slobodan pristup informacijama, ali da je više pod polovine odbijeno, jer nisu posjedovali tražene informacije.

“Sekretarijatu su, tokom izvještajnog perioda, podnijeta ukupno 33 zahtjeva, o kojima je odlučeno donošenjem rješenja, odnosno obavještenja, od zavisnosti od utvrđenog činjeničnog stanja. Postupajući po podnijetim zahtjevima, odobreno je 12, djelimično odobreno tri, poslato je jedno obavještenje i odbijeno 17 zahtjeva, uglavnom zbog neposjedovanja traženih informacija. Podnosioci zahtjeva za slobodan pristup informacijama su bile nevladine organizacije, pravna lica i pojedinci”, navodi se u izvještaju.

Dodaje se da je u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama i načelima transparentnosti rada organa vlasti i prava javnosti da zna, Sekretarijat poštovao standarde koji su sadržani u potvrđenim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i slobodama, kao i opšteprihvaćena načela međunarodnog prava.

“Pri čemu je svakom pravnom i fizičkom licu omogućen pristup informacijama na ravnopravnoj osnovi i pod jednakim uslovima.

Tokom ovog izvještajnog perioda Sudski savjet je radio na poboljšanju transparentnosti i kvalitetu komunikacije sa ukupnom javnošću, i pored drugačijih okolnosti rada usljed koronavirusa. Iako nije uvijek bilo moguće zbog poštovanja propisanih mjera dozvoliti prisustvo zainteresovanim licima na sjednicama ovog organa, o svakoj aktivnosti Savjeta javnost je bila blagovremeno informisana. U najvećem broju slučajeva, pogotovu kada su na dnevnom redu sjednica bili intervjui sa kandidatima za izbor sudija i predsjednika sudova, predstavnici civilnog sektora su prisustvovali istim. Savjetu je tokom 2020. godine podnijeto 104 upita od strane predstavnika sredstava informisanja. Na svaki od njih odgovoreno je blagovremeno, istinito i potpuno, trudeći se da sve informacije koje su se dostavljale javnosti budu razumljive i jednostavno saopštene”, piše u izvještaju.

Podsjeća se da je tokom prošle godine počeo sa radom novi portal crnogorskog pravosuđa.

“Kako je tokom 2020. godine startovao novi portal pravosudje.me, tokom testnog perioda je bilo određenih problema u funkcionisanju. Međutim, sva nesnalaženja i teškoće u traženju potrebnih informacija ili podataka su prevaziđeni, i može se reći da sada web site sudovi.me zadovoljava potrebe modernih medija, društvenih mreža i uopšte savremene tehnologije”, naglašava se i izvještaju.

Ističu i saradnju sa civilnim sektorom i nevladinim organizacijama koje u dijelu svojih djelatnosti imaju monitoring pravosuđa.

Konstatuju i da su predstavnici Sudskog savjeta učestvovali na svakom događaju od značaja za unapređenje pravosuđa i nezavisnosti sudstva, a koji su organizovale nevladine organizacije.

Preporučujemo za Vas